Kasvatustieteiden tiedekunnan alumnitoiminta

Kasvatustieteiden tiedekunnan alumneja ovat kaikki kasvatustieteiden laitoksella tai opettajankoulutuslaitoksella tutkinnon suorittaneet, opiskelleet ja työskennelleet. 

​Opiskelijaelämä on kenties jo ohi, mutta yliopistolaisuus ei pääty valmistumiseen! Tiedekunnan alumnitoiminta tarjoaa mahdollisuuksia valmistumisen jälkeiseen yhteydenpitoon opiskelutovereiden ja vanhan opinahjon kanssa.

Mukaan toimintaan!

Toivotamme alumnit tervetulleiksi mukaan tiedekunnan tapahtumiin, tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen sekä olemaan tukena opiskelijoille ja opiskelijajärjestöille.

Alumnina voit esimerkiksi

  • osallistua tiedekunnan ja yksiköiden järjestämiin tapahtumiin, joista tiedotamme tällä sivulla, alumnikirjeessä sekä tiedekunnan Facebook-sivulla
  • toimia mentorina nykyiselle opiskelijalle
  • tarjota opiskelijoillemme harjoittelupaikkaa tai gradun aihetta 

Kerro myös omat ideasi ja toiveesi meille!

Kasvatustieteiden tiedekunta pyrkii tiivistämään yhteistyötä valmistuneiden, tämänhetkisten opiskelijoiden sekä tiedekunnan välillä. Kehitämme alumnitoimintaa yhteistyössä yliopiston alumnikoordinaattorin, alumniyhdistysten ja opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa.