Edu tutkijat kuvitus 110

Tutkimus kasvatustieteiden tiedekunnassa

Tiedekunnan tutkimus on monitieteistä, korkeatasoista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa koulutuksen ja oppimisen tutkimusta, joka muodostaa tiedekunnan tasokkaan koulutuksen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan toiminnan perustan.  

Kasvatustieteiden tiedekunnassa tehdään koko elämänkaaren kattavaa, korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta.

Kasvatustieteiden tiedekunnan laaja, monipuolinen ja monitieteinen tutkimus kohdentuu muun muassa koulutuspolitiikan muuttumiseen ja siitä seuraaviin koulutusjärjestelmien muutoksiin, oppimisympäristöjen muutokseen sekä pitkän aikavälin oppimisprosesseihin ja oppimisvaikeuksien voittamiseen. Keskipisteessä ovat tulevaisuuden koulu, lapset ja nuoret. Tiedekunnan tutkimus luo tieteellisen perustan tiedekunnan oppiaineiden opetukselle.

Tiedekunnan tutkimus linkittyy erityisesti yliopiston temaattisiin kokonaisuuksiin Lapset, nuoret ja oppiminen sekä Digitaaliset tulevaisuudet. Tutkimustoiminta keskittyy kahden kansallisesti ja kansainvälisesti arvostetun tutkimuskeskuksen ympärille. Näiden yhteistyötä ja organisoitumista kansainvälisesti arvostetuiksi liittymiksi vahvistetaan etenkin yhteisten, merkittäviksi nousseiden tutkimusteemojen alueella.

Tiedekunnan koulutuksen ja tutkimuksen sisällölliset painopisteet ovat

  • Opetus ja oppiminen – tulevaisuuden osaaminen
  • Koulutus muuttuvassa yhteiskunnassa – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Opettajankoulutus ja jatkuva oppiminen – asiantuntijuuden tukeminen.

Uusimmat julkaisumme

Digitalisaation vaikutus oppimistilanteisiin, oppimiseen ja oppimistuloksiin yläkouluissa : Kansallisen tutkimushankkeen ensituloksia suosituksineen (2023)

Oinas Sanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Asikainen Mikko, Gustavson Natalija, Halinen Joona, Hienonen Ninja, Kiili Carita, Kilpi Nestori, Koivuhovi Satu, Kortesoja Laura, Kupiainen Reijo, Lintuvuori Meri, Mergianian Cristiana, Merikanto Ilona, Mäkihonko Minna, Nazeri Faruk, Nyman Laura, Polso Kukka-Maaria, Schöning Oskari, Svedholm-Häkkinen Annika M., Vanhanen Sanna, Hotulainen Risto
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))