Yhteistyö opettajankoulutuslaitoksella

Opettajankoulutuslaitoksen alueellinen vaikuttavuus perustuu koulutustehtävän toteuttamiseen, tutkimukselliseen yhteistyöhön sekä muihin asiantuntijatehtäviin.

Opettajankoulutuksen opetustarjonta, tutkimusprofiili ja henkilöstörakenne vastaavat koululaitoksen ja koko yhteiskunnan koulutustarpeeseen erityisesti Satakunnassa sekä Lounais- ja Länsi-Suomen alueella.

Yhteistyötä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta toteutetaan muun muassa seuraavia kanavia käyttäen:

  • Tutkimuksellinen yhteistyö kasvatusalan asiantuntijatehtävissä sekä kehittämis- ja arviointihankkeissa
  • Monimuotoinen kasvatusalan täydennyskoulutus
  • Alumnitoiminta
  • Kasvatusalan asiantuntijaverkostot ja asiantuntijalausunnot

Alumnitoiminta

Tiedekunnan alumnitoiminta

​Tiedekunnan alumni, olet tervetullut takaisin mukaan tiedekunnan tapahtumiin, tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen sekä olemaan tukena opiskelijoille ja opiskelijajärjestöille!

Lue lisää tiedekunnan verkkosivulta!

Myllymäen Kilta ry - alumnitoimintaa Raumalla

Myllymäen Kilta ry. on vuonna 1955 perustettu vireä yhdistys jonka tehtävänä on vaalia ja ylläpitää raumalaisen opettajankoulutuksen omaleimaista perinnettä. Yhdistys osallistuu aktiivisesti moniin Rauman kampuksen ja normaalikoulun toimintoihin sekä asiantuntijana että organisaattorina. Lisäksi Myllymäen Kilta tukee suomalaisen opettajankoulutuksen, erityisesti Myllymäen historiaan liittyvää tutkimustyötä paitsi jakamiensa avustusten niin myös tarjoamansa asiantuntija-avun kautta. Perinneyhdistyksemme pyrkii keräämään ja järjestämään Myllymäen aineellista ja henkistä kouluperinnettä.

Emme toki keskity ainoastaan täällä paikanpäällä sijaitsevan aineiston keräämiseen, vaan toivomme saavamme Myllymäkeen liittyvää materiaalia myös yhdistyksemme jäseniltä. Otammekin mielellämme vastaan erilaista perinnemateriaalia, opiskeluun liittyviä muistoja, kaskuja kurssitöitä jne. Pyrimme esittelemään keräämäämme aineistoa verkkosivuillamme.

Valokuva-albumimme sisältää tällä hetkellä 1200 kuvaa (2009).

Yhteystiedot:

Myllymäen Kilta ry
Opettajankoulutuslaitos
Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma
myllymaenkilta@utu.fi