Hanna Laalo profiilikuva
Hanna
Laalo
Kasvatustieteiden laitos
MA

Ota yhteyttä

+358 29 450 3658
+358 50 339 7851
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

korkeakoulutus
koulutuspolitiikka
koulutussosiologia
yrittäjyyskasvatus

Biografia

Hanna Laalo työskentelee tohtorikoulutettavana kasvatustieteiden laitoksella. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät koulutuspolitiikkaan, kasvatussosiologiaan ja korkeakoulutukseen. Väitöskirjassaan hän tutkii yrittäjyysdiskurssin omaksumista yliopistokoulutuksessa.

Opetus

Opetuskokemus: Kl 2a Monimuuttujamenetelmät (Kasvatustieteiden laitos, kevät 2016, kevät 2017) Ka 6 Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito kasvatustieteessä (Kasvatustieteiden laitos, syksy 2016) ELE1 Finnish society and education system in Finland (luento suomalaisesta korkeakoulutuksesta kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoille, Kasvatustieteiden laitos, syksy 2016) Opinnäytteiden ohjaus (Kasvatustieteiden laitos, kevät 2015) YR6 Corporate entrepreneurship and developing entrepreneurial mindset (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, syksy 2014) TEVY Yrityselämään! - Liiketoiminta ja projektityöskentely (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, lukuvuosi 2013–2014)

Tutkimus

Käynnissä oleva väitöstutkimus tarkastelee poikkitieteellisellä ja kriittisellä otteella yliopistojen yrittäjyyskasvatusta subjektiviteetin hallinnan näkökulmasta kysymällä, miten yliopisto-opiskelijoiden yrittäjämäistä subjektiviteettia määritellään, normalisoidaan ja neuvotellaan yrittäjyyskasvatuksen diskursseissa ja käytännöissä. Väitöskirjan tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yrittäjyyden oikeuttamisesta ja toteuttamisesta yliopistokoulutuksessa. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksen edistämisen seurauksista toimijoiden itseymmärryksen ja yliopistokoulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen kannalta.

Julkaisut

Järjestä:

Johdanto (2019)

Hanna Nori, Hanna Laalo, Risto Rinne
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)