Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Opettajankouluslaitoksen järjestämillä kursseilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja ne rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Koulutustarjonta

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus online-seminaarisarja

Järjestämme syyslukukaudella 2022 jo kolmannen varhaiskasvattajille suunnatun kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen online-seminaarisarjan. Syksyn sarjassa seminaareja on yhteensä viisi ja ne toteutetaan kerran viikossa torstai-iltapäivisin klo 12.00–13.45. Seminaarit on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, jotka keskittyvät erityisesti varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriasioihin.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Ohjelma
Torstaisin klo 12.00–13.45

  • To 27.10. Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen tutkimuskentän uusimpia tuulahduksia (Jenni Alisaari)
  • To 3.11. Kieliä vertailemalla kohti taitavampaa kielitietoista pedagogiikkaa! (Katja Haapanen & Maria Tyrer)
  • To 10.11. Deep talk – tunnista yhteisön voima (Tuula Valkonen)
  • To 17.11. Somaliasta muuttaneen suomalaisia tarinoita (Wali Hashi) ja Kulttuurinen kompetenssi huoltajien kohtaamisessa (Maija Vuorinen, Pasek-hanke)
  • To 24.11. Anna lapselle ääni - Kieli- ja kulttuuritietoisuuden voima kasvatuksessa (Heidi Valo os. Malinen)

Seminaariin osallistumisesta tulee sopia työnantajan kanssa, sillä seminaarit ovat osa työaikaa.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.


Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

KieliVertailu-työvälineen käyttöönottokoulutukset

Järjestämme syksyn 2022 aikana yhteensä 14 varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua KieiVertailu-työvälineen etänä järjestettävää käyttöönottokoulutusta. Käyttöönottokoulutukseen voi osallistua peda-tiiminä tai yksittäisenä osallistujana. Koulutukset ovat avoinna kaikille varhaiskasvatuksen ammattilaisille ympäri Suomen. Koulutuksessa käydään läpi KieliVertailu-työvälineen taustalla oleva teoria ja harjoitellaan työvälineen käyttöönottoa konkreettisesti.


Ilmoittautumiset syksyn 2022 koulutuksiin ovat nyt auki! Kuhunkin etänä järjestettävään käyttöönottokoulutukseen otetaan mukaan 25 ensimmäisenä ilmoittautunutta. KieliVertailu-työvälineen käyttöönottokoulutukseen osallistumisesta tulee sopia työnantajan kanssa, sillä koulutukset ovat osa työaikaa.


KieliVertailu-työvälineen käyttöönottokoulutukset


Syyskuu
ke 21.9. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake
to 29.9. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake

Lokakuu
ma 3.10. klo 10.00–11.30 ilmoittautumislomake
la 8.10. klo 9.30–11.00 ilmoittautumislomake
ti 11.10. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake täynnä.
to 13.10. klo 16.00–17.30 ilmoittautumislomake täynnä.
ti 18.10 klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake täynnä.
to 20.10. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake täynnä.
ke 26.10. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake täynnä.

Marraskuu
ke 2.11. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake täynnä.
ma 7.11. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake täynnä.
ke 16.11. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake täynnä.

Joulukuu
ke 7.12. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake täynnä.
ti 13.12. klo 12.15–13.45 ilmoittautumislomake täynnä.


Koulutukset järjestetään Zoom-yhteyden välityksellä. Koulutukseen tarvittavan linkin ja salasanan saatte sähköpostiinne ennen koulutuksen alkua. Kouluttajina toimivat fonetiikan asiantuntija Katja Haapanen ja yliopisto-opettaja Maria Tyrer.

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.


Yhteystiedot
Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

NYT LADATTAVISSA – KieliVertailu-työväline

Hei varhaiskasvatuksen ammattilainen!

Tiesitkö, että ihminen kuulee puheen aina oman äidinkielensä äänteiden kautta? Entä tiedätkö, mitkä ovat suomen kielen hankalimmat äänteet? Miten puheääni syntyy? Mitä on puhuttu kieli ja mikä on äänteiden rooli puheen oppimisessa? KieliVertailu-työväline tarjoaa vastaukset kysymyksiin ja opastaa samalla vertailemaan kieliä ja niiden äänteitä fonetiikan näkökulmasta. Kieliä vertailemalla voit ennakoida, mihin suomen kielen äänteellisiin piirteisiin kannattaa tietyn kielisten lasten kanssa kiinnittää huomiota. Oppaan parina toimii harjoituspaketti, joka tukee suomen kielen äänteiden oppimista. Harjoitukset on kehitetty varhaiskasvatuksen arkeen sopiviksi.

KieliVertailu-työväline on kehitetty varhaiskasvatuksen henkilöstön tueksi monikielisissä lapsiryhmissä toimimiseen. Työväline koostuu oppaasta ja harjoituspaketista. Kehitystyö on tehty vuosien 2019–2022 aikana.

KieliVertailu-työvälineen pääset lataamaan täältä. 

Toivotamme teille kaikille kielitietoista matkaa KieliVertailu-työvälineen parissa!

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

NYT LADATTAVISSA – Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työväline

Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työväline

KieliPeda-työväline on kehitetty vastauksena varhaiskasvatuksen tarpeeseen kehittää kielitietoisia toimintatapoja ja tukea erityisesti monikielisten lasten suomen kielen oppimista. Kolmiosainen KieliPeda-työväline tukee osaltaan kielitietoista varhaiskasvatusta, jossa ymmärretään kielten merkitys lapsen oppimiselle, kehitykselle, vuorovaikutukselle ja identiteeteille (VASU 2018, 31). Työvälineen avulla

  1. arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä kielitietoisuuden näkökulmasta,
  2. tarkastellaan yhteistyössä huoltajien kanssa monikielisen lapsen kielimaailmaa ja
  3. seurataan monikielisen lapsen suomen kielen taitojen edistymistä.


Jokaisen osion alussa on lyhyt johdanto, jossa osioiden tavoitteita ja kielitietoisen varhaiskasvatuksen periaatteita avataan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) pohjalta. Työväline ohjaa aina palaamaan varhaiskasvatusympäristön ja henkilöstön toiminnan tarkasteluun ja kysymään, onko varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri tarpeeksi kielitietoinen ja rikasta kieltä mallintava, jotta suomen kielen taito voi siinä parhaalla mahdollisella tavalla kehittyä.

On tärkeää huomioida, että kielitaito ja toiminta muuttuvat koko ajan, ja siksi oppimisympäristöjen ja kielitaidon arvioiminen tuottavat aina vain hetkellistä tietoa. Myös tämän työvälineen avulla saatava kuva lapsen ympäristöistä ja suomen kielen edistymisestä on osittainen, mutta sen avulla saadaan tärkeää tietoa toiminnan kehittämiseksi.

KieliPeda-työväline on kehitetty osana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämää, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Opettajana monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa –hanketta keväällä 2019. Työvälinettä pilotoitiin 27 kunnassa syystalvella 2019–2020, minkä pohjalta kehitystyö viimeisteltiin osana Opetushallituksen rahoittamaa, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämää Moninainen opetus ja varhaiskasvatus -hanketta. Työryhmään kuului varhaiskasvatuksen ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Toivotamme kaikille käyttäjille kehittävää kielitietoisuusmatkaa KieliPeda-työvälineen parissa!


Voit ladata printattavan KieliPeda-työvälineen tästä.

Voit ladata interaktiivisen sähköisesti täytettävän KieliPeda-työvälineen tästä.

*Työväline on taitettu A5-kokoon ja tästä johtuen se onkin hyvä printata käyttöön booklet-printtaustoiminnolla.

 

Voit ladata jokaisen sähköisesti täytettävän lomakkeen erikseen alta.

OSIO 1: Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi
Lomake 1

OSIO 2: Monikielisen lapsen kielimaailman tarkastelu
Lomake 2A
Lomake 2B

OSIO 3: Monikielisen lapsen suomen kielen taitojen seuranta
Lomake 3
Lomake 3.1
Lomake 3.2
Lomake 3.3
Lomake 3.4

 

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

NYT KATSOTTAVISSA – Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työvälineen käyttöönottokoulutusvideot

KieliPeda-työvälineen käyttöönottamisen helpottamiseksi olemme tehneet lyhyen, noin 20 minuutin, koulutusvideon, joka opastaa työvälineen käyttöön.

Kokonaisuutta kuvaavan koulutusvideon lisäksi olemme luoneet videosarjan KieliPeda-työväline varhaiskasvatuksen arjessa. Videosarjassa varhaiskasvatuksen S2-opettaja Marjaanan Gyekye ja kieli- ja kulttuurikoordinaattori Nina Thurin käyvät läpi työvälineen sisältöä osio kerrallaan erityisesti huomioiden varhaiskasvatuksen arjen tarpeet. Koulutusvideoita on yhteensä neljä kappaletta:

Ensimmäinen osa johdattelee varhaiskasvatuksen ammattilaiset kielitietoisen varhaiskasvatuksen toiminnan äärelle. Seuraavat videot käyvät läpi KieliPeda-työvälineen osio kerrallaan. Koulutus on luotu katsottavaksi video kerrallaan.

Koulutusvideoista saa eniten irti, jos ne katsoo omassa työtiimissä. Jokaisen koulutusvideon jälkeen voitte keskustella yhdessä, mitä juuri kuulemanne tarkoittaa juuri teidän toimintaympäristönne ja lapsiryhmänne näkökulmasta. Koulutusvideoiden katsomisen voi hajauttaa useammalle viikolle ja lyhyet videot (n. 7–10 min) voi katsoa yksi kerrallaan esimerkiksi tiimipalaverin yhteydessä. Koulutusvideot voi katsoa myös itsenäisesti.

Suosittelemme ennen koulutusvideon katsomista tulostamaan KieliPeda-työvälineen – näin kuulemansa lomassa on helppo tehdä muistiinpanoja suoraan työvälineeseen.

 
Yhteystiedot
 
Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

NU TILLGÄNGLIG FÖR NEDLADDNING - Att utveckla språkmedveten pedagogik i småbarnspedagogiken (SpråkPeda) -verktyget

Bästa personal inom svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

SpråkPeda-verktyget, språkmedveten pedagogik i småbarnspedagogiken, har utvecklats som svar på behovet att utveckla språkmedvetna metoder inom småbarnspedagogiken. Personalens roll är att bedöma hur den pedagogiska verksamheten stödjer barnens språkliga färdigheter och helhetsmässiga utveckling. Verktyget hjälper personalen att stödja barns färdigheter i svenska, särskilt barn i flerspråkiga familjer som inte har svenska eller finska som modersmål. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är det viktigt att bejaka barnets alla språk och samtidigt målmedvetet stödja och stärka deras språkliga färdigheter och hjälpa dem att utveckla sina kunskaper i undervisningsspråket.

Första och andra delen i det här materialet är utarbetat för att stödja varje barns språkutveckling oberoende av vilken språkbakgrund barnet har eller i vilket skede av språkutvecklingen barnet befinner sig. I del tre används begreppen flerspråkiga barn med tanke på att det inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen finns barn som har andra modersmål än våra nationalspråk. Del 3 har utvecklats för att följa upp hur ett flerspråkigt barn lär sig svenska och hur färdigheterna i svenska utvecklas.

SpråkPeda-verktyg består av tre delar som alla stödjer en språkmedveten småbarnspedagogik, där man förstår språkets centrala betydelse för barnens utveckling och lärande, för kommunikation och identitet (Grunderna för planen för småbarnspedagogiken 2018, 32). Med hjälp av verktyget kan man:


1) utvärdera och utveckla lärmiljön inom småbarnspedagogiken ur ett språkmedvetet
 perspektiv,
2) i samarbete med vårdnadshavarna iaktta den språkliga värld som ett
 flerspråkigt barn lever i, samt
3) följa upp utvecklingen av ett flerspråkigt barns färdigheter i svenska.

 

Varje del inleds med en kort beskrivning av avsnittets mål och riktlinjerna för en språk-medveten småbarnspedagogik utgående från Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018). Verktyget styr användaren till att iaktta omgivningen i den egna småbarnspedagogiska verksamheten och personalens arbetssätt och reflektera över om verksamhetskulturen
inom småbarnspedagogiken är tillräckligt språkmedveten och om den ger barnen en modell för ett rikt språkbruk, för att färdigheterna i svenska ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt.

Det är viktigt att notera att språkfärdigheterna och verksamheten ändrar hela tiden, och därför ger en utvärdering av lärmiljöerna och en uppföljning av språkfärdigheterna endast kortvarig information. Den bild som man med hjälp av detta verktyg får av barnets lärmiljöer och framsteg i svenska visar dock bara en del av barnets språkutveckling, men den ger
information som är viktigt då man utvecklar verksamheten.

Verktyget för att utveckla den språkliga medvetenheten i småbarnspedagogiken har tagits fram som en del av projektet Opettajana monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa som genomfördes av lärarutbildningen vid Turun yliopisto våren 2019 och som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet. Ett pilotförsök med verktyget genomfördes i 27 kommuner under hösten och vintern 2019–2020, och på basis av försöket färdigställdes utvecklingsarbetet som en del av projektet Moninainen opetus ja varhaiskasvatus som genomfördes av lärarutbildningen vid Turun yliopisto och som finansierades av Utbildningsstyrelsen. Arbetsgruppen bestod av sakkunniga inom småbarnspedagogiken från olika delar av Finland.

Vi önskar alla som använder verktyget en berikande resa in i språkmedvetenhetens värld.

Du kan ladda ner det utskrivbara SpråkPeda-verktyget här.

Du kan ladda ner det interaktiva SpråkPeda-verktyget här.

* Verktyget viks till A5-storlek och därför är det bra att skriva ut det med häftesutskriftsfunktionen.

Du kan ladda ner varje elektroniskt ifyllt formulär separat nedan.

DEL 1: Utvärdering av en språkmedveten lärmiljö
Blankett 1

DEL 2: Iakttagelser av den språkliga värld som ett flerspråkigt barn lever i
Blankett 2A
Blankett 2B

DEL 3: Uppföljning av ett flerspråkigt barns kunskaper i svenska
Blankett 3
Blankett 3.1
Blankett 3.2
Blankett 3.3
Blankett 3.4

NOW DOWNLOADABLE - Developing language-aware pedagogy in early childhood education and care (LangPeda) tool

Developing language-aware pedagogy in early childhood education and care (LangPeda) tool

The LangPeda tool has been developed to answer the need to develop language-aware approaches in early childhood education and care and to support the Finnish language learning of multilingual children in particular. The National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (2018) calls for the support of children’s linguistic and cultural identities (2018, 25, 49) and thereby the implementation of a language-aware pedagogy. It is up to the ECEC personnel to assess the ways in which pedagogical activities support the development of a child’s linguistic skills and overall growth. The three-part LangPeda tool helps support language-aware ECEC in which the significance of languages to the learning, development, interaction and identities of a child are understood (National Core Curriculum for ECEC 2018, 32). The tool helps to


1) assess and develop ECEC learning environments in relation to language awareness
2) examine the linguistic environment of a multilingual child in cooperation with the guardians
3) monitor the development Finnish language proficiency of a multilingual child.


Each section begins with a brief introduction explaining the aims of the section and the principles of language-aware ECEC on the basis of the National Core Curriculum for ECEC (2018). The tool always guides users back to examine the ECEC environment and the activities of the personnel and to ask if the ECEC practices and procedures are sufficiently language- aware and model rich use of language so that they foster the development of Finnish language proficiency in the best possible way.


It is important to realize that language proficiency and activities are changing constantly, which is why assessing learning environments and language proficiency always provides only momentary knowledge. This tool also provides only a partial picture of the child’s environments and Finnish language learning progress, but it helps provide important information to develop practice.


The LangPeda tool has been developed as a joint effort by ECEC professionals across Finland, in addition to which the tool was piloted in 27 municipalities during its development. Thank you to everyone who took part in developing the tool for piloting it and providing user feedback and suggestions for development! The publication of this ECEC tool has been made possible by unique national collaboration.

We wish all users an instructive language awareness journey with the LangPeda tool!

You can download the printable KieliPeda tool here.
You can download the interactive electronically filled KieliPeda tool here.


* The tool is folded to A5 size and therefore it is a good idea to print it with the booklet printing function.

You can download each electronically filled form separately below.

SECTION 1: Assessing a language-aware learning environment
Form 1
SECTION 2: Examining the linguistic environment of a multilingual child
Form 2A
Form 2B
SECTION 3: Monitoring the Finnish language proficiency of a multilingual child
Form 3
Form 3.1
Form 3.2
Form 3.3
Form 3.4

Contact information:

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Varhaiskasvatuksen opettaja kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin kehittäjänä

Varhaiskasvatuksen opettaja kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin kehittäjänä 15 op -opintokokonaisuus on tarkoitettu ohjaavassa ja konsultoivassa työtehtävässä toimivalle alueelliselle varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai vastaavalle, varhaiskasvatuksen esihenkilönä toimivalle ja varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai tähän tehtävään suuntautuvalle henkilölle.


Opintokokonaisuuden laajuus on 15 op. Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia edistää monikielisten lasten oppimista, hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista. Lisäksi tavoitteena on tukea ja kehittää uusia toimintamalleja kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa lapsiryhmissä työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuksen aikana opiskelija syventää ymmärrystään siitä, miten kieli vaikuttaa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan rakentumiseen sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumiseen.


Opiskelija osaa myös arvioida varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja tukea sen kehittämistä niin, että pedagogisessa toiminnassa toteutuvat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaiset kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden tavoitteet. Opiskelija syventää kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan tuntemusta ja osaa soveltaa erilaisia tutkimukseen perustuvia työtapoja. Lisäksi opiskelija osaa kehittää tutkivan opettajuuden osaamistaan sekä oppii analysoimaan ja tuottamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia tekstejä ja toimintamalleja.


Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Varhaiskasvatuksen opettaja kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin kehittäjänä -opintojen laajuus on 15 op. Opinnot alkavat syyskuussa 2021 ja päättyvät joulukuussa 2022. Opetus toteutetaan noin kerran kuukaudessa järjestettävänä etäopetuksena.


Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu


Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt.

Opiskelijavalinnan tulokset

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen ja monikielisen lapsen kielenoppimisen ja identiteettien tukeminen 5 op -kurssin opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 30.11.2021.

Aikataulu

Tietosuojailmoitus

KOAVA – Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi varhaiskasvatuksessa -tutkimuksen tietosuojailmoituksen löydät tästä.


Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.


Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

 

KOAVA – Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi varhaiskasvatuksessa -tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuus

Tule kuulemaan uusinta tutkimustietoa varhaiskasvatuksen kielitietoisesta oppimisympäristöstä!

KOAVA – Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi varhaiskasvatuksessa -tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuus järjestettiin 20.5. klo 16.15–17.30.

OHJELMA

16.15–16.20 Tilausuuden avaus (professori Heidi Harju-Luukkainen)
16.20–16.45 Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi varhaiskasvatuksessa (KOAVA) -tutkimuksen esittely (koordinaattori Maria Tyrer)
16.45–17.15 Kielitietoisen oppimisympäristön toimivat käytänteet ja kehittämisen kohteet. KOAVA-tutkimuksen tulosten esittely. (Opettaja tutkijana ja oman työnsä ja työyhteisönsä toimintakulttuurin kehittäjänä -kurssin osallistujat)
17.15–17.30 Kysymyksiä ja kommentteja
17.30 Tilaisuus päättyy

Ilmoittutuminen tilaisuuteen on päättynyt.

KOAVA – Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi varhaiskasvatuksessa -tutkimuksen koontiraportin pääset lukemaan tästä.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

 

Islam uskontona ja kulttuurina -verkkomateriaali

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua islamiin uskontona ja kulttuurina itseopiskeltavan verkkomateriaalipaketin avulla!

Verkkomateriaali on koostettu vuonna 2019 Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella toteutetun Islam uskontona ja kulttuurina -kurssimateriaalin ja luentotallenteiden pohjalta. Materiaalista on työstetty interaktiivinen verkkomateriaali, joka tutustuttaa islamiin uskontona ja kulttuurina sekä tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää maahanmuuton globaalia ja paikallista kontekstia sekä näiden keskinäisiä yhteyksiä ja niiden muodostamaa kokonaisuutta.

Verkkomateriaalipaketti on suunnattu erityisesti opettajille, mutta se tarjoaa kaikille asiasta kiinnostuneille mielenkiintoista uutta opittavaa. Tämän verkkomateriaalin avulla opettajat voivat tutustua islamin teologiseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä oppia ymmärtämään uskonnon ja kulttuurin merkitystä oppilaan arjessa Suomessa. Tämän lisäksi materiaali tarjoaa valmiuksia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön katsomuksellisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisessa yhteisössä. Opettaja voi halutessaan käyttää materiaalia soveltaen myös oppitunnilla oppilaiden kanssa.

Verkkomateriaali löytyy Moodlesta. Mikäli sinulla on korkeakoulun haka-tunnukset, pääset materiaaliin suoraan tästä linkistä: Verkkomateriaali

Mikäli sinulla ei ole haka-tunnuksia, tarvitset erillistunnukset. Voit tilata itsellesi erillistunnukset tilauslomakeen kautta.

Tervetuloa mukaan kiinnostavalle matkalle islamin maailmaan!