Kuukauden tutkija: Mari Siipola

11.03.2024

Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLIn  ja Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEn Kuukauden tutkija -sarjassa esittelyvuorossa on CELEn väitöskirjatutkija Mari Siipola.

Paraikaa tutkin, onko oppilaiden ryhmittely painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokille yhteydessä peruskoulun oppilaiden hyvinvoinnin kokemuksiin ja oppimistuloksiin. Väitöskirjani ensimmäisen osajulkaisun mukaan kuudesluokkalaisten matemaattiset taidot ja lukutaito olivat vahvempia painotusluokilla, mutta kouluinnon ja koulu-uupumuksen kokemukset eivät eronneet eri luokkien välillä. Seuraavaksi tutkin näiden samojen oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen kehittymistä pitkittäisasetelmassa kuudennelta luokalta kahdeksannelle luokalle.

Tämän aiheen tutkiminen on tärkeää, koska painotetun opetuksen mukaisen oppilasryhmittelyn vaikutuksista oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin ei toistaiseksi tiedetä paljoa. Oppilaat valikoidaan painotettuun opetukseen tyypillisimmin soveltuvuuskokeiden, aiempien kouluarvosanojen, haastattelujen tai opettajan suosituksen perusteella ja yleisopetuksen oppilaat sijoittuvat kouluihin lähikouluperiaatteen mukaisesti eli asuinalueperusteisesti. Näiden käytäntöjen myötä oppilaat valikoituvat myös sosioekonomisen taustan suhteen eri luokille.  Lisää tutkimustietoa tarvitaan siitä, millaista hyvinvoinnin ja oppimisen kehitys on oppilaspohjaltaan erilaisilla luokilla.

Tutkijan arjessa työpäiviini kuuluu uusien tilastollisten menetelmien ja ohjelmien oppiminen, tieteellisten artikkelien lukeminen ja kirjoittaminen sekä opiskelijoiden tentti- ja esseevastausten arvioiminen. Iso työ on juuri takanapäin, kun olen saanut väitöskirjatyölle rahoituksen ja saimme Peruskoulut oppimisen ja hyvinvoinnin keskuksina Turussa -kaupunkitutkimushankkeessa kerättyä pitkittäisaineiston kuudesluokkalaisista Turussa. Oppilaat osallistuivat tutkimukseen kolmena ajankohtana: 6. luokan keväällä (2022), 7. luokan syksyllä (2022) ja 8. luokan syksyllä (2023). Seuraavaksi tutkijan arkeni koostuu pitkälti tämän aineiston analysoinnista.

Teen yhteistyötä kaupunkitutkimushankkeessa Tampereen yliopiston Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimuskeskuksen (REAL) ja Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimusryhmän (NEDIS) tutkijoiden sekä Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen johdon ja koulujen kanssa. Olen myös mukana koordinoimassa rakenneyhtälömallinnuksesta (structural equation modeling, SEM) kiinnostuneiden käyttäytymistieteellisten tutkijoiden kansallista verkostoa. Jos uusien tilastollisten menetelmien oppiminen, verkostoituminen ja omien kokemusten jakaminen SEM-analyyseistä kiinnostaa, minuun voi olla yhteydessä!

Kun en tutki, vietän vapaa-aikaa puolisoni ja ystävieni kanssa. Tykkään tutustua lähiympäristössä uusiin paikkoihin ja niitä täällä Lounais-Suomessa riittää, sillä Oulusta lähtöisin olevalle näillä seuduilla on vielä paljon nähtävää. Niin kaupunkien kadut kuin metsien polut vievät uusiin kiinnostaviin kohteisiin. Kun lähiseudun seikkailut on seikkailtu, rauhoitun mielelläni hyvän (ei-tieteellisen) kirjan parissa.

Terveiseni kasvatussosiologisen ja koulutuspolitiikan tutkimuksen parissa toimiville: Jatketaan samaan hienoon malliin! Tutkimuksellamme on paljon annettavaa siihen, miten voimme turvata tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen tässä alati muuttuvassa maailmassa. Tutkimustulosten esille tuominen on haasteellista, kun yhteiskunnallisen ja koulutuspoliittisen keskustelun ilmapiiri on ajoittain kireä, mutta yhdessä toimimalla ja kaikkia tukemalla huolehdimme siitä, että tutkimustulokset tulevat jaetuiksi.

 

Tutustu myös edellisiin kuukauden tutkijoihin:

Tammikuun kuukauden tutkija: Mikko Haavisto

Helmikuun kuukauden tutkija: Anne-Elina Salo

Luotu 11.03.2024 | Muokattu 11.03.2024