Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO)

Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmassa (KEVEKO) tutkitaan oppimista ja koulutusta osana ihmisen elämänkaarta ja sosiaalista sekä kulttuurista toimintaa. Koulutusta tarkastellaan vahvasti yhteiskunnallisena ilmiönä globaaleissa, monikansallisissa, kansallisissa ja paikallisissa paikallisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä.

Tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista tohtorikoulutusta arvostettujen professorien ja ohjaajien johdolla. Tohtorikoulutettavat osallistuvat säännöllisesti jatkokoulutusseminaareihin, joissa he esittävät tutkimustaan ja saavat siitä palautetta. Tarjolla on monipuolista tukea kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Lupaavien kansainvälisten opiskelijoiden osuus KEVEKOn tohtorikoulutettavista on korkea.

KEVEKO-tohtoriohjelman tutkimusteemoja ovat erityisesti seuraavat alat:

 •     Vertailevat ja kansainväliset tutkimukset koulutuksen ja koulutuksen hallinnon globaalin, kansallisen ja paikallisen tason politiikkojen integraatiossa.
 •     Koulutuspolitiikkojen ja koulutuspolkujen tutkimus, erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutuksellisen valikoinnin näkökulmasta.
 •     Korkeakoulututkimus sekä yliopistoinstituutioiden muuttuvat funktiot ja asemat
 •     Elinikäisen oppimisen ja työelämän tutkimus, aikuiskoulutus ja aikuisten kompetenssit
 •     Erityisopetuksen, poikkeavuuden ja maahanmuuton tutkimus, nuorisotutkimus

Tohtoriohjelma liittyy erityisesti Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen sekä Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen (CELE) tutkimusalueisiin. Lisäksi KEVEKO toimii aktiivisesti Kasvatusalan valtakunnallisessa monitieteisessä tohtorikoulutusverkostossa (FinEd).

Ota yhteyttä:

Sähköposti: Edupostgraduate@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja: Professori Risto Rinne

Tohtoriohjelman koordinaattori: Koordinaattori Sanna Niukko

UTUGS-palkkapaikoilla olevat tohtorikoulutettavat

UTUGS-rahoitetut tutkijankoulutuspaikat

KAUSI 2019-2022

 • Lietzén, Outi, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2019, 1.1.–31.12.2021. Ohjaajat: Heikki Silvennoinen, Tero Järvinen
 • Suominen, Olli, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2019. Ohjaajat: Risto Rinne, Johanna Kallo, Lauri Paltemaa
 • Zhou, Xingguo, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2019. Ohjaajat: Risto Rinne, Johanna Kallo, Fan Yihong (Southwest Jiaotong University, Kiina)
 • Ezechukwu,     Gabriel, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Johanna Kallo
 • Heinonen, Taina, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Tero Järvinen, Markku Vanttaja
 • Teelmäki, Larimatti, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Johanna Kallo, Fazal Rizvi, Heikki Silvennoinen
 • Lindström, Susanna, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2021. Ohjaajat: Joel Kivirauma, Tero Järvinen, Annukka Jauhiainen

Kaksi paikkaa vuodelle 2021 ja kaksi paikkaa vuodelle 2022 säästettiin täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2018-2021

 •     Taina Heinonen, rahoituskausi 1.1.–31.12.2018. Ohjaajat: Tero Järvinen, Markku Vanttaja
 •     Outi Lietzén, rahoituskausi 1.3.–31.12.2018 ja 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Heikki Silvennoinen, Tero Järvinen
 •     Kalypso Filippou, rahoituskausi 1.1.-31.12.2019. Ohjaajat: Johanna Kallo, Mirmamaija Mikkilä-Erdmann, Risto Rinne
 •     Hanna Laalo, rahoituskausi 1.1.–31.12.2019. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Risto Rinne
 •     Marja Peura, rahoituskausi 1.1.¬–31.12.2019. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Taina Saarinen
 •     Susanna Lindström, rahoituskausi 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Joel Kivirauma, Tero Järvinen, Arto Jauhiainen
 •     Yoojin Kim, rahoituskausi 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Tero Järvinen

Toinen UTUGS-tutkijakoulun myöntämä vuosi 2020 ja molemmat htv:t vuodelta 2021 säästettiin täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2017-2020

 •     Marko Lähteenmäki, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2017. Ohjaajat: Joel Kivirauma, Päivi Pihlaja, Marja Vauras
 •     Junghyun Yoon, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2017. Ohjaajat: Tero Järvinen, Johanna Kallo, Anne Laiho
 •     Olli Suominen, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018. Ohjaajat: Risto Rinne, Johanna Kallo, Lauri Paltemaa
 •     Xingguo Zhou, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018. Ohjaajat: Risto Rinne, Johanna Kallo, Fan Yihong
 •     Yoojin Kim, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2019. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Tero Järvinen

Vuosi 2020 säästettiin seuraavalle hakukierrokselle. Lisäksi päätösten jälkeen yksi 2019-2020 rahoituksen saanut tohtorikoulutettava luopui paikastaan ja nämä vuodet jätettiin säästöön jaettavaksi syksyn 2017 haussa.

KAUSI 2016-2019

 •     Junghyun Yoon, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2016. Ohjaajat: Tero Järvinen, Johanna Kallo, Anne Laiho
 •     Hanna Laalo, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2017. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Risto Rinne
 •     Sevcan Hakyemez, raahoituskausi: 1.1.–31.12.2018. Ohjaajat: Päivi Pihlaja, Heikki Silvennoinen
 •     Kalypso Filippou, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018. Ohjaajat: Risto Rinne, Johanna Kallo, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

Vuosi 2019 säästettiin seuraavalle hakukierrokselle.

Tohtoriohjelman johtoryhmä kaudelle 1.8.2017-31.7.2019

KEVEKO-tohtoriohjelman johtoryhmä, kausi 1.8.2017-31.7.2019

    Professori Risto Rinne (TY), puheenjohtaja
    Apulaisprofessori Tero Järvinen (TY), varapuheenjohtaja
    Professori Joel Kivirauma (TY)
    Professori Arto Jauhiainen (TY)
    Professori Heikki Silvennoinen (TY)
    Professori Piia Seppänen (TY)
    Yliopistotutkija Taina Saarinen (JY)
    Tutkijatohtori Nina Haltia (TY)
    Tohtorikoulutettava Hanna Laalo (TY)
    Tohtorikoulutettava Raakel Plamper (TY)

Valmistelijat

    Koulutuspäällikko Anne Niemimäki (TY)
    Koordinaattori Sanna Niukko (TY), sihteeri