Hanna Laalo profiilikuva
Hanna
Laalo
tutkijatohtori, kasvatustieteiden laitos
PhD

Contact

+358 29 450 3658
+358 50 339 7851
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

koulutuspolitiikka
koulutussosiologia
korkeakoulutus
yrittäjyyskasvatus

Biografia

Hanna Laalo työskentelee erikoistutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Elämää reunalla: elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen”. Väitöskirjassaan hän tutki yrittäjyyden edistämistä koulutuspoliittisessa kielenkäytössä ja yliopistokoulutuksen käytännöissä.

Opetus

Kasvatus- ja koulutussosiologian esseiden ohjaus ja arviointi (lv. 2018-2019), Johdatus oppimiseen, opetukseen ja arviointiin –opintojakson esseiden ohjaus ja arviointi (lv. 2018-2019), Finnish society and education system in Finland –opintojakson luento suomalaisesta korkeakoulutuksesta 2016, 2017, 2018, 2019), Monimuuttujamenetelmät, harjoitusryhmät (2016, 2017), Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito kasvatustieteessä -kurssi (2016, yhdessä muiden opettajien kanssa), Proseminaaritöiden ohjaus (2015), Corporate entrepreneurship and developing entrepreneurial mindset, luennointi ja harjoitukset (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 2014), TEVY Yrityselämään! - Liiketoiminta ja projektityöskentely (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, lv. 2013–2014)

Tutkimus

Hannan tutkimusintressit liittyvät koulutuspolitiikkaan, kasvatussosiologiaan ja yrittäjämäiseen hallintaan kasvatuksessa. Hankkeessa ”Elämää reunalla: elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen” tutkitaan elinikäisen oppimisen politiikan ei-aiottuja vaikutuksia.

Julkaisut

Järjestä: