Opettajille tarjottavat vapaasti hyödynnettävät materiaalit

Olemme koonneet tälle sivulle Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa kehitettyjä oppimateriaaleja, jotka ovat kaikkien vapaasti ja maksutta käytettävissä. Osa materiaaleista on luotu yhteistyössä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kaikkien materiaalien pohjana on uusin tutkittu tieto.

Kaikille koulutusasteille (ks. sivun alaosasta myös kaikkien koulutusasteiden opettajan oman osaamisen kehittäminen)

Varhaiskasvatus

Kirjallisuus ja lukeminen

Kieli- ja kultturitietoinen opetus

Taidekasvatus

Musiikkikasvatus

Sosiaalisemotionaalinen oppiminen, taide ja kerronta

Käsityö

Turvallisuuskasvastus

Perusopetus

Kirjallisuus ja lukeminen

Kieli- ja kulttuuritietoinen perusopetus

Matematiikka

Fysiikka

Kemia

Uskonto ja elämänkatsomus

Terveystieto

Yhteiskuntaoppi

Biologia

Maantiede

Historia

Opppimateriaaleja äidinkielellä

Ajattelutaidot

Design-ajattelu opetuksessa

Vinkkejä etäopetukseen

Turvallisuus


Toinen aste

Kirjallisuus ja lukeminen

Tilastolliset menetelmät

 

Yliopisto

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajien oman osaamisen kehittäminen

Seuraavat materiaalit on tuotettu Turun yliopiston Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston yhteisessä Osaamispuu® -kehittämistyössä sekä Sote-akatemian omassa tuotannossa. Mukana kehittämistyössä ovat myös mm. Turun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, järjestöjä ja työelämätoimijoita. Osaamispuussa® tuotettujen materiaalien taustalla on tutkimuksissa, kansallisessa kehittämistyössä ja työelämätoimijoiden kanssa tunnistetut lasten ja perheiden kanssa toimivien ammattilaisten yhteiset osaamistarpeet.

Uusimmat julkaisumme

Results from Ireland North and South's 2022 report card on physical activity for children and adolescents (2024)

Journal of Exercise Science and Fitness
Carlin Angela, Connolly Sinead, Redpath Tamsyn, Belton Sarajane, Coppinger Tara, Cunningham Conor, Donnelly Alan, Dowd Kieran, Harrington Deirdre, Murtagh Elaine, Ng Kwok, O'Brien Wesley, Rodriguez Lauren, Woods Catherine, McAvoy Helen, Murphy Marie
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))