Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE

CELEssä tehdään monitieteistä vertailevaa elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimusta.

   CELEllä on maailmalla tunnustettu ja Suomessa johtava asema elinikäisen oppimisen, koulutuspolitiikan ja kansainvälisen vertailevan koulutustutkimuksen kentillä.

   Tutkimuksemme painopistealueita ovat:

   • kasvatussosiologia
   • koulutuspolitiikka
   • vertaileva kansainvälinen koulutustutkimus
   • korkeakoulututkimus
   • elinikäinen oppiminen ja aikuiskasvatus
   • kasvatuksen historia

   Tutustu tutkimusteemoihimme ja tutkimusryhmiimme

   Comparative and International Education

   Comparative and International Education Research Group (CIERG)

   The emphasis of the work of the CIERG lies on guidance and supervision of doctoral theses, creation of scientific knowledge and construction of profound understanding in the field of comparative education. The salient aim of the research group is to support doctoral and postdoctoral research. The studies conducted within this research domain cover various topics from early childhood education to higher education, spread geographically across all continents and seek to contribute to the latest scientific discourses in comparative research.The group promotes scientific thinking and acquisition of advanced research skills, and, based on the foregoing, conducts in-depth research in the field of comparative and international education.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Johanna Kallo, tutkijatohtori

   Risto Rinne, professori

   Elizabeth Eta, KT

   Gabriel Ezechukwu, tohtorikoulutettava

   Kalypso Filippou, KT

   Sevcan Hakyemez-Paul, KT

   Suvi Jokila, tohtorikoulutettava

   Hannu Simola, emeritusprofessori

   Olli Suominen, tohtorikoulutettava

   Xingguo Zhou, KT

   Fazal Rizvi, vieraileva professori

   Adrita Ghosh, tohtorikoulutettava

   Larimatti Teelmäki, tohtorikoulutettava

   Koulutuspolitiikka, koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

   Koulutuspolitiikan, koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden tutkimusryhmä

   Tutkimusryhmässä keskitytään erityisesti koulutuspolitiikan, koulutuksen hallinnan, koulutusjärjestelmien, koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden sekä nuorten koulutus- ja työmarkkinasiirtymien tutkimiseen. Ryhmä kokoaa yhteen eri vaiheissa tutkijanuraa olevia CELEn tutkijoita monimetodisen, kansainvälisesti vertailevan ja poikkitieteellisen tutkimuksen äärelle.

   Ryhmä hakee aktiivisesti rahoitusta tutkimushankkeisiin ja kansainvälisen tutkijaliikkuvuuden edistämiseen. Ryhmässä tuetaan väitöskirjojen tekemistä, julkaisutoimintaa ja pyritään edistämään tutkijoiden väitöksenjälkeistä urakehitystä. Ryhmän jäsenet osallistuvat kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja tutkijaverkostojen toimintaan, sekä yhteistyöhön koulutussektorin sidosryhmien ja koulutuspolitiikan tekijöiden kanssa. Tutkimustuloksista tiedotetaan aktiivisesti tieteellisillä, yhteiskunnallisilla ja muilla julkisilla foorumeilla.

   Tutkimusryhmässä on lukuisten yksittäisten tutkimushankkeiden lisäksi tällä hetkellä käynnissä kaksi laajempaa kansainvälistä, Suomea Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta (2017-2021):

   • Education Systems, Learning and Social Change: A Comparative Longitudinal Study on Young People’s Educational Trajectories and Learning of the 21st Century Skills in Europe, Australia, South America and North America (EduSys). / Koulutusjärjestelmät, oppiminen ja yhteiskunnallinen muutos: vertaileva pitkittäistutkimus nuorten koulutuspoluista ja uuden vuosituhannen taitojen oppimisesta Euroopassa, Australiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa (EduSys). Hankkeen vastuullinen johtaja:Professori Tero Järvinen.
   • Hollowing Out of Public Education Systems? Private Actors in Compulsory Schooling in Finland, Sweden and New Zealand (HOPES). / Julkisten koulujärjestelmien koverrus? Yksityiset toimijat oppivelvollisuuskoulussa Suomessa, Ruotsissa ja Uudessa-Seelannissa (HOPES) Hankkeen vastuullinen johtaja: Professori Piia Seppänen.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Tero Järvinen, professori

   Piia Seppänen, professori

   Anna-Kaisa Berisha, tohtorikoulutettava

   Taina Heinonen, tohtorikoulutettava

   Sonia Lempinen, yliopisto-opettaja

   Mira Kalalahti, kollegiumtutkija

   Katariina Löfblom, yliopisto-opettaja

   Marja-Liisa Mäkelä, KT

   Aino Nevalainen, tohtorikoulutettava

   Elina Nikula, tohtorikoulutettava

   Jenni Tikkanen, erikoistutkija

   Piia af Ursin, erikoistutkija

   Markku Vanttaja, yliopistotutkija

   Junghyun Yoon, KT

   Lisbeth Lundahl, vieraileva professori

   Fazal Rizvi, vieraileva professori

   Linda Rönnberg, erikoistutkija

   University and Higher Education

   University and Higher Education -tutkimusryhmä

   The research group gathers together researchers who are interested in higher education in the societal, political and cultural context from national and international perspective. HE in its different forms and levels is examined in the context of global and national higher education policy and politics as well as in the context of transformations and organisational change of HE institutions. Theoretically the research relies on the policy studies, socio-historical and sociocultural research traditions as well as practice theory. Both quantitative and qualitative methods are applied versatilely. The main research fields cover 1) HE policy and governance, 2) Academic work, 3) Access and widening the participation in HE, 4) Student engagement and agency, 5) Graduate employability and labour market trajectories.

   The group promotes doctoral thesis writing, publishing, postdoctoral careers and disseminates research results.

   The research group is host to one research project (HighEmploy) funded by the Academy of Finland for 2018–2022 and one sub development project (TRY) funded by the Ministry of Education and Culture of Finland for 2018–2020

   • Korkeakoulutettujen työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoilla (HighEmploy). PI: Apulaisprofessori Ulpukka Isopahkala-Bouret
   • Toinen reitti yliopistoon (TRY). PI: Professori Arto Jauhiainen. Projektipäällikkö: Tutkijatohtori Nina Haltia.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Arto Jauhiainen, professori

   Ulpukka Isopahkala-Bouret, apulaisprofessori

   Annukka Jauhiainen, lehtori

   Hanna Laalo, tohtorikoulutettava

   Raakel Plamper, tohtorikoulutettava

   Hanna Nori, yliopistotutkija

   Marja Peura, tohtorikoulutettava

   Kristiina Ojala, tutkijatohtori

   Mikko Aro, tutkijatohtori

   Yoojin Kim, tohtorikoulutettava

   Mervi Lahtomaa, projektitutkija

   Adult Education, Lifelong Learning and Working Life

   Adult Life -tutkimusryhmä

   CELEn tutkijat ovat harjoittaneet aikuiskoulutustutkimusta 1980-luvulta lähtien niin historiallisilla ja rekisteriaineistoilla kuin survey-tutkimuksenkin menetelmillä. CELEn piirissä tehtävän aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja työelämän (Adult Education, Lifelong Learning and Working Life) tutkimus ymmärtää tutkimuskohteensa laaja-alaisesti, historiantutkimuksen, sosiologian ja koulutuspolitiikan tutkimuksen lähestymistavoilla. Tutkimuskohteena eivät ole vain aikuisten koulutusmuodot ja oppiminen. Nykyään aikuiseen – kansalaisen tietoihin ja taitoihin, ajatteluun ja toimintaan – kohdistuu monenlaisia odotuksia, vaatimuksia ja vaikutusyrityksiä. Aikuiselta edellytetään jatkuvasti muuttuvia tietoja, taitoja ja asenteita niin työntekijänä, kuluttajana ja poliittisena toimijana sekä perheen ja monien muiden yhteisöjen jäsenenä. Adult Life -tutkimusryhmä lähestyy näitä muuttuvia – ja monesti keskenään ristiriitaisia – vaatimuksia ja elinikäistä oppimista useista näkökulmista. Yhtäältä tutkitaan eri yhteiskuntaluokissa ja erilaisissa sosiokulttuurisissa oloissa elävien kansalaisten oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia ja -tarpeita. Toisaalta elinikäistä oppimista ja elinikäisen oppimisen politiikoita tutkitaan hallinnan analytiikan välineillä, jolloin elinikäinen oppiminen vaatimuksineen näyttäytyy väestöjen ja subjektien hallintana, ajattelun ja toiminnan sääntelynä. Adult Life -tutkimusryhmä seuraa aktiivisesti harjoitettua elinikäisen oppimisen politiikkaa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Heikki Silvennoinen, professori

   Nina Haltia, tutkijatohtori

   Heikki Kinnari, tohtorikoulutettava

   Anne Laiho, yliopistonlehtori

   Outi Lietzén, tohtorikoulutettava

   Tiina Tuijula, yliopistonlehtori

   Anna Eskola, tohtorikoulutettava

   Eeva Hörkkö, tohtorikoulutettava

   Susan Porkka, tohtorikoulutettava

   Mari Sundström, tohtorikoulutettava

   Heli Tirri, tohtorikoulutettava

   Elina Uusitalo, tohtorikoulutettava

   Inclusive and Special Education

   Inclusive and Special Education

   Inclusive and special education studies focus on individual, community and societal levels. We acknowledge the importance to see need of support in wider context but not forgetting the individual factors. The research in this group varies from disability studies to immigrant studies, from medical model to social model and from early childhood to adulthood. We have both cross-sectional, longitudinal and intervention studies. Both quantitative and qualitative paradigms are represented.

   Main research themes are as follows:

   • Special education and inclusive school reform – values, policy and implementation in school level
   • Social and emotional difficulties / challenging behavior
   • Learning and learning difficulties
   • Intervention studies

   Tutkimusryhmän jäsenet

   Päivi Pihlaja, dosentti, yliopistotutkija

   Joel Kivirauma, emeritusprofessori

   Marianna Heinonen, projektitutkija

   Heli Ketovuori, tohtorikoulutettava

   Jaana Kiviluote, Postdoc-tutkija

   Minna Kyttälä, apulaisprofessori

   Paula Laakso, tohtorikoulutettava

   Sonia Lempinen, yliopisto-opettaja

   Marja-Liisa Mäkelä, KT

   Miina Orell, tohtorikoulutettava

   Suvi Puolakka, projektitutkija

   Piia af Ursin, erikoistutkija

   Susanna Valkama, tohtorikoulutettava

   Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE:n johtaja

   CELEn johtoryhmä (nimitetään)

   Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen (CELE) johtoryhmä, kausi 1.1.2020–31.12.2022

   Nimitetään

   Uusimmat julkaisut