Taideteoksesta heijastuu Educariumin ja Publicumin rakennukset.

Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE

CELE – kansainvälistä ja monitieteistä koulutustutkimusta

  Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEssä tutkitaan tasa-arvoisen ja inklusiivisen koulutuksen periaatteisiin nojaten, miten globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset  vaikuttavat koulutuspolitiikkaan ja koulutuksen käytäntöihin kansallisesti ja paikallisesti.

  Tutkimukselliset lähestymistavat:

  Kasvatussosiologia, vertaileva koulutustutkimus, koulutuspolitiikan tutkimus, korkeakoulutuksen tutkimus, aikuiskasvatus, erityispedagogiikka, nuorisotutkimus, sukupuolentutkimus ja kasvatushistoria.

  Tutkimusteemat:

  • Koulutuspolitiikka ja koulutuksen hallinta
  • Yhdenvertaisuus, osallisuus, kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus koulutuksessa
  • Koulutussiirtymät, koulutuspolut ja elinikäinen oppiminen
  • Globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset ja koulutus

  Tutustu tutkimusteemoihimme ja tutkimusryhmiimme

  Vertaileva ja kansainvälinen koulutus

  Vertailevan ja kansainvälisen koulutuksen tutkimusryhmä

  The emphasis of the work of the comparative and International education research group lies on guidance and supervision of doctoral theses, creation of scientific knowledge and construction of profound understanding in the field of comparative education. The salient aim of the research group is to support doctoral and postdoctoral research. The studies conducted within this research domain cover various topics from early childhood education to higher education, spread geographically across all continents and seek to contribute to the latest scientific discourses in comparative research.The group promotes scientific thinking and acquisition of advanced research skills, and, based on the foregoing, conducts in-depth research in the field of comparative and international education.

  Tutkimusryhmän jäsenet

  Tutkimusryhmän vetäjä:

  Johanna Kallo, tutkijatohtori

   

  Risto Rinne, emeritusprofessori

  Fazal Rizvi, vieraileva professori

  Gabriel Ezechukwu, väitöskirjatutkija

  Osku Haapasaari, projektitutkija

  Suvi Jokila, tutkijatohtori

  Adrita Ghosh, väitöskirjatutkija

  Linda Hamoonga, väitöskirjatutkija

  Xingguo Zhou, erikoistutkija

  Yoojin Kim, väitöskirjatutkija

  Larimatti Pynnönen, väitöskirjatutkija

  Tutkimusryhmästä väitelleitä

  Elizabeth Eta, KT

  Kalypso Filippou, KT, yliopistonlehtori

  Olli Suominen, KT

  Sevcan Hakyemez-Paul, KT

  Koulutuspolitiikka, koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

  Koulutuspolitiikan, koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden tutkimusryhmä

  Tutkimusryhmässä keskitytään erityisesti koulutuspolitiikan, koulutuksen hallinnan, koulutusjärjestelmien, koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden sekä nuorten koulutus- ja työmarkkinasiirtymien tutkimiseen. Ryhmä kokoaa yhteen eri vaiheissa tutkijanuraa olevia CELEn tutkijoita monimetodisen, kansainvälisesti vertailevan ja poikkitieteellisen tutkimuksen äärelle.

  Ryhmä hakee aktiivisesti rahoitusta tutkimushankkeisiin ja kansainvälisen tutkijaliikkuvuuden edistämiseen. Ryhmässä tuetaan väitöskirjojen tekemistä, julkaisutoimintaa ja pyritään edistämään tutkijoiden väitöksenjälkeistä urakehitystä. Ryhmän jäsenet osallistuvat kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja tutkijaverkostojen toimintaan, sekä yhteistyöhön koulutussektorin sidosryhmien ja koulutuspolitiikan tekijöiden kanssa. Tutkimustuloksista tiedotetaan aktiivisesti tieteellisillä, yhteiskunnallisilla ja muilla julkisilla foorumeilla.

  Tutkimusryhmän jäsenet

  Tutkimusryhmän vetäjät:

  Tero Järvinen, professori

  Piia Seppänen, professori

   

  Anna-Maija Niemi, yliopistotutkija

  Aino Nevalainen, väitöskirjatutkija

  Elina Nikula, väitöskirjatutkija

  Fazal Rizvi, vieraileva professori

  Heli Tirri, väitöskirjatutkija

  Iida Kiesi, väitöskirjatutkija

  Jaakko Honkanen, väitöskirjatutkija

  Jenni Tikkanen, tutkijatohtori

  Kaspian Herrala, väitöskirjatutkija

  Katariina Löfblom, yliopisto-opettaja

  Larimatti Pynnönen, väitöskirjatutkija

  Mari Siipola, projektitutkija

  Markku Vanttaja, yliopistotutkija

  Nina Nivanaho, väitöskirjatutkija

  Piia af Ursin, erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori

  Päivi Naumanen, erikoitutkija

  Sonia Lempinen, yliopisto-opettaja

  Suvi Jokila, tutkijatohtori

  Taina Heinonen, väitöskirjatutkija

  Terhi Pasu, projektitutkija, väitöskirjatutkija

  Xingguo Zhou, erikoistutkija

  Korkeakoulutus ja aikuiskasvatus

  Korkeakoulutuksen ja aikuiskasvatuksen -tutkimusryhmä

  Tutkimusryhmä kokoaa yhteen tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita aikuiskasvatuksesta ja korkeakoulututkimuksesta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Eri muodoissa ja tasoilla tapahtuvaa koulutusta tarkastellaan monipuolisesti sosiaalisessa, kulttuurisessa ja poliittisessa kontekstissa. Globaali ja kansallinen koulutuspolitiikka ja sosiaaliset muutokset muodostavat ryhmässä tehtävälle tutkimukselle tärkeän kontekstin. Teoreettisesti, tutkimus perustuu sosiologisiin, historiallisiin ja sosio-kultuurisiin tutkimusperinteisiin sekä koulutuspolitiikan tutkimukseen. Tutkimusta tehdään sekä määrällisillä että laadullisilla menetelmillä, ja tarkastellaan erityisesti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.

  Tärkeimmät tutkimusalueet:

  1) Korkeakoulupolitiikka ja elinikäinen oppiminen

  2) Koulutukseen pääsy ja osallistuminen koulutukseen

  3) Opiskeluun kiinnittyminen ja toimijuus

  4) Koulutuspolut ja uratrajektorit

  5) Työelämätutkimus ja akateeminen työ

  6) Hallinnan tutkimus ja ideaalisubjektien rakentuminen koulutuskonteksteissa ja yhteiskunnassa laajemmin

  AHE -tutkimusryhmä tukee erityisesti väitöskirjatutkijoita ja post doc -tutkijoita akateemisessa julkaisemisessa ja tutkimustulosten levittämisessä laajemmalle yleisölle.


  Projektit

  Meneillään olevat projektit:

  Living on the Edge: Lifelong learning, Governmentality and the Production of Neurotic Citizen (ONELLL), 2020-2024

  Äskettäin päättyneitä projekteja:

  Changing University Institution and Equalities in Academic Work, 2021-2022

  Higher Education Graduates' Employability and Social Positioning in the Labour Market (HighEmploy), 2018-2022

  Alternative Paths to University (TRY), 2018-2020


  Tutkimusryhmän jäsenet

  Tutkimusryhmän vetäjät:

  Ulpukka Isopahkala-Bouret, professori

  Päivi Siivonen, apulaisprofessori

   

  Arto Jauhiainen, professori

  Heikki Silvennoinen, professori

  Masroor Alam, väitöskirjatutkija

  Paulina Chavez Rodrigues, väitöskirjatutkija

  Gabriel Ezechukwu, väitöskirjatutkija

  Kalypso Filippou, yliopistonlehtori

  Nina Haltia, tutkijatohtori

  Annukka Jauhiainen, lehtori

  Suvi Jokila, tutkijatohtori

  Anna Jolkkonen, väitöskirjatutkija

  Yoojin Kim, väitöskirjatutkija

  Heikki Kinnari, erikoistutkija

  Meri Kotamäki, väitöskirjatutkija

  Hanna Laalo, tutkijatohtori

  Mervi Lahtomaa, väitöskirjatutkija

  Anne Laiho, yliopistonlehtori

  Outi Lietzén, väitöskirjatutkija

  Hanna Nori, yliopistotutkija

  Raakel Plamper, väitöskirjatutkija

  Sangge Qi, väitöskirjatutkija

  Tiina Tuijula, yliopistonlehtori

  Markku Vanttaja, yliopistotutkija

  Somang Yeo, väitöskirjatutkija

  Inklusiivinen ja erityiskasvatus

  Inklusiivinen ja erityiskasvatus

  Ryhmämme tutkimus kohdistuu osallisuuteen ja erilaisiin tuen käytäntöihin niin yhteiskunnan instituutioissa kuin yksilöiden elämänkulun eri vaiheissa ja eri alueilla. Moninaisen yhteiskunnan ja tuen ilmiöitä tarkastellaan erityispedagogisista, kasvatuspsykologisista, koulutussosiologisista ja yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen näkökulmista. Ryhmämme tutkimus on monitieteistä ja metodologisesti hyödynnämme sekä laadullisia että määrällisiä lähestymistapoja.

  Ryhmässämme on eri tutkijanuran vaiheessa olevia tutkijoita. Ryhmän jäsenet hakevat aktiivisesti rahoitusta tutkimushankkeisiin ja osallistuvat kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja tutkijaverkostojen toimintaan sekä yhteistyöhön erilaisten sidosryhmien kanssa. Tutkimustuloksista tiedotamme aktiivisesti tieteellisillä, yhteiskunnallisilla ja muilla foorumeilla.

  Tutkimusryhmän jäsenet

  Tutkimusryhmän vetäjä:

  Minna Kyttälä, professori

   

  Anna-Maija Niemi, yliopistotutkija

  Joel Kivirauma, emeritusprofessori

  Minna Saarinen, yliopistonlehtori

  Marianna Heinonen, yliopisto-opettaja, väitöstutkija

  Johanna Mäki-Havulinna, yliopisto-opettaja

  Sonia Lempinen, yliopisto-opettaja

  Outi Arvola, post-doc tutkija

  Milla rantamäki, projektitutkija, väitöskirjatutkija

  Susanna Valkama, väitöskirjatutkija

  Paula Laakso, väitöskirjatutkija

  Marja Junttila, väitöskirjatutkija

  Laura Heimo, väitöskirjatutkija

  Maija Gerke, väitöskirjatutkija

  Tutkimusaiheita kootusti

  CELEssä tutkittavia aiheita ovat muun muassa:

  • Alueellinen, koulujen välinen ja sisäinen eriytyminen
  • Oppilasvalikoinnin ja -valinnan politiikat ja käytännöt
  • Oppimistulosten rakentuminen (eurooppalaisessa vertailussa)
  • Koulutuksen yksityistäminen ja kaupallistuminen, koulutusliiketoiminta
  • Kansainväliset järjestöt ja niiden tulevaisuusajattelu, ennakoiva hallinta
  • Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja siirtymät koulutuksesta työelämään
  • Opiskelijaliikkuvuus ja korkeakoulutuksen kansainvälistyminen
  • Elinikäinen oppiminen riskiyhteiskunnassa

  Uusimmat julkaisut

  Previous Events

  Moninaista tutkimusta erityispedagogiikassa - Diverse research in special education 10.11.2021

  CELE research group Inclusive and Special Education seminar with Fulbright Scholar, Associate Professori Sean Wachsmuth, Minnesota State University, USA

  9.15–9.30 Seminaarin avaus ja tutkimusryhmän esittely | apulaisprofessori Minna Kyttälä

  9.30–10.30 Associate Professor Sean Wachsmuth: A Sample of American Intervention Research

  10.30–11.00 Tohtorikoulutettava Marianna Heinonen: Sosiaalis-emotionaalinen tuen tarve – käsityksiä tutkimassa

  11.00–11.30 Yliopistotutkija Anna-Maija Niemi: Erityisopetuksen ja erityisen tuen tarpeen merkitykset koulutuselämänkulun kerronnassa

  11.30–12.00 Yliopistonlehtori Minna Saarinen: Itsenäisesti vai kavereiden perässä? Vertaissuhteet ja maahanmuuttotausta koulutusvalinnoissa

  12.00–12.15 Tilaisuuden päätös.

  Aamupäiväseminaari järjestetään etäseminaarina/ Join Zoom Meeting: https://utu.zoom.us/j/69125289759

  Can education help us to build peaceful, just, and sustainable futures for all

  Programme of the webinar - plain text below.

  Centre for Research on Lifelong Learning and Education CELE, University of Turku,
  will organise 2nd December a discussion of UNESCO’s Futures of Education initiative report.

  December 2, at 2–4 p.m. (EET) at the online-webinar

  UNESCO will launch its long-awaited report 'Reimagining our futures together: a new social contract for education?' on 10th of November 2021. The UNESCO report asks us to rethink the ways in which knowledge, education and learning have the potential to address some of the most serious challenges we face in an increasingly complex, uncertain and fragile world. It expresses great confidence in education’s capacity to address issues of social fragmentation, strains to natural ecosystems, and threats to peaceful coexistence across cultural divides. While acknowledging that recent technological developments can enhance human welfare, the report also notes that these developments pose serious ethical concerns and challenges for governance. It invites us to reimagine a future in which a new social contract is negotiated, that puts education at the heart of our attempts to build peaceful, just, and sustainable futures for all.

  How realistic is this agenda for transformation and how should we approach the work that needs to be done to realize the report’s bold aspirations?


  You are most welcome to join a discussion of the challenges for education posed by this report, led by an international panel of experts:

  Dr. Noah Sobe Senior Project Manager, UNESCO Futures of Education Initiative

  Emeritus Professor and Visiting Professor Fazal Rizvi (University of Melbourne, University of Turku)

  Professor Kristiina Brunila (University of Helsinki)

  Academy Research Fellow Johanna Kallo (Academy of Finland, University of Turku).

  Chair: Professor Piia Seppänen Director of Centre for Research on Lifelong Learning and Education CELE (University of Turku)

  Programme

  2 p.m. Event commences online
  Dr. Noah Sobe: Introduction to the UNESCO report
  Comments from Professor Fazal Rizvi, Professor Kristiina Brunila and
  Academy Research Fellow Johanna Kallo

  3:10 p.m. Questions from audience

  4 p.m. Event concludes

  CELE’s 20th Anniversary 3rd December 2021 3rd Dec

  CELE anniversary invitation, text as plain text below.

  3rd December at Educarium EDU 3 (Assistentinkatu 5)

  10–11 My CELE friends: Get to know your colleagues
  - explore the halls of 3rd Educarium and learn something new about your "CELE friends" by visiting
  their doors | Ystäväkirjat ovilla
  Open doors at CELE library & meeting room

  12.00 Opening | Director of CELE, Professor Piia Seppänen

  12.15 Lecture: Risk Society and Prospects of Lifelong Learning | Visiting Professor Fazal Rizvi (join online)

  13.45 Professor talk: Koulutuskilvoittelu tasa-arvon haasteena – Positional competition is a challenge for egalitarian education | Professor Ulpukka Isopahkala-Bouret

  14.00 Coffee

  14.30 Book projects with national and international collaborators of CELE - Introducing three edited book projects (join online)

   14.30–15.00 Fazal Rizvi, Bob Lingard and Risto Rinne (eds.) 2022: Reimagining globalization and education policy (Routledge)

  15.00–15.30 Martin Thrupp, Piia Seppänen, Jaakko Kauko and Sonja Kosunen (eds.) 2022: Finland’s Famous Education System - Unvarnished insights into Finnish schooling (Springer)

  15.30–16.00 Päivi Siivonen, Ulpukka Isopahkala-Bouret, Michael Tomlinson, Maija Korhonen, Nina Haltia and Katri Komulainen (eds.) tba: Rethinking graduate employability in context. Discourse, policy and practice (Palgrave Macmillan)

  16.00 Closing