Minna
Saarinen
yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden laitos

Ota yhteyttä

+358 29 450 2848
+358 46 923 0907
Assistentinkatu 5
20500
Turku