Taideteoksesta heijastuu Educariumin ja Publicumin rakennukset.

Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE

CELE – kansainvälistä ja monitieteistä koulutustutkimusta

   Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEssä tutkitaan tasa-arvoisen ja inklusiivisen koulutuksen periaatteisiin nojaten, miten globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset  vaikuttavat koulutuspolitiikkaan ja koulutuksen käytäntöihin kansallisesti ja paikallisesti.

   Tutkimukselliset lähestymistavat:

   Kasvatussosiologia, vertaileva koulutustutkimus, koulutuspolitiikan tutkimus, korkeakoulutuksen tutkimus, aikuiskasvatus, erityispedagogiikka, nuorisotutkimus, sukupuolentutkimus ja kasvatushistoria.

   Tutkimusteemat:

   • Koulutuspolitiikka ja koulutuksen hallinta
   • Yhdenvertaisuus, osallisuus, kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus koulutuksessa
   • Koulutussiirtymät, koulutuspolut ja elinikäinen oppiminen
   • Globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset ja koulutus

   Tutustu tutkimusteemoihimme ja tutkimusryhmiimme

   Vertaileva ja kansainvälinen koulutus

   Vertailevan ja kansainvälisen koulutuksen tutkimusryhmä

   The emphasis of the work of the comparative and International education research group lies on guidance and supervision of doctoral theses, creation of scientific knowledge and construction of profound understanding in the field of comparative education. The salient aim of the research group is to support doctoral and postdoctoral research. The studies conducted within this research domain cover various topics from early childhood education to higher education, spread geographically across all continents and seek to contribute to the latest scientific discourses in comparative research.The group promotes scientific thinking and acquisition of advanced research skills, and, based on the foregoing, conducts in-depth research in the field of comparative and international education.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Johanna Kallo, tutkijatohtori

   Risto Rinne, emeritusprofessori

   Fazal Rizvi, vieraileva professori

   Gabriel Ezechukwu, väitöskirjatutkija

   Osku Haapasaari, projektitutkija

   Suvi Jokila, tutkijatohtori

   Adrita Ghosh, väitöskirjatutkija

   Gabriel Ezechukwu, väitöskirjatutkija

   Linda Hamoonga, väitöskirjatutkija

   Yoojin Kim, väitöskirjatutkija

   Larimatti Pynnönen, väitöskirjatutkija

   Tutkimusryhmästä väitelleitä

   Elizabeth Eta, KT

   Kalypso Filippou, KT, yliopistonlehtori

   Olli Suominen, KT

   Sevcan Hakyemez-Paul, KT

   Xingguo Zhou, KT

   Koulutuspolitiikka, koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

   Koulutuspolitiikan, koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden tutkimusryhmä

   Tutkimusryhmässä keskitytään erityisesti koulutuspolitiikan, koulutuksen hallinnan, koulutusjärjestelmien, koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden sekä nuorten koulutus- ja työmarkkinasiirtymien tutkimiseen. Ryhmä kokoaa yhteen eri vaiheissa tutkijanuraa olevia CELEn tutkijoita monimetodisen, kansainvälisesti vertailevan ja poikkitieteellisen tutkimuksen äärelle.

   Ryhmä hakee aktiivisesti rahoitusta tutkimushankkeisiin ja kansainvälisen tutkijaliikkuvuuden edistämiseen. Ryhmässä tuetaan väitöskirjojen tekemistä, julkaisutoimintaa ja pyritään edistämään tutkijoiden väitöksenjälkeistä urakehitystä. Ryhmän jäsenet osallistuvat kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja tutkijaverkostojen toimintaan, sekä yhteistyöhön koulutussektorin sidosryhmien ja koulutuspolitiikan tekijöiden kanssa. Tutkimustuloksista tiedotetaan aktiivisesti tieteellisillä, yhteiskunnallisilla ja muilla julkisilla foorumeilla.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Tero Järvinen, professori

   Piia Seppänen, professori

   Anna-Maija Niemi, yliopistotutkija

   Aino Nevalainen, väitöskirjatutkija

   Elina Nikula, väitöskirjatutkija

   Fazal Rizvi, vieraileva professori

   Heli Tirri, väitöskirjatutkija

   Iida Kiesi, väitöskirjatutkija

   Jaakko Honkanen, väitöskirjatutkija

   Jenni Tikkanen, tutkijatohtori

   Kaspian Herrala, väitöskirjatutkija

   Katariina Löfblom, yliopisto-opettaja

   Larimatti Teelmäki, väitöskirjatutkija

   Mari Siipola, projektitutkija

   Markku Vanttaja, yliopistotutkija

   Nina Nivanaho, väitöskirjatutkija

   Piia af Ursin, erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori

   Sonia Lempinen, yliopisto-opettaja

   Suvi Jokila, tutkijatohtori

   Taina Heinonen, väitöskirjatutkija

   Terhi Pasu, projektitutkija, väitöskirjatutkija

   Korkeakoulutus ja aikuiskasvatus

   Korkeakoulutuksen ja aikuiskasvatuksen -tutkimusryhmä

   Tutkimusryhmä kokoaa yhteen tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita aikuiskasvatuksesta ja korkeakoulututkimuksesta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Eri muodoissa ja tasoilla tapahtuvaa koulutusta tarkastellaan monipuolisesti sosiaalisessa, kulttuurisessa ja poliittisessa kontekstissa. Globaali ja kansallinen koulutuspolitiikka ja sosiaaliset muutokset muodostavat ryhmässä tehtävälle tutkimukselle tärkeän kontekstin. Teoreettisesti, tutkimus perustuu sosiologisiin, historiallisiin ja sosio-kultuurisiin tutkimusperinteisiin sekä koulutuspolitiikan tutkimukseen. Tutkimusta tehdään sekä määrällisillä että laadullisilla menetelmillä, ja tarkastellaan erityisesti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.

   Tärkeimmät tutkimusalueet:

   1) Korkeakoulupolitiikka ja elinikäinen oppiminen

   2) Koulutukseen pääsy ja osallistuminen koulutukseen

   3) Opiskeluun kiinnittyminen ja toimijuus

   4) Koulutuspolut ja uratrajektorit

   5) Työelämätutkimus ja akateeminen työ

   6) Hallinnan tutkimus ja ideaalisubjektien rakentuminen koulutuskonteksteissa ja yhteiskunnassa laajemmin

   AHE -tutkimusryhmä tukee erityisesti väitöskirjatutkijoita ja post doc -tutkijoita akateemisessa julkaisemisessa ja tutkimustulosten levittämisessä laajemmalle yleisölle.


   Projektit

   Meneillään olevat projektit:

   Living on the Edge: Lifelong learning, Governmentality and the Production of Neurotic Citizen (ONELLL), 2020-2024

   Äskettäin päättyneitä projekteja:

   Changing University Institution and Equalities in Academic Work, 2021-2022

   Higher Education Graduates' Employability and Social Positioning in the Labour Market (HighEmploy), 2018-2022

   Alternative Paths to University (TRY), 2018-2020


   Tutkimusryhmän jäsenet

   Ulpukka Isopahkala-Bouret, professori

   Arto Jauhiainen, professori

   Päivi Siivonen, apulaisprofessori

   Heikki Silvennoinen, professori

   Masroor Alam, väitöskirjatutkija

   Paulina Chavez Rodrigues, väitöskirjatutkija

   Gabriel Ezechukwu, väitöskirjatutkija

   Kalypso Filippou, yliopistonlehtori

   Nina Haltia, tutkijatohtori

   Annukka Jauhiainen, lehtori

   Suvi Jokila, tutkijatohtori

   Anna Jolkkonen, väitöskirjatutkija

   Yoojin Kim, väitöskirjatutkija

   Heikki Kinnari, erikoistutkija

   Meri Kotamäki, väitöskirjatutkija

   Hanna Laalo, tutkijatohtori

   Mervi Lahtomaa, väitöskirjatutkija

   Anne Laiho, yliopistonlehtori

   Outi Lietzén, väitöskirjatutkija

   Hanna Nori, yliopistotutkija

   Raakel Plamper, väitöskirjatutkija

   Sangge Qi, väitöskirjatutkija

   Tiina Tuijula, yliopistonlehtori

   Markku Vanttaja, yliopistotutkija

   Somang Yeo, väitöskirjatutkija

   Inklusiivinen ja erityiskasvatus

   Inklusiivinen ja erityiskasvatus

   Ryhmämme tutkimus kohdistuu osallisuuteen ja erilaisiin tuen käytäntöihin niin yhteiskunnan instituutioissa kuin yksilöiden elämänkulun eri vaiheissa ja eri alueilla. Moninaisen yhteiskunnan ja tuen ilmiöitä tarkastellaan erityispedagogisista, kasvatuspsykologisista, koulutussosiologisista ja yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen näkökulmista. Ryhmämme tutkimus on monitieteistä ja metodologisesti hyödynnämme sekä laadullisia että määrällisiä lähestymistapoja.

   Ryhmässämme on eri tutkijanuran vaiheessa olevia tutkijoita. Ryhmän jäsenet hakevat aktiivisesti rahoitusta tutkimushankkeisiin ja osallistuvat kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja tutkijaverkostojen toimintaan sekä yhteistyöhön erilaisten sidosryhmien kanssa. Tutkimustuloksista tiedotamme aktiivisesti tieteellisillä, yhteiskunnallisilla ja muilla foorumeilla.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Minna Kyttälä, apulaisprofessori

   Anna-Maija Niemi, yliopistotutkija

   Joel Kivirauma, emeritusprofessori

   Minna Saarinen, yliopistonlehtori

   Marianna Heinonen, yliopisto-opettaja, väitöstutkija

   Johanna Mäki-Havulinna, yliopisto-opettaja

   Sonia Lempinen, yliopisto-opettaja

   Outi Arvola, post-doc tutkija

   Milla rantamäki, projektitutkija, väitöskirjatutkija

   Susanna Valkama, väitöskirjatutkija

   Paula Laakso, väitöskirjatutkija

   Marja Junttila, väitöskirjatutkija

   Laura Heimo, väitöskirjatutkija

   Maija Gerke, väitöskirjatutkija

   Tutkimusaiheita kootusti

   CELEssä tutkittavia aiheita ovat muun muassa:

   • Alueellinen, koulujen välinen ja sisäinen eriytyminen
   • Oppilasvalikoinnin ja -valinnan politiikat ja käytännöt
   • Oppimistulosten rakentuminen (eurooppalaisessa vertailussa)
   • Koulutuksen yksityistäminen ja kaupallistuminen, koulutusliiketoiminta
   • Kansainväliset järjestöt ja niiden tulevaisuusajattelu, ennakoiva hallinta
   • Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja siirtymät koulutuksesta työelämään
   • Opiskelijaliikkuvuus ja korkeakoulutuksen kansainvälistyminen
   • Elinikäinen oppiminen riskiyhteiskunnassa

   Uusimmat julkaisut

   Jotain vanhaa, jotain uutta (2023)

   e-Erika : Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia
   Rämä Irene, Kyttälä Minna
   (Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))

   Previous Events

   Moninaista tutkimusta erityispedagogiikassa - Diverse research in special education 10.11.2021

   CELE research group Inclusive and Special Education seminar with Fulbright Scholar, Associate Professori Sean Wachsmuth, Minnesota State University, USA

   9.15–9.30 Seminaarin avaus ja tutkimusryhmän esittely | apulaisprofessori Minna Kyttälä

   9.30–10.30 Associate Professor Sean Wachsmuth: A Sample of American Intervention Research

   10.30–11.00 Tohtorikoulutettava Marianna Heinonen: Sosiaalis-emotionaalinen tuen tarve – käsityksiä tutkimassa

   11.00–11.30 Yliopistotutkija Anna-Maija Niemi: Erityisopetuksen ja erityisen tuen tarpeen merkitykset koulutuselämänkulun kerronnassa

   11.30–12.00 Yliopistonlehtori Minna Saarinen: Itsenäisesti vai kavereiden perässä? Vertaissuhteet ja maahanmuuttotausta koulutusvalinnoissa

   12.00–12.15 Tilaisuuden päätös.

   Aamupäiväseminaari järjestetään etäseminaarina/ Join Zoom Meeting: https://utu.zoom.us/j/69125289759

   Can education help us to build peaceful, just, and sustainable futures for all

   Programme of the webinar - plain text below.

   Centre for Research on Lifelong Learning and Education CELE, University of Turku,
   will organise 2nd December a discussion of UNESCO’s Futures of Education initiative report.

   December 2, at 2–4 p.m. (EET) at the online-webinar

   UNESCO will launch its long-awaited report 'Reimagining our futures together: a new social contract for education?' on 10th of November 2021. The UNESCO report asks us to rethink the ways in which knowledge, education and learning have the potential to address some of the most serious challenges we face in an increasingly complex, uncertain and fragile world. It expresses great confidence in education’s capacity to address issues of social fragmentation, strains to natural ecosystems, and threats to peaceful coexistence across cultural divides. While acknowledging that recent technological developments can enhance human welfare, the report also notes that these developments pose serious ethical concerns and challenges for governance. It invites us to reimagine a future in which a new social contract is negotiated, that puts education at the heart of our attempts to build peaceful, just, and sustainable futures for all.

   How realistic is this agenda for transformation and how should we approach the work that needs to be done to realize the report’s bold aspirations?


   You are most welcome to join a discussion of the challenges for education posed by this report, led by an international panel of experts:

   Dr. Noah Sobe Senior Project Manager, UNESCO Futures of Education Initiative

   Emeritus Professor and Visiting Professor Fazal Rizvi (University of Melbourne, University of Turku)

   Professor Kristiina Brunila (University of Helsinki)

   Academy Research Fellow Johanna Kallo (Academy of Finland, University of Turku).

   Chair: Professor Piia Seppänen Director of Centre for Research on Lifelong Learning and Education CELE (University of Turku)

   Programme

   2 p.m. Event commences online
   Dr. Noah Sobe: Introduction to the UNESCO report
   Comments from Professor Fazal Rizvi, Professor Kristiina Brunila and
   Academy Research Fellow Johanna Kallo

   3:10 p.m. Questions from audience

   4 p.m. Event concludes

   CELE’s 20th Anniversary 3rd December 2021 3rd Dec

   CELE anniversary invitation, text as plain text below.

   3rd December at Educarium EDU 3 (Assistentinkatu 5)

   10–11 My CELE friends: Get to know your colleagues
   - explore the halls of 3rd Educarium and learn something new about your "CELE friends" by visiting
   their doors | Ystäväkirjat ovilla
   Open doors at CELE library & meeting room

   12.00 Opening | Director of CELE, Professor Piia Seppänen

   12.15 Lecture: Risk Society and Prospects of Lifelong Learning | Visiting Professor Fazal Rizvi (join online)

   13.45 Professor talk: Koulutuskilvoittelu tasa-arvon haasteena – Positional competition is a challenge for egalitarian education | Professor Ulpukka Isopahkala-Bouret

   14.00 Coffee

   14.30 Book projects with national and international collaborators of CELE - Introducing three edited book projects (join online)

    14.30–15.00 Fazal Rizvi, Bob Lingard and Risto Rinne (eds.) 2022: Reimagining globalization and education policy (Routledge)

   15.00–15.30 Martin Thrupp, Piia Seppänen, Jaakko Kauko and Sonja Kosunen (eds.) 2022: Finland’s Famous Education System - Unvarnished insights into Finnish schooling (Springer)

   15.30–16.00 Päivi Siivonen, Ulpukka Isopahkala-Bouret, Michael Tomlinson, Maija Korhonen, Nina Haltia and Katri Komulainen (eds.) tba: Rethinking graduate employability in context. Discourse, policy and practice (Palgrave Macmillan)

   16.00 Closing