Joukko iloiselta vaikuttavia tutkijoita istuu Educarium-rakennuksen aulassa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan alumnitoiminta

​Opiskelijaelämä on kenties jo ohi, mutta yliopistolaisuus ei pääty valmistumiseen! Haluamme pitää tiiviisti yhteyttä alumneihimme, tervetuloa mukaan!

Tiedekunnan alumnitoiminta tarjoaa mahdollisuuksia valmistumisen jälkeiseen yhteydenpitoon opiskelutovereiden ja vanhan opinahjon kanssa. Voit pysyä ajantasalla kotiyliopistosi tutkimuksesta, koulutuksesta ja tapahtumista tilaamalla uutiskirjeemme, osallistua tapahtumiimme tai ryhtyä vaikkapa mentoriksi opiskelijalle.

Haluamme myös jatkuvasti kehittää alumnitoimintaamme - millä tavoilla sinä haluaisit osallistua tiedekunnan toimintaan ja sen kehittämiseen, tai mitä toivoisit tiedekunnan alumneilleen tarjoavan? Kerro ideasi meille! 

  Tule mukaan EDUtu!-webinaareihin

  EDUtu-webinaarin tunnus, jossa haalareiden lahjeita, Tutkitun tiedon teemavuoden tunnus sekä webinaaripäivät.

  Alumnitoiminnan EDUtu!-webinaarit pureutuvat ajankohtaiseen aiheeseen kasvatustieteiden uusimpaan tutkimukseen pohjaten. Zoomissa toteutettavissa webinaareissa on teemaan johdattavat puheenvuorot sekä kaikilla osallistujilla mahdollisuus osallistua kysymällä ja kommentoimalla zoomissa. Webinaarit ovat kaikille avoimia.

  >> Katso tulevat webinaarit sekä aiempien webinaarien tallenteet

  Tutustu alumnitoimintaamme ja tule mukaan!

  Tietoa alumnitoiminnasta

  Toivotamme alumnimme lämpimästi tervetulleiksi mukaan tiedekunnan tapahtumiin ja toimintamme kehittämiseen. Alumninamme voit tukea tiedekuntamme tutkimuksen, opetuksen tai vaikkapa yritysyhteistyön kehittämistä tai voit tarjota opiskelijoillemme arvokkaita työelämäyhteyksiä. 

   Tiedekuntamme alumnien tietoja ylläpidetään yliopiston alumnirekisterissä. Nykyisin valmistuvien yhteystiedot siirtyvät rekisteriin suoraan. Ennen vuotta 2016 valmistuneet voivat liittyä mukaan täällä. Voit tarkistaa omat tietosi ottamalla yhteyttä alumni@utu.fi

   Kerro myös omat ideasi ja toiveesi meille

   Kasvatustieteiden tiedekunta pyrkii tiivistämään yhteistyötä valmistuneiden, tämänhetkisten opiskelijoiden sekä tiedekunnan välillä. Kehitämme alumnitoimintaa yhteistyössä yliopiston alumnikoordinaattorin, alumniyhdistysten ja opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa. Yhteystietomme löydät tämän sivun "ota yhteyttä"-osiosta

   Liity alumniksi

   Kasvatustieteiden tiedekunnan alumneja ovat kaikki kasvatustieteiden laitoksella tai opettajankoulutuslaitoksella tutkinnon suorittaneet, opiskelleet ja työskennelleet.

   > Liity mukaan!

   Alumninamme:

   • saat alumniuutiskirjeen 3-5 kertaa vuodessa. Uutiskirjeessä saat kutsuja tiedekuntamme tapahtumiin, tietoa tarjoamistamme erikoistumis- ja täydennyskoulutuksista sekä ajankohtaisia uutisia tutkimuksestamme, koulutuksestamme ja muista ajankohtaisista kuulumisistamme
   • voit osallistua tiedekuntamme järjestämiin tapahtumiin, joista tiedotamme alumnikirjeessä, tiedekunnan Facebook-sivulla sekä tällä sivulla
   • voit toimia mentorina nykyiselle opiskelijalle vuosittain käynnistyvissä mentorointiohjelmissa (lue lisää mentoroinnista). Mentorina toimimalla saat itsekin tuoreita ajatuksia ja virikkeitä omalla työurallasi kehittymiseen!
   • voit jakaa kokemuksiasi ja kertoa työstäsi tai urasi kehittymisestä opiskelijoille erilaisissa tilaisuuksissa tai työelämäkursseilla tai tarjota opiskelijoillemme harjoittelupaikkaa tai gradun aihetta 
   • voit auttaa meitä kehittämään opetustamme, tutkimustamme tai yhteistyötämme - ota yhteyttä ja kerro meille ideasi!
   • saat tietoa ja tukea työllistymiseen ja uran eri vaiheisiin liittyen Turun yliopiston työelämäpalveluiden kautta
   • voit tukea tutkijoita ja opiskelijoita tukemalla Turun yliopistoa 
   Alumnitapahtumat

   Järjestämme vuosittain keväällä alumneillemme ja muille tiedekuntamme tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneille Kasvatuksen kevätpäivän, jonka ohjelmaan sisältyy alumneille oma alumni-iltapäivä.

   Kutsumme alumneja säännöllisesti myös mm. ajankohtaisiin seminaareihimme ja erilaisiin vaihteleviin tilaisuuksiin.

   Pysy kuulolla ja tule mukaan!

   Aikaisempia tapahtumia:

   Ota yhteyttä

   Tiedekunnassa alumniasioita suunnittelee ja kehittää yvv- ja alumnitoimikunta. Haluatko tietää lisää alumnitoiminnastamme tai kertoa meille ideoitasi? Ota yhteyttä, jutellaan lisää:

   Tiedekuntapäällikkö ​Anu Warinowski, pj.
   Professori Pasi Koski, OKL, Rauma
   Projektitutkija Maikki Pouta, OKL, Turku
   Tutkijatohtori Nina Haltia, KTL
   Koulutussuunnittelija Anni Mäki, koulutuksen toimiala
   Palvelusihteeri Laura Nieminen, lähipalvelut

   Alumniedustajat

   Luokanopettaja Sameli Valkama, Turun kaupunki
   Neuvotteleva virkamies Petri Haltia, OKM
   Koulutuspolitiikan asiantuntija Risto-Matti Alanko, OAJ
   Koulutussuunnittelija Maiju Toivonen, Tehy
   Konsultoiva VK erityisopettaja Minna Salminen, Rauman kaupunki
   Varajohtaja Hannele Seppälä, yksikön päällikkö, Karvi
   Hallituksen jäsen, puheenjuohtaja Sanni Salmenoja, Akava, SOOL

   Opiskelijaedustus            
   Essi Mäkipelto, Opex
   Elina Koski, Katko
   Perttu Vuorio, Opekas
   Mikko Kiippa, TurAus
    

   Asiantuntijajäsenet            
   Dekaani Jukka Husu
   Laitosjohtaja Kristiina Heikkilä, OKL
   Laitosjohtaja Tero Järvinen, KTL
   Johtava rehtori Vesa Valkila, TNK
   Johtava rehtori Anna-Maija Katajisto, RNK
   Vararehtori Hilppa Jankama, RNK
   Palvelupäällikkö Ulla Kiviaho, henkilöstöpalvelut
   Opintopäällikkö Mari Broberg, koulutuksen toimiala
   Tiedottaja Erja Hyytiäinen, viestintäpalvelut
   Koordinaattori Terhikki Saari, kehittämispalvelut

   Opiskelijajärjestöjen alumnitoiminta:

   Myllymäen Kilta

   Opettajankoulutuslaitoksen alumneja ovat kaikki laitoksella tutkinnon suorittaneet, opiskelleet ja työskennelleet. Myllymäen Kilta toimii  alumniyhdistyksenä Rauman kampuksella.

   Myllymäen Kilta

   Myllymäen Kilta ry. on vuonna 1955 perustettu yhdistys jonka tehtävänä on vaalia ja ylläpitää raumalaisen opettajankoulutuksen omaleimaista perinnettä. Yhdistys osallistuu moniin Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen ja normaalikoulun toimintoihin sekä asiantuntijana että organisaattorina. Lisäksi Myllymäen Kilta tukee suomalaisen opettajankoulutuksen, erityisesti Myllymäen historiaan liittyvää tutkimustyötä paitsi jakamiensa avustusten niin myös tarjoamansa asiantuntija-avun kautta. Perinneyhdistyksemme pyrkii keräämään ja järjestämään Myllymäen aineellista ja henkistä kouluperinnettä.

   Emme toki keskity ainoastaan täällä paikanpäällä sijaitsevan aineiston keräämiseen, vaan toivomme saavamme Myllymäkeen liittyvää materiaalia myös yhdistyksemme jäseniltä. Otammekin mielellämme vastaan erilaista perinnemateriaalia, opiskeluun liittyviä muistoja, kaskuja kurssitöitä jne. Pyrimme esittelemään keräämäämme aineistoa verkkosivuillamme.

   Valokuva-albumimme (toistaiseksi poissa käytöstä) sisältää noin 1500 kuvaa. Valokuvien lisäksi Myllymäen Killalla on hallussaan laaja raumalaiseen opettajankoulutukseen liittyvä dokumenttiaineisto sisältäen mm. yli 100 tuntia haastattelunauhoituksia ja laajan nuottiarkiston.

   Myllymäen Kilta on paitsi perinneyhdistys myös  alumni -järjestö, joka pitää yhteyttä entisiin ja nykyisiin myllymäkeläisiin. Samalla koetamme tarjota jäsenillemme yhteisen kokoontumispaikan jossa vanhat ja nuoret, entiset ja nykyiset myllymäkeläiset voisivat kohdata toisensa. Alumnitoimintamme ydinajatusta kuvaa hyvin yhdistyksemme motto: "Ei Myllymäki unohtua saa"

   Jottei Myllymäki todellakaan pääsisi vaipumaan täysin unhoon, olemme jo vuosien ajan tarjonneet apua kurssitapaamisten järjestelyissä. Kurssitapaamisiin liittyvissä kysymyksissä voitte kääntyä Killan puheenjohtajan tai kokoussihteerin puoleen.

   >> Myllymäen killan arkisto- ja aineistoluettelot (2009)
   >> Lahjoitukset ja hankkeet
   >> Alumnipuoti
   >> Toiminta

   Yhteystiedot

   Myllymäen Kilta ry
   Opettajankoulutuslaitos
   Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma

   myllymaenkilta@utu.fiWebmaster: laukem@utu.fi

   Ammatilliset sekä suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

   Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020 (2021)

   Kokko Sami, Hämylä Riikka, Martin Leena, Rinta-Antila Katja, Villberg Jari, Simonsen Nina, Husu Pauliina, Jussila Anne-Mari, Vasankari Tommi, Ng Kwok, Suomi Kimmo, Tokola Kari, Vähä-Ypyä Henri, Mononen Kaisu, Blomqvist Minna, Koski Pasi, Kyllönen Miika, Laakso Nina, Hirvensalo Mirja, Polet Juho, Laukkanen Arto, Lintunen Taru, Palomäki Sanna, Lyyra Nelli, Heikinaro-Johansson Pilvikki, Kallio Jouni, Hakonen Harto, Tammelin Tuija, Siekkinen Kirsti, Rajala Katja, Kämppi Katariina, Meklin Elina, Huotari Pertti, Parkkari Jari, Leppänen Mari, Laine Antti, Matilainen Pertti, Paasio Hanna, Roos Eva, Asunta Piritta, Lindeman Anni, Rintala Pauli, Salasuo Mikko, Karhulahti Matti, Koskimaa Raine, Paakkari Leena, Paakkari Olli, Tynjälä Jorma, Ojala Kristiina, Välimaa Raili
   (D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

   Differentiation (2021)

   Roiha Anssi, Boerma Nicole, Ballester Maria
   (D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

   Fostering multilingualism (2021)

   Post Uiterweer Melanie, Roiha Anssi, Absalom Helen
   (D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

   Sports Club for Health (SCforH) : Textbook (2021)

   Pedišić Željko, Koski Pasi, Kokko Sami, Oja Pekka, Savola Jorma, Lane Aoife, Hartmann Herbert, Geidne Susanna, Rakovac Marija, Livson Matleena, Bělka Jan, Tomat Saška Benedičić, Broms Lovisa, Chen Si-Tong, De Grauwe Guy, Em Sowannry, Háp Pavel, Heimer Stjepan, Kudláček Michal, Matolić Tena, Memon Aamir Raoof, Mitić Dušan, Podnar Hrvoje, Regan Colin, Rešetar Monika, Seghers Jan, Titze Sylvia, Van Hoye Aurélie, Veress Réka, Jurakić Danijel
   (E2 Yleistajuinen monografia)