Hybridiopetusta luokassa.

Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE

CELEssä tehdään monitieteistä vertailevaa elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimusta.

   CELE on Turun yliopiston tutkimuskeskus, jossa tehdään kansainvälistä ja poikkitieteellistä koulutustutkimusta kasvatustieteiden laitoksella. Tutkimus CELEssä kohdentuu erityisesti kasvatussosiologian, vertailevan koulutustutkimuksen, koulutuspolitiikan tutkimuksen sekä korkeakoulutuksen, inklusiivisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen alueille.

   Tutkimuksemme painopistealueita ovat:

   • kasvatussosiologia
   • koulutuspolitiikka
   • vertaileva kansainvälinen koulutustutkimus
   • korkeakoulututkimus
   • elinikäinen oppiminen ja aikuiskasvatus
   • kasvatuksen historia

   Tutustu tutkimusteemoihimme ja tutkimusryhmiimme

   Vertaileva ja kansainvälinen koulutus

   Vertailevan ja kansainvälisen koulutuksen tutkimusryhmä

   The emphasis of the work of the comparative and International education research group lies on guidance and supervision of doctoral theses, creation of scientific knowledge and construction of profound understanding in the field of comparative education. The salient aim of the research group is to support doctoral and postdoctoral research. The studies conducted within this research domain cover various topics from early childhood education to higher education, spread geographically across all continents and seek to contribute to the latest scientific discourses in comparative research.The group promotes scientific thinking and acquisition of advanced research skills, and, based on the foregoing, conducts in-depth research in the field of comparative and international education.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Johanna Kallo, tutkijatohtori

   Risto Rinne, emeritusprofessori

   Fazal Rizvi, vieraileva professori

    

   Elizabeth Eta, KT

   Gabriel Ezechukwu, tohtorikoulutettava

   Kalypso Filippou, yliopistonlehtori

   Olli Suominen, KT

   Sevcan Hakyemez-Paul, KT

   Suvi Jokila, tutkijatohtori

   Xingguo Zhou, KT

    

   Adrita Ghosh, väitöskirjatutkija

   Gabriel Ezechukwu, väitöskirjatutkija

   Linda Hamoonga, väitöskirjatutkija

   Larimatti Teelmäki, väitöskirjatutkija

   Koulutuspolitiikka, koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

   Koulutuspolitiikan, koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden tutkimusryhmä

   Tutkimusryhmässä keskitytään erityisesti koulutuspolitiikan, koulutuksen hallinnan, koulutusjärjestelmien, koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden sekä nuorten koulutus- ja työmarkkinasiirtymien tutkimiseen. Ryhmä kokoaa yhteen eri vaiheissa tutkijanuraa olevia CELEn tutkijoita monimetodisen, kansainvälisesti vertailevan ja poikkitieteellisen tutkimuksen äärelle.

   Ryhmä hakee aktiivisesti rahoitusta tutkimushankkeisiin ja kansainvälisen tutkijaliikkuvuuden edistämiseen. Ryhmässä tuetaan väitöskirjojen tekemistä, julkaisutoimintaa ja pyritään edistämään tutkijoiden väitöksenjälkeistä urakehitystä. Ryhmän jäsenet osallistuvat kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja tutkijaverkostojen toimintaan, sekä yhteistyöhön koulutussektorin sidosryhmien ja koulutuspolitiikan tekijöiden kanssa. Tutkimustuloksista tiedotetaan aktiivisesti tieteellisillä, yhteiskunnallisilla ja muilla julkisilla foorumeilla.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Tero Järvinen, professori

   Piia Seppänen, professori

   Anna-Maija Niemi, yliopistotutkija

   Aino Nevalainen, väitöskirjatutkija

   Elina Nikula, väitöskirjatutkija

   Fazal Rizvi, vieraileva professori

   Heli Tirri, väitöskirjatutkija

   Iida Kiesi, väitöskirjatutkija

   Jaakko Honkanen, väitöskirjatutkija

   Jenni Tikkanen, tutkijatohtori

   Kaspian Herrala, väitöskirjatutkija

   Katariina Löfblom, yliopisto-opettaja

   Larimatti Teelmäki, väitöskirjatutkija

   Mari Siipola, projektitutkija

   Markku Vanttaja, yliopistotutkija

   Nina Nivanaho, väitöskirjatutkija

   Piia af Ursin, erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori

   Sonia Lempinen, yliopisto-opettaja

   Suvi Jokila, tutkijatohtori

   Taina Heinonen, väitöskirjatutkija

   Terhi Pasu, projektitutkija, väitöskirjatutkija

   Yliopisto- ja korkeakoulutus

   University and Higher Education -tutkimusryhmä

   The research group gathers together researchers who are interested in higher education in the societal, political and cultural context from national and international perspective. HE in its different forms and levels is examined in the context of global and national higher education policy and politics as well as in the context of transformations and organisational change of HE institutions. Theoretically the research relies on the policy studies, socio-historical and sociocultural research traditions as well as practice theory. Both quantitative and qualitative methods are applied versatilely. The main research fields cover 1) HE policy and governance, 2) Academic work, 3) Access and widening the participation in HE, 4) Student engagement and agency, 5) Graduate employability and labour market trajectories.

   The group promotes doctoral thesis writing, publishing, postdoctoral careers and disseminates research results.

   The research group is host to one research project (HighEmploy) funded by the Academy of Finland for 2018–2022 and one sub development project (TRY) funded by the Ministry of Education and Culture of Finland for 2018–2020

   • Korkeakoulutettujen työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoilla (HighEmploy). PI: Apulaisprofessori Ulpukka Isopahkala-Bouret
   • Toinen reitti yliopistoon (TRY). PI: Professori Arto Jauhiainen. Projektipäällikkö: Tutkijatohtori Nina Haltia.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Arto Jauhiainen, professori

   Ulpukka Isopahkala-Bouret, apulaisprofessori

   Annukka Jauhiainen, lehtori

   Hanna Laalo, tohtorikoulutettava

   Raakel Plamper, tohtorikoulutettava

   Hanna Nori, yliopistotutkija

   Marja Peura, tohtorikoulutettava

   Kristiina Ojala, tutkijatohtori

   Yoojin Kim, tohtorikoulutettava

   Mervi Lahtomaa, projektitutkija

   Aikuiskasvatus, elinikäinen oppiminen ja työelämä

   Adult Life -tutkimusryhmä

   CELEn tutkijat ovat harjoittaneet aikuiskoulutustutkimusta 1980-luvulta lähtien niin historiallisilla ja rekisteriaineistoilla kuin survey-tutkimuksenkin menetelmillä. CELEn piirissä tehtävän aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja työelämän (Adult Education, Lifelong Learning and Working Life) tutkimus ymmärtää tutkimuskohteensa laaja-alaisesti, historiantutkimuksen, sosiologian ja koulutuspolitiikan tutkimuksen lähestymistavoilla. Tutkimuskohteena eivät ole vain aikuisten koulutusmuodot ja oppiminen. Nykyään aikuiseen – kansalaisen tietoihin ja taitoihin, ajatteluun ja toimintaan – kohdistuu monenlaisia odotuksia, vaatimuksia ja vaikutusyrityksiä. Aikuiselta edellytetään jatkuvasti muuttuvia tietoja, taitoja ja asenteita niin työntekijänä, kuluttajana ja poliittisena toimijana sekä perheen ja monien muiden yhteisöjen jäsenenä. Adult Life -tutkimusryhmä lähestyy näitä muuttuvia – ja monesti keskenään ristiriitaisia – vaatimuksia ja elinikäistä oppimista useista näkökulmista. Yhtäältä tutkitaan eri yhteiskuntaluokissa ja erilaisissa sosiokulttuurisissa oloissa elävien kansalaisten oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia ja -tarpeita. Toisaalta elinikäistä oppimista ja elinikäisen oppimisen politiikoita tutkitaan hallinnan analytiikan välineillä, jolloin elinikäinen oppiminen vaatimuksineen näyttäytyy väestöjen ja subjektien hallintana, ajattelun ja toiminnan sääntelynä. Adult Life -tutkimusryhmä seuraa aktiivisesti harjoitettua elinikäisen oppimisen politiikkaa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Heikki Silvennoinen, professori

   Päivi Siivonen, professori

   Nina Haltia, tutkijatohtori

   Heikki Kinnari, tohtorikoulutettava

   Anne Laiho, yliopistonlehtori

   Outi Lietzén, tohtorikoulutettava

   Tiina Tuijula, yliopistonlehtori

   Anna Eskola, tohtorikoulutettava

   Eeva Hörkkö, tohtorikoulutettava

   Susan Porkka, tohtorikoulutettava

   Mari Sundström, tohtorikoulutettava

   Heli Tirri, tohtorikoulutettava

   Elina Uusitalo, tohtorikoulutettava

   Inklusiivinen ja erityiskasvatus

   Inklusiivinen ja erityiskasvatus

   Ryhmämme tutkimus kohdistuu osallisuuteen ja erilaisiin tuen käytäntöihin niin yhteiskunnan instituutioissa kuin yksilöiden elämänkulun eri vaiheissa ja eri alueilla. Moninaisen yhteiskunnan ja tuen ilmiöitä tarkastellaan erityispedagogisista, kasvatuspsykologisista, koulutussosiologisista ja yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen näkökulmista. Ryhmämme tutkimus on monitieteistä ja metodologisesti hyödynnämme sekä laadullisia että määrällisiä lähestymistapoja.

   Ryhmässämme on eri tutkijanuran vaiheessa olevia tutkijoita. Ryhmän jäsenet hakevat aktiivisesti rahoitusta tutkimushankkeisiin ja osallistuvat kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja tutkijaverkostojen toimintaan sekä yhteistyöhön erilaisten sidosryhmien kanssa. Tutkimustuloksista tiedotamme aktiivisesti tieteellisillä, yhteiskunnallisilla ja muilla foorumeilla.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Minna Kyttälä, apulaisprofessori

   Anna-Maija Niemi, yliopistotutkija

   Joel Kivirauma, emeritusprofessori

   Minna Saarinen, yliopistonlehtori

   Marianna Heinonen, yliopisto-opettaja, väitöstutkija

   Johanna Mäki-Havulinna, yliopisto-opettaja

   Sonia Lempinen, yliopisto-opettaja

   Outi Arvola, post-doc tutkija

   Milla rantamäki, projektitutkija, väitöskirjatutkija

   Susanna Valkama, väitöskirjatutkija

   Paula Laakso, väitöskirjatutkija

   Marja Junttila, väitöskirjatutkija

   Laura Heimo, väitöskirjatutkija

   Maija Gerke, väitöskirjatutkija

   Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE:n johtaja

   Uusimmat julkaisut

   Previous Events

   Moninaista tutkimusta erityispedagogiikassa - Diverse research in special education 10.11.2021

   CELE research group Inclusive and Special Education seminar with Fulbright Scholar, Associate Professori Sean Wachsmuth, Minnesota State University, USA

   9.15–9.30 Seminaarin avaus ja tutkimusryhmän esittely | apulaisprofessori Minna Kyttälä

   9.30–10.30 Associate Professor Sean Wachsmuth: A Sample of American Intervention Research

   10.30–11.00 Tohtorikoulutettava Marianna Heinonen: Sosiaalis-emotionaalinen tuen tarve – käsityksiä tutkimassa

   11.00–11.30 Yliopistotutkija Anna-Maija Niemi: Erityisopetuksen ja erityisen tuen tarpeen merkitykset koulutuselämänkulun kerronnassa

   11.30–12.00 Yliopistonlehtori Minna Saarinen: Itsenäisesti vai kavereiden perässä? Vertaissuhteet ja maahanmuuttotausta koulutusvalinnoissa

   12.00–12.15 Tilaisuuden päätös.

   Aamupäiväseminaari järjestetään etäseminaarina/ Join Zoom Meeting: https://utu.zoom.us/j/69125289759

   Can education help us to build peaceful, just, and sustainable futures for all

   Programme of the webinar - plain text below.

   Centre for Research on Lifelong Learning and Education CELE, University of Turku,
   will organise 2nd December a discussion of UNESCO’s Futures of Education initiative report.

   December 2, at 2–4 p.m. (EET) at the online-webinar

   UNESCO will launch its long-awaited report 'Reimagining our futures together: a new social contract for education?' on 10th of November 2021. The UNESCO report asks us to rethink the ways in which knowledge, education and learning have the potential to address some of the most serious challenges we face in an increasingly complex, uncertain and fragile world. It expresses great confidence in education’s capacity to address issues of social fragmentation, strains to natural ecosystems, and threats to peaceful coexistence across cultural divides. While acknowledging that recent technological developments can enhance human welfare, the report also notes that these developments pose serious ethical concerns and challenges for governance. It invites us to reimagine a future in which a new social contract is negotiated, that puts education at the heart of our attempts to build peaceful, just, and sustainable futures for all.

   How realistic is this agenda for transformation and how should we approach the work that needs to be done to realize the report’s bold aspirations?


   You are most welcome to join a discussion of the challenges for education posed by this report, led by an international panel of experts:

   Dr. Noah Sobe Senior Project Manager, UNESCO Futures of Education Initiative

   Emeritus Professor and Visiting Professor Fazal Rizvi (University of Melbourne, University of Turku)

   Professor Kristiina Brunila (University of Helsinki)

   Academy Research Fellow Johanna Kallo (Academy of Finland, University of Turku).

   Chair: Professor Piia Seppänen Director of Centre for Research on Lifelong Learning and Education CELE (University of Turku)

   Programme

   2 p.m. Event commences online
   Dr. Noah Sobe: Introduction to the UNESCO report
   Comments from Professor Fazal Rizvi, Professor Kristiina Brunila and
   Academy Research Fellow Johanna Kallo

   3:10 p.m. Questions from audience

   4 p.m. Event concludes

   CELE’s 20th Anniversary 3rd December 2021 3rd Dec

   CELE anniversary invitation, text as plain text below.

   3rd December at Educarium EDU 3 (Assistentinkatu 5)

   10–11 My CELE friends: Get to know your colleagues
   - explore the halls of 3rd Educarium and learn something new about your "CELE friends" by visiting
   their doors | Ystäväkirjat ovilla
   Open doors at CELE library & meeting room

   12.00 Opening | Director of CELE, Professor Piia Seppänen

   12.15 Lecture: Risk Society and Prospects of Lifelong Learning | Visiting Professor Fazal Rizvi (join online)

   13.45 Professor talk: Koulutuskilvoittelu tasa-arvon haasteena – Positional competition is a challenge for egalitarian education | Professor Ulpukka Isopahkala-Bouret

   14.00 Coffee

   14.30 Book projects with national and international collaborators of CELE - Introducing three edited book projects (join online)

    14.30–15.00 Fazal Rizvi, Bob Lingard and Risto Rinne (eds.) 2022: Reimagining globalization and education policy (Routledge)

   15.00–15.30 Martin Thrupp, Piia Seppänen, Jaakko Kauko and Sonja Kosunen (eds.) 2022: Finland’s Famous Education System - Unvarnished insights into Finnish schooling (Springer)

   15.30–16.00 Päivi Siivonen, Ulpukka Isopahkala-Bouret, Michael Tomlinson, Maija Korhonen, Nina Haltia and Katri Komulainen (eds.) tba: Rethinking graduate employability in context. Discourse, policy and practice (Palgrave Macmillan)

   16.00 Closing