Kasvatuksen kevätpäivä 2018

Tule mukaan kasvatuksen kevätpäivään 28.3. Ohjelmassa EduGrow-tutkimusseminaari ja alumni-iltapäivä

24.01.2019

Nyt jo toista kertaa järjestettävää Kasvatuksen kevätpäivää vietetään Educariumissa torstaina 28.3.2019. Kaksiosaisen kasvatuksen kevätpäivän ohjelman aloittaa EduGrow-tutkimusseminaari teemalla "Mitä digiloikan jälkeen?". Seminaarin jälkeen päivän ohjelma jatkuu alumni-iltapäivässä. Tervetuloa mukaan!

EduGrow-tutkimusseminaarissa on teemana ”Mitä digiloikan jälkeen?”

Tule kuulemaan uusimpia kasvatustieteen tutkimustuloksia kasvatustieteiden tiedekunnasta!

EduGrow-tutkimusseminaari

Torstaina 28.3.2019 kello 9.15–15.30

9.15–11.00

Kevätpäivän avaus, dekaani Marja Vauras, Luentosali EDU1

Paneelikeskustelu: Mitä digiloikan jälkeen?

Panelistit:
Erno Lehtinen, professori, OKL
Einari Kurvinen, head of Pedagogy Eduten Oy
Teemu Tuononen, opiskelija/OKL
Anna-Maija Katajisto, rehtori Rauman normaalikoulu
Puheenjohtaja ja virtuaaliseinän moderaattori
Jussi-Pekka Järvinen, yliopisto-opettaja, OKL & Aleksi Lahti, yliopisto-opettaja, OKL


Ohjeistus teemaryhmiin
Anu Warinowski, tiedekuntapäällikkö

11.00–12.00 LOUNASTAUKO (lounas omakustanteinen)

12.00–13.30

TEEMARYHMÄT 

A1 Oppimisen monenlaiset ympäristöt
A2 Research on expertise and professional learning
A3 Language and Learning in Different Contexts
A4 Mathematics Education
A5 Opetuksen pedagogisia ratkaisuja

13.30-14.00 KAHVI 2. ja 3. kerroksen aula

14.00–15.30

TEEMARYHMÄT 

B1 Opettaminen ja digitaalisuus koulussa
B2 Kielitietoisuus ja maahanmuuttajuus
B3 Erityistä pedagogiikkaa
B4 University Education
B5 Mathematical Learning
B6 Kokemuksia kouluympäristössä
B7 Playing and Learning in Digital Environments
B8 Posterisessio/Poster session


>> Educariumin opaskartta luentosaleihin

 

Teemaryhmien ohjelmat

Klo 12.00-13.30 Session A

Klo 12.00-13.30 Session A

A1 Oppimisen monenlaiset ympäristöt Edu360

Puheenjohtaja Piia Seppänen
 

Hanna Niinistö
Ympäristön merkitys oppimisessa 
 (peruuttanut)

Sonia Lempinen
Valtio koulutuksen kaupallisissa organisaatioissa

Hanna-Riitta Ståhl
Sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden kehityspolut yläkoulun aikana ja niiden yhteys nuorten sosiaalisiin tavoitteisiin

A2 Research on expertise and professional learning Edu361

Puheenjohtaja/Chair Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

Maikki Pouta
Student teacher’s and experience teacher’s professional vision of student´s rational number understanding

Marko Lähteenmäki, Anni Holmström
Looking for potential: How student selection predicts student teachers’ achievement?

Marise Lehto
Learning to construct a second-language and accommodate it to a professional identity in the multilingual workplace

A3 Language and Learning in Different Contexts Edu341

Puheenjohtaja/Chair Sara Routarinne

Janne Lepola
Vocabulary, metacognitive knowledge and task orientation as predictors of narrative picture book comprehension: From preschool to grade 3

Miira Häkkinen
The Language Education for Working-age Migrants in Finland and Germany - Towards Conclusions

Nonmanut Pongsakdi
What is real, and to whom, in realistic mathematical word problems?

A4 Mathematics Education Edu359

Puheenjohtaja/Chair Tomi Kärki

Jake McMullen
Spontaneous focusing on quantitative relations predicts adaptive rational number knowledge

Hamukwaya Shemunyenge Taleiko
Mathematics education

Ciğdem Haser
Preservice Mathematics Teachers' Beliefs through Metaphors

A5 Opetuksen pedagogisia ratkaisuja Edu358

Puheenjohtaja Kristiina Heikkilä

Anu Tuominen
Lukusuoramallin ja pinta-alamallin yhtäaikainen hyödyntäminen murtolukujen opetuksessa

Kaisa Korpinen
Kieliä tanssien - Tanssin integrointi varhennettuun kieltenopetukseen

Mari Lehmuskallio
Yläkoulun liikunnanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä koulupäivien liikunnallistamisesta

Klo 14-15.30 Session B

Klo 14-15.30 Session B

B1 Opettaminen ja digitaalisuus koulussa Edu360

Puheenjohtaja Marjaana Veermans

Jenni Airola
Ohjelmoinnillisen ajattelun ja tieteellisen päättelyn opettaminen peruskoulussa: kirjallisuuskatsaus

Tomi Kärki
NanoRoboMath-pelillä adaptiivisuutta rationaalilukujen ymmärtämiseen

Noora Nieminen
Opettajan asiantuntijuus uusien haasteiden edessä; miten voin hyödyntää omaa kryptografian asiantuntijuuttani opettajan työssä

B2 Kielitietoisuus ja maahanmuuttajuus Edu361

Puheenjohtaja Jenni Alisaari

Johanna Kortessalo-Ainasoja
Akkulturaatio ja liittymisen lait - Amerikan suomalaisen siirtolaisyhteisön akkulturaatio vuosina 1908 - 1923 Yhdysvalloissa

Elisa Repo, Niina Kekki, Leena Heikkola, Heli Vigren, Jenni Alisaari, Tarja-Riitta Hurme, OKL
Kohti kielitietoisia käytänteitä. Kyselytutkimus aineenopettajaopiskelijoiden kielenoppimis- ja monikielisyyskäsityksistä opettajan pedagogisten opintojen alkuvaiheessa

B3 Erityistä pedagogiikkaa Edu341

Puheenjohtaja Päivi Pihlaja

Aino Verkama
Kuvatarinan ymmärtämisen kehittyminen tehostetun satuintervention aikana

Matti Mako
Inkluusio osana Ketju-lehden toimituspolitiikkaa

Miika Vuori
”Syntymäkuukauden yhteys ADHD-lääkehoitoon alakouluikäisillä lapsilla - suomalainen rekisteritutkimus”

B4 University Education Edu359  Peruutettu

Puheenjohtaja/Chair Hanna Nori
Kim Jae Hee
Informal Learning of U.S. College Students Living in a Co-Op

B5 Mathematical Learning Edu358

Puheenjohtaja/Chair Minna Hannula-Sormunen

Saku Määttä
Enhancing student’s spontaneous focusing on multiplicative relations

Brezovszky Boglarka
Operationalizing mathematical learning outcomes in a game-based learning environment

Ciğdem Haser
Key Experiences in Becoming Independent Mathematics Education Researcher

B6 Kokemuksia kouluympäristössä Edu244a

Puheenjohtaja Anne Laiho

Serja Turunen
Koululaiset taidemusiikin kokijoina

Teija Koskela, Sari Yrjänäinen, Hanna-Maija Sinkkonen
PIQ - kyselyn kokeilu suomalaisessa perusopetuksessa (Koskela, Sinkkonen & Yrjänäinen)

B7 Playing and Learning in Digital Environments Edu244b

Puheenjohtaja/Chair Erno Lehtinen
Diana-Elena Gratie
Playing profiles in a mathematics game based on eye movement and game log data

EN Norbert Erdmann
Learning with the Internet - how do six-graders search for Information and write synthesis from multiple sources?

Phuong Bui
Understanding Student’s Game Experiences throughout the Developmental Process of the Number Navigation Game

B8 POSTERIT Edu357a

Puheenjohtaja/Chair Marja Vauras

Marita Neitola
RINNALLA - Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatuksessa

Thang Nguyen
OpenDigi - Yhteisöllisesti suunniteltua teknologian käyttöä opetuksessa

Iida Kiesi, Nina Nivanaho
Suomalainen koulutusalan yrityskiihdyttämö, xEdu, lokaalissa ja globaalissa kontekstissa

Mervi Lahtomaa
“Towards New Normal” University financing in the views of academic leaders and financing institutions in Finland

Ulpukka Isopahkala-Bouret
Korkeakoulutettujen työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoilla (HighEmploy) -projekti

Pihanperä, M., Yang, W., Melasalmi, A., Sorariutta, A. & Silvén, M.
Osaamisen yhteisloikka - Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä. 
Osaamisen yhteisloikka -hankkeen yhteistyöverkosto Turun yliopisto (OKL) ja Jyväskylän yliopisto (KTL).
 

Kasvatuksen kevätpäivä jatkuu klo 15.30 Edu1:ssa alumni-iltapäivän merkeissä
 

Alumni-iltapäivä

Edu1, Educariumin aulatilat 1. ja 2. kerros

15.30 musiikkiesityksiä
16:00-16:30 Ajankohtaista eduskunnasta: Lasten, nuorten ja koulutuksen tulevaisuus?
Kansanedustaja, sivistys- ja lakivaliokuntien jäsen Eeva-Johanna Eloranta
   

16:45

Keskustelua ja siirtyminen aulan meet & greet tapaamisten sekä tarjoilun äärelle.

Meet & greet, Educariumin aula 1. ja 2. kerros

Opiskelijajärjestöt, tiedekunnan normaalikoulut, erikoistumiskoulutukset,
täydennyskoulutus, ammattijärjestöt ja alumnitoiminta esittelevät toimintaansa ja vastaavat kysymyksiin.

Myytävänä yliopistotuotteita kuten T-paitoja ja mukeja (vain käteismaksulla)

Aulassa tarjoillaan pikkupurtavaa.

Iltaa voi jatkaa Educariumissa sijaitsevassa ravintola PiccuMacciassa

 

 

> Kasvatuksen kevätpäivä 28.3. (Facebook-tapahtuma)

 

Lisätietoja tapahtumaan osallistumisesta ja ilmoittautumisesta:

Sirkku Nuolemo, sirkku.nuolemo@utu.fi, +358 29 450 2990

 

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Luotu 24.01.2019 | Muokattu 28.03.2019