Edu tutkijat kuvitus 110

Tutkimus kasvatustieteiden tiedekunnassa

Tiedekunnan tutkimus on monitieteistä, korkeatasoista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa koulutuksen ja oppimisen tutkimusta, joka muodostaa tiedekunnan tasokkaan koulutuksen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan toiminnan perustan.  

Kasvatustieteiden tiedekunnassa tehdään koko elämänkaaren kattavaa, korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta.

Kasvatustieteiden tiedekunnan laaja, monipuolinen ja monitieteinen tutkimus kohdentuu muun muassa koulutuspolitiikan muuttumiseen ja siitä seuraaviin koulutusjärjestelmien muutoksiin, oppimisympäristöjen muutokseen sekä pitkän aikavälin oppimisprosesseihin ja oppimisvaikeuksien voittamiseen. Keskipisteessä ovat tulevaisuuden koulu, lapset ja nuoret. Tiedekunnan tutkimus luo tieteellisen perustan tiedekunnan oppiaineiden opetukselle.

Tiedekunnan tutkimus linkittyy erityisesti yliopiston temaattisiin kokonaisuuksiin Lapset, nuoret ja oppiminen sekä Digitaaliset tulevaisuudet. Tutkimustoiminta keskittyy kahden kansallisesti ja kansainvälisesti arvostetun tutkimuskeskuksen ympärille. Näiden yhteistyötä ja organisoitumista kansainvälisesti arvostetuiksi liittymiksi vahvistetaan etenkin yhteisten, merkittäviksi nousseiden tutkimusteemojen alueella.

Näihin kuuluvat:

  • lasten ja nuorten koulutuspolut ja sosiaalinen hyvinvointi koulutuksen poluilla, 
  • maahanmuuttajien koulutus- ja työpolut, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys opetuksessa ja koulutuksessa,
  • oppimisvaikeuksien, erityisopetuksen ja koulutuksellisen syrjäytymisen tutkimus 
  • koulutuksen ja oppimisen haasteet yhteiskunnan ja työelämän digitaalisessa murroksessa sekä
  • korkeakoulututkimus ja yliopistopedagogiikan tutkimus
  • asiantuntijuuden, työelämän sekä jatkuvan oppimisen ja koulutuksen tutkimus 

Uusimmat julkaisumme