Oppimisen osaajat kohtaavat – tervetuloa Turun yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden työpajapäivään 29.3.

01.02.2019

Turun yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden järjestämä työpajapäivä perjantaina 29.3. on tarkoitettu kaikille oppimisen osaajille, niin opiskelijoille, opettajille, varhaiskasvattajille, opettajankouluttajille kuin rehtoreille ja sivistystoimenjohtajillekin. Tule viettämään innostavaa päivää koulutuksen kehittämisen parissa!

Tapahtumassa pääset kuulemaan asiantuntijaluentoja, osallistumaan hankkeiden järjestämiin työpajoihin sekä verkostoitumaan alueen oppimisen osaajien kanssa. Päivän aikana hankkeisiin pääsee tutustumaan myös hanketorilla.

Tapahtuma järjestetään perjantaina 29.3. klo 9-15 Educariumissa (Assistentinkatu 5).

Tapahtuman ohjelma:

9.00–9.30  Aamukahvi, ilmoittautuminen ja posterinäyttely (Educarium, ala-aula)
9.30–10.30 Tervetulosanat, Tarja-Riitta Hurme erikoistutkija (Edu1)

Opettajan osaamisen malli – Mitä osaamista opettaja tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa?
Anni Holmström, OVET-hanke

Asiantuntijuustutkimuksen näkökulma opettajuuteen
Erno Lehtinen, professori

10.45–12.15 Työpajat 1 

(ks. tarkemmat kuvaukset: Työpajojen ohjelma PDF)

Kehitetään yhdessä – OpenDigin toiminnallinen työpaja (Edu359)
Arto Kortelainen, luokanopettaja, projektikoordinaattori ja Thang Nguyen, projektikoordinaattori

Oppilaan osaamisen arviointi ja tuen suunnittelu (Edu341)
Päivi Pihlaja, yliopistotutkija, yliopistonlehtori, Minna Kyttälä yliopistonlehtori ja Marianna Heinonen projektitutkija, tohtorikoulutettava

DivED-hanke ja Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus
Pakolaistaustaisen lapsen ja nuoren mieli (Edu1)
Ann-Christin Qvarnström-Obrey
, psykoterapeutti

Minä opettajana – monipuoliset osaamisalueeni ja kehittämiskohteeni, OVET-hanke (Edu355)
Sanna Hangelin, luokanopettaja, projektitutkija ja Anni Holmström, luokanopettaja, projektitutkija

Valtakunnallinen DigiErko-verkosto: Tulevaisuuden digiosaajat kohtaavat koulumaailman (Edu244)
Aleksi Lahti, yliopisto-opettaja,  Jussi-Pekka Järvinen, yliopisto-opettaja ja Digitaalinen oppiminen ja opettaminen -sivuaineopiskelijat

Miten voidaan kehittää oppilaiden joustavaa matemaattista ajattelua? JoMa-hanke (Edu441)
Teija Laine, luokanopettaja, koulutusasiantuntija

12.15–13.15 Lounas (omakustanteinen) ja posterinäyttely

13.30–15.00 Työpajat 2

(ks. tarkemmat kuvaukset: Työpajojen ohjelma PDF)

Kehitetään yhdessä – OpenDigin toiminnallinen työpaja (Edu359)
Arto Kortelainen, luokanopettaja, projektikoordinaattori yliopisto-opettaja ja Thang Nguyen, projektikoordinaattori

HowUTeach: Yliopisto-opettajien itsearviointityökalu ja siitä saatava palaute (Edu361)
Anna Parpala, yliopistonlehtori (HY) ja Julius Ylänne, projektitutkija

DivED -hanke ja Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus
Miten voimme tukea ja vahvistaa maahanmuuttajavanhempien vanhemmuutta ja osallisuutta lasten koulunkäynnissä? (Edu1)
Mina Zandkarimi
, monikulttuurisuusasiantuntija, Väestöliitto

Minä opettajana – monipuoliset osaamisalueeni ja kehittämiskohteeni (Edu355)
Sanna Hangelin, luokanopettaja, projektitutkija ja Anni Holmström, luokanopettaja, projektitutkija

Miten voidaan kehittää oppilaiden joustavaa matemaattista ajattelua? JoMa-hanke (Edu360)
Teija Laine, luokanopettaja,  koulutusasiantuntija


Keskustelua päivän teemoista voi jatkaa Educariumilla sijaitsevassa Piccu Maccia -ravintolassa.

 

> Ilmoittaudu tapahtumaan (ilmoittautuminen päättyy 22.3.)
 

 

Työpajojen kuvaukset:

(Tulostettava pdf:  Työpajojen ohjelma PDF)

10.45–12.15 Työpajat 1 

TYÖPAJAT 1 

10.45–12.15
 

Kehitetään yhdessä – OpenDigin toiminnallinen työpaja (Edu359)
Arto Kortelainen, luokanopettaja, projektikoordinaattori ja Tane Nguyen, projektikoordinaattori

OpenDigi-hankkeessa tavoitteena on muodostaa kehittäjäyhteisön toimintamalli, jossa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat, perusasteen opettajat ja tutkijat toimivat yhdessä. Kehittäjäyhteisö tuottaa ja jakaa digitaalista oppimateriaalia. Työpajassa olet osa yhteisöä, joka hyödyntää teknologiaa opetussuunnitelmasta valittuun teemaan tai sisältöön. Työpajassa kokeillaan konkreettisia menetelmiä, joiden avulla digitaaliset työvälineet voidaan yhdistää luokkahuonetyöskentelyyn pedagogisesti harkiten.

Oppilaan osaamisen arviointi ja tuen suunnittelu (Edu341)
Päivi Pihlaja, yliopistotutkija ja yliopistonlehtori, Minna Kyttälä yliopistonlehtori ja Marianna Heinonen, projektitutkija, tohtorikoulutettava

Tuetaan yhdessä! -hankkeen ja opettajien arviointiosaamista kehittävän OPAhankkeen yhteistyössä järjestämässä työpajassa käsitellään käytännön esimerkin avulla vahvuusperustaista arviointia ja tuen tarjoamista oppilaalle opettajien välisessä yhteistyössä. Työpaja on suunnattu kaikille opettajille, erityisopettajista yleisopetuksen opettajiin. Pajatyöskentely tarjoaa näkökulmia niin varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa kuin ylemmillä opetuksen asteilla työskenteleville. Tervetuloa mukaan työpajaan!

DivEd ja Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus: Pakolaistaustaisen lapsen ja nuoren mieli (Edu1)
Ann-Christin Qvarnström-Obrey, psykoterapeutti

Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen sekä kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisen hanke DivEd (Diversity in Education) järjestää kaksi avointa asiantuntijaluentoa. Luennoilla käsitellään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kotoutumisen ja koulunkäynnin tukemista. Psykoterapeutti Ann-Christin Qvarnström-Obreyn aiheena on pakolaistaustaisen lapsen ja nuoren mieli.

Minä opettajana – monipuoliset osaamisalueeni ja kehittämiskohteeni, OVET-hanke (Edu355)
Sanna Hangelin, luokanopettaja, projektitutkija ja Anni Holmström, luokanopettaja, projektitutkija

Haluatko oppia tunnistamaan osaamistasi? Tiedätkö, mistä osaamisalueista oma opettajuuteesi koostuu ja mitä voisit vielä kehittää? OVET-hankkeen työpajassa pääset konkreettisten yksilö- ja ryhmäharjoitusten myötä tutustumaan opettajuuden moniulotteisiin osaamisalueisiin sekä tunnistamaan näitä taitoja itsessäsi ja omassa työssäsi. Oivallat kenties myös vahvuuksiesi merkityksen hyvinvoinnillesi ja itsetuntemuksellesi. Työpaja pohjautuu OVET-hankkeessa kehitettyyn Opettajan osaamisen malliin ja soveltuu kaikille opetusalalla työskenteleville sekä alaa opiskeleville.

Valtakunnallinen DigiErko-verkosto: Tulevaisuuden digiosaajat kohtaavat koulumaailman (Edu244)
Aleksi Lahti, yliopisto-opettaja, Jussi-Pekka Järvinen, yliopisto-opettaja ja Digitaalinen oppiminen ja opettaminen -sivuaineopiskelijat

Työpajassa pääset tutustumaan innovatiivisiin digipedagogisiin opetusratkaisuihin! Työpaja järjestetään yhteistyössä Valtakunnallinen DigiErko-verkosto -hankkeen ja Digitaalinen oppiminen ja opettaminen -sivuaineen kanssa. Valtakunnallinen DigiErko-verkosto on luotu oppimisen ja opettamisen digitalisaation tueksi, ja sen yhtenä tehtävänä on jakaa hyväksi havaittuja käytänteitä. Opettajankoulutuslaitoksen tarjoamien aineopintolaajuisten sivuaineopintojen tavoitteena on antaa opettajaopiskelijoille valmiudet toimia digitaalisen oppimisen ja opettamisen asiantuntijoina valmistumisensa jälkeen. Opintoihin kuuluu digipedagogiikkaan liittyvä projekti, jossa opiskelijat jalkautuvat kouluihin tukemaan opettajia uuden teknologian käyttöönotossa. Työpajassa sinulla on mahdollisuus kuulla tulevaisuuden digiosaajien projektien aikana hankkimista kokemuksista ja saada tietoa uusimmista digipedagogisista opetusratkaisuista

Miten voidaan kehittää oppilaiden joustavaa matemaattista ajattelua? JoMa-hanke (Edu441)
Teija Laine, luokanopettaja, koulutusasiantuntija

Mistä joustavassa matemaattisessa ajattelussa on kyse? Miten voin kehittää oppilaan matemaattista ajattelua joustavammaksi? Tule kuulemaan näistä asioista lisää paikan päälle. Joustava toiminta tarkoittaa, että on käytössä useampi toimintavaihtoehto, joista valitaan tilanteeseen sopivin… Joustava ratkaisija on sopivasti laiska: hän käyttää aikaa sen miettimiseen, miten tehtävän voi ratkaista ilman liikaa mekaanista suorittamista. (prof. Peter Hästö 2018.)

13.30–15.00 Työpajat 2

TYÖPAJAT 2 

13.30–15.00

Kehitetään yhdessä – OpenDigin toiminnallinen työpaja (Edu359)
Arto Kortelainen, luokanopettaja, projektikoordinaattori ja Tane Nguyen, projektikoordinaattori

OpenDigi-hankkeessa tavoitteena on muodostaa kehittäjäyhteisön toimintamalli, jossa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat, perusasteen opettajat ja tutkijat toimivat yhdessä. Kehittäjäyhteisö tuottaa ja jakaa digitaalista oppimateriaalia. Työpajassa olet osa yhteisöä, joka hyödyntää teknologiaa opetussuunnitelmasta valittuun teemaan tai sisältöön. Työpajassa kokeillaan konkreettisia menetelmiä, joiden avulla digitaaliset työvälineet voidaan yhdistää luokkahuonetyöskentelyyn pedagogisesti harkiten.

HowUTeach: Yliopisto-opettajien itsearviointityökalu ja siitä saatava palaute (Edu361)
Anna Parpala, yliopistonlehtori ja Julius Ylänne, projektitutkija

Työpajaan osallistuvilla on mahdollisuus tutustua tutkimusperustaiseen HowUTeach-itsearviointityökaluun ja arvioida sen avulla omia opetustapoja, työympäristöä ja sen tarjoamaa tukea, tutkimuksen ja opetuksen välistä yhteyttä, pystyvyysuskomuksia sekä hyvinvointia opetustyössä. Työpajassa perehdytään siihen, miten näitä ulottuvuuksia arvioidaan HowUTeach -työkalun avulla. Itsearvioinnin tueksi ollaan kehittämässä digitaalista vastapalautejärjestelmää, ja työpajassa pohditaan, millainen palaute tukisi korkeakouluopettajia oman opetuksen kehittämisessä ja hyvinvoinnin tukemisessa. Kirjallinen ja visuaalinen vastapalaute muotoillaan siten, että se tarjoaa opettajalle tietoa omasta opetuksesta ja muista mitattavista ulottuvuuksista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä, miten ulottuvuuksia voisi kehittää mm. hyödyntämällä vertaistuen ja yhteistyön malleja.

DivEd ja Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus: Miten voimme tukea ja vahvistaa maahanmuuttajavanhempien vanhemmuutta ja osallisuutta lapsen koulunkäynnissä? (Edu1)
Mina Zandkarimi, monikulttuurisuusasiantuntija, Väestöliitto

Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen sekä kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisen hanke DivEd (Diversity in Education) järjestää kaksi avointa asiantuntijaluentoa. Luennoilla käsitellään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kotoutumisen ja koulunkäynnin tukemista. Päivän toisella luennolla Väestöliiton erityisasiantuntija Mina Zandkarimin käsittelee, miten voidaan tukea maahanmuuttajavanhempien vanhemmuutta ja osallisuutta lapsen koulunkäynnissä.

Minä opettajana – monipuoliset osaamisalueeni ja kehittämiskohteeni, OVET-hanke (Edu355)
Sanna Hangelin, luokanopettaja, projektitutkija ja Anni Holmström,luokanopettaja, projektitutkija

Haluatko oppia tunnistamaan osaamistasi? Tiedätkö, mistä osaamisalueista oma opettajuuteesi koostuu ja mitä voisit vielä kehittää? OVET-hankkeen työpajassa pääset konkreettisten yksilö- ja ryhmäharjoitusten myötä tutustumaan opettajuuden moniulotteisiin osaamisalueisiin sekä tunnistamaan näitä taitoja itsessäsi ja omassa työssäsi. Oivallat kenties myös vahvuuksiesi merkityksen hyvinvoinnillesi ja itsetuntemuksellesi. Työpaja pohjautuu OVET-hankkeessa kehitettyyn Opettajan osaamisen malliin ja soveltuu kaikille opetusalalla työskenteleville sekä alaa
opiskeleville.

Miten voidaan kehittää oppilaiden joustavaa matemaattista ajattelua? JoMa-hanke (Edu441)
Teija Laine, luokanopettaja, koulutusasiantuntija

Mistä joustavassa matemaattisessa ajattelussa on kyse? Miten voin kehittää oppilaan matemaattista ajattelua joustavammaksi? Tule kuulemaan näistä asioista lisää paikan päälle. Joustava toiminta tarkoittaa, että on käytössä useampi toimintavaihtoehto, joista valitaan tilanteeseen sopivin… Joustava ratkaisija on sopivasti laiska: hän käyttää aikaa sen miettimiseen, miten tehtävän voi ratkaista ilman liikaa mekaanista suorittamista. (prof. Peter Hästö 2018.)

Lisätietoja työpajapäivästä:

projektitutkija Anni Holmström, anni.k.holmstrom@utu.fi

 

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Luotu 01.02.2019 | Muokattu 02.04.2019