Kasvatuksen kevätpäivä 2018

Welcome to Spring Day on Education 28.3. - EduGrow research seminar and Alumni Afternoon

05.03.2019

EduGrow Research Seminar starts the Spring Day on Education on Thursday March 28, 2019. The Spring Day continues with an Alumni Afternoon. Both events are open to everyone, welcome!
 

The theme of this year's EduGrow research seminar is "What after Digital Leap?" (discussion will be mainly in Finnish). 

EduGrow Research Seminar

on Thursday March 28, 2019 at 9.15–15.30

9.15–11.00

Opening words, dean Marja Vauras, EDU1

Panel discussion: What After Digital Leap? (short introductions in English,
discussion mainly in Finnish)

Panelists:

Erno Lehtinen, professor Dep. of Teacher Education
Teemu Tuononen, student, Dep. of Teacher Education
Anna-Maija Katajisto, Rector, Rauma Teacher Training
School
Chair and the moderator of the virtual wall:
Jussi-Pekka Järvinen, University Teacher, Dep. of
Teacher Education & Aleksi Lahti, University Teacher, /Dep. of
Teacher Education

Instructions for thematic groups
Anu Warinowski, tiedekuntapäällikkö/Head of Faculty Development

11.00–12.00 Lunch (on participant's own expense)

12.00–13.30

Thematic Groups: Session A

A1 Oppimisen monenlaiset ympäristöt
A2 Research on expertise and professional learning
A3 Language and Learning in Different Contexts
A4 Mathematics Education
A5 Opetuksen pedagogisia ratkaisuja

13.30-14.00 Coffee service in the lobby of the 2nd and 3rd floor

14.00–15.30

Thematic Groups: Session B

B1 Opettaminen ja digitaalisuus koulussa
B2 Kielitietoisuus ja maahanmuuttajuus
B3 Erityistä pedagogiikkaa
B4 University Education
B5 Mathematical Learning
B6 Kokemuksia kouluympäristössä
B7 Playing and Learning in Digital Environments
B8 Posterisessio/Poster session

The afternoon continues with a meeting for Alumni at 15:30

 

Alumni Afternoon

Edu1 and 1st and 2nd floor lobby (presentations in EDU1 are in Finnish)
15.30 Music
16:00-16:30 Ajankohtaista eduskunnasta: Lasten, nuorten ja koulutuksen tulevaisuus?
Kansanedustaja, sivistys- ja lakivaliokuntien jäsen Eeva-Johanna Eloranta
16:30 Kansallisen Lapsistrategian vaikuttajanaisten terveisiä
Mukana mm. Lapsistrategian projektipäällikkö Marianne Heikkilä

16:45

Meet & greet, Educariumin 1st and 2nd floor lobby

Student organisations, teacher training schools, specialisation programmes, trade unions and alumni network present their work and answer to your questions.

You can buy University of Turku products like T-shirts and mugs (only cash)

Snacks will be served in the main lobby.

The evening continues at the restaurant PiccuMaccia.
 

 

> Educarium map

 

 

Thematic Groups

At 12.00-13.30 Session A

At 12.00-13.30 Session A

A1 Oppimisen monenlaiset ympäristöt Edu360

Puheenjohtaja Piia Seppänen
 

Hanna Niinistö
Ympäristön merkitys oppimisessa 
 (peruuttanut)

Sonia Lempinen
Valtio koulutuksen kaupallisissa organisaatioissa

Hanna-Riitta Ståhl
Sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden kehityspolut yläkoulun aikana ja niiden yhteys nuorten sosiaalisiin tavoitteisiin

A2 Research on expertise and professional learning Edu361

Puheenjohtaja/Chair Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

Maikki Pouta
Student teacher’s and experience teacher’s professional vision of student´s rational number understanding

Marko Lähteenmäki, Anni Holmström
Looking for potential: How student selection predicts student teachers’ achievement?

Marise Lehto
Learning to construct a second-language and accommodate it to a professional identity in the multilingual workplace

A3 Language and Learning in Different Contexts Edu341

Puheenjohtaja/Chair Sara Routarinne

Janne Lepola
Vocabulary, metacognitive knowledge and task orientation as predictors of narrative picture book comprehension: From preschool to grade 3

Miira Häkkinen
The Language Education for Working-age Migrants in Finland and Germany - Towards Conclusions

Nonmanut Pongsakdi
What is real, and to whom, in realistic mathematical word problems?

A4 Mathematics Education Edu359

Puheenjohtaja/Chair Tomi Kärki

Jake McMullen
Spontaneous focusing on quantitative relations predicts adaptive rational number knowledge

Hamukwaya Shemunyenge Taleiko
Mathematics education

Ciğdem Haser
Preservice Mathematics Teachers' Beliefs through Metaphors

A5 Opetuksen pedagogisia ratkaisuja Edu358

Puheenjohtaja Kristiina Heikkilä

Anu Tuominen
Lukusuoramallin ja pinta-alamallin yhtäaikainen hyödyntäminen murtolukujen opetuksessa

Kaisa Korpinen
Kieliä tanssien - Tanssin integrointi varhennettuun kieltenopetukseen

Mari Lehmuskallio
Yläkoulun liikunnanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä koulupäivien liikunnallistamisesta

At 14-15.30 Session B

At 14-15.30 Session B

B1 Opettaminen ja digitaalisuus koulussa Edu360

Puheenjohtaja Marjaana Veermans

Jenni Airola
Ohjelmoinnillisen ajattelun ja tieteellisen päättelyn opettaminen peruskoulussa: kirjallisuuskatsaus

Tomi Kärki
NanoRoboMath-pelillä adaptiivisuutta rationaalilukujen ymmärtämiseen

Noora Nieminen
Opettajan asiantuntijuus uusien haasteiden edessä; miten voin hyödyntää omaa kryptografian asiantuntijuuttani opettajan työssä

B2 Kielitietoisuus ja maahanmuuttajuus Edu361

Puheenjohtaja Jenni Alisaari

Johanna Kortessalo-Ainasoja
Akkulturaatio ja liittymisen lait - Amerikan suomalaisen siirtolaisyhteisön akkulturaatio vuosina 1908 - 1923 Yhdysvalloissa

Elisa Repo, Niina Kekki, Leena Heikkola, Heli Vigren, Jenni Alisaari, Tarja-Riitta Hurme, OKL
Kohti kielitietoisia käytänteitä. Kyselytutkimus aineenopettajaopiskelijoiden kielenoppimis- ja monikielisyyskäsityksistä opettajan pedagogisten opintojen alkuvaiheessa

B3 Erityistä pedagogiikkaa Edu341

Puheenjohtaja Päivi Pihlaja

Aino Verkama
Kuvatarinan ymmärtämisen kehittyminen tehostetun satuintervention aikana

Matti Mako
Inkluusio osana Ketju-lehden toimituspolitiikkaa

Miika Vuori
”Syntymäkuukauden yhteys ADHD-lääkehoitoon alakouluikäisillä lapsilla - suomalainen rekisteritutkimus”

B4 University Education Edu359  Peruutettu

Puheenjohtaja/Chair Hanna Nori
Kim Jae Hee
Informal Learning of U.S. College Students Living in a Co-Op

B5 Mathematical Learning Edu358

Puheenjohtaja/Chair Minna Hannula-Sormunen

Saku Määttä
Enhancing student’s spontaneous focusing on multiplicative relations

Brezovszky Boglarka
Operationalizing mathematical learning outcomes in a game-based learning environment

Ciğdem Haser
Key Experiences in Becoming Independent Mathematics Education Researcher

B6 Kokemuksia kouluympäristössä Edu244a

Puheenjohtaja Anne Laiho

Serja Turunen
Koululaiset taidemusiikin kokijoina

Teija Koskela, Sari Yrjänäinen, Hanna-Maija Sinkkonen
PIQ - kyselyn kokeilu suomalaisessa perusopetuksessa (Koskela, Sinkkonen & Yrjänäinen)

B7 Playing and Learning in Digital Environments Edu244b

Puheenjohtaja/Chair Erno Lehtinen
Diana-Elena Gratie
Playing profiles in a mathematics game based on eye movement and game log data

EN Norbert Erdmann
Learning with the Internet - how do six-graders search for Information and write synthesis from multiple sources?

Phuong Bui
Understanding Student’s Game Experiences throughout the Developmental Process of the Number Navigation Game

B8 POSTERIT Edu357a

Puheenjohtaja/Chair Marja Vauras

Marita Neitola
RINNALLA - Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatuksessa

Thang Nguyen
OpenDigi - Yhteisöllisesti suunniteltua teknologian käyttöä opetuksessa

Iida Kiesi, Nina Nivanaho
Suomalainen koulutusalan yrityskiihdyttämö, xEdu, lokaalissa ja globaalissa kontekstissa

Mervi Lahtomaa
“Towards New Normal” University financing in the views of academic leaders and financing institutions in Finland

Ulpukka Isopahkala-Bouret
Korkeakoulutettujen työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoilla (HighEmploy) -projekti

Pihanperä, M., Yang, W., Melasalmi, A., Sorariutta, A. & Silvén, M.
Osaamisen yhteisloikka - Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä. 
Osaamisen yhteisloikka -hankkeen yhteistyöverkosto Turun yliopisto (OKL) ja Jyväskylän yliopisto (KTL).

Created 05.03.2019 | Updated 16.05.2019