Opettajille tarjottavat vapaasti hyödynnettävät materiaalit

Olemme koonneet tälle sivulle Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa kehitettyjä oppimateriaaleja, jotka ovat kaikkien vapaasti ja maksutta käytettävissä. Osa materiaaleista on luotu yhteistyössä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kaikkien materiaalien pohjana on uusin tutkittu tieto.

Kaikille koulutusasteille (ks. sivun alaosasta myös kaikkien koulutusasteiden opettajan oman osaamisen kehittäminen)

Varhaiskasvatus

Kirjallisuus ja lukeminen

Kieli- ja kultturitietoinen opetus

Taidekasvatus

Musiikkikasvatus

Sosiaalisemotionaalinen oppiminen, taide ja kerronta

Käsityö

Perusopetus

Kirjallisuus ja lukeminen

Kieli- ja kulttuuritietoinen perusopetus

Matematiikka

Uskonto ja elämänkatsomus

Ajattelutaidot

Design-ajattelu opetuksessa

Vinkkejä etäopetukseen

Turvallisuus

 

Toinen aste

Kirjallisuus ja lukeminen

Tilastolliset menetelmät

 

Yliopisto

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajien oman osaamisen kehittäminen

Seuraavat materiaalit on tuotettu Turun yliopiston Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston yhteisessä Osaamispuu™ -kehittämistyössä. Mukana kehittämistyössä ovat myös mm. Turun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, järjestöjä ja työelämätoimijoita. Tuotettujen materiaalien taustalla on tutkimuksissa, kansallisessa kehittämistyössä ja työelämätoimijoiden kanssa tunnistetut lasten ja perheiden kanssa toimivien ammattilaisten yhteiset osaamistarpeet.