Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO)

Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmassa (KEVEKO) tutkitaan oppimista ja koulutusta osana ihmisen elämänkaarta ja sosiaalista sekä kulttuurista toimintaa. Koulutusta tarkastellaan vahvasti yhteiskunnallisena ilmiönä globaaleissa, monikansallisissa, kansallisissa ja paikallisissa paikallisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä.

Tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista tohtorikoulutusta arvostettujen professorien ja ohjaajien johdolla. Väitöskirjatutkijat osallistuvat säännöllisesti jatkokoulutusseminaareihin, joissa he esittävät tutkimustaan ja saavat siitä palautetta. Tarjolla on monipuolista tukea kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Lupaavien kansainvälisten opiskelijoiden osuus KEVEKOn väitöskirjatutkijoista on korkea.

KEVEKO-tohtoriohjelmassa tehtävä tutkimus profiloituu erityisesti seuraaville tutkimusaloille:

 • kansainvälisesti vertaileva koulutustutkimus ja koulutuspolitiikan tutkimus,
 • koulutuksen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyvä tutkimus,
 • nuorten ja nuorten aikuisten koulutuksellisen syrjäytymisen ja koulutussiirtymien tutkimus,
 • yliopisto- ja korkeakoulututkimus,
 • inklusiiviseen kouluun ja erityisopetukseen liittyvä tutkimus,
 • aikuiskoulutuksen sekä elinikäisen ja jatkuvan oppimisen tutkimus.

Tohtoriohjelma liittyy erityisesti Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen sekä Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen (CELE) tutkimusalueisiin. Lisäksi KEVEKO toimii aktiivisesti Kasvatusalan valtakunnallisessa monitieteisessä tohtorikoulutusverkostossa (FinEd).

Ota yhteyttä:

Sähköposti: Edupostgraduate@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja: Professori Tero Järvinen

Tohtoriohjelman koordinaattori: Koordinaattori Sanna Niukko

UTUGS-palkkapaikoilla olevat väitöskirjatutkijat

KAUSI 2024-2026

 • Anna Jolkkonen: 1.1.2024-31.12.2026. Ohjaajat: Minna Kyttälä, Henri Pesonen
 • Mari Siipola: 1.1.2025-31.12.2026. Ohjaajat: Piia Seppänen, Satu Koivuhovi, Juli-Anna Aerila
 • Mervi Lahtomaa: 1.1.-31.12.2025. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Nina Haltia

KAUSI 2023-2026

 • Linda Hamoonga: rahoituskausi 1.3.2023-31.12.2024; ohjaajat Johanna Kallo, Heikki Silvennoinen, Taina Saarinen
 • Mari Siipola: rahoituskausi 1.6.2023-31.12.2024; ohjaajat Piia Seppänen, Satu Koivuhovi, Juli-Anna Aerila
 • Mervi Lahtomaa: rahoituskausi 1.1.-31.12.2024; ohjaajat Arto Jauhiainen, Nina Haltia
 • Terhi Pasu: rahoituskausi 1.1.-31.12.2025; ohjaajat Piia Seppänen, Tero Järvinen

Yksi väitöskirjatutkija (rahoituskausi 1.6.2023-31.12.2024) ei halunnut nimeään mainittavan nettisivuilla. 

KAUSI 2022-2025

 • Ezechukwu, Gabriel, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2022. Ohjaajat: Johanna Kallo ja Arto Jauhiainen
 • Lahtomaa, Mervi, rahoituskausi 6 kk vuonna 2023. Ohjaajat: Arto Jauhiainen ja Nina Haltia
 • Pasu, Terhi, rahoituskausi: 1.1.2023–31.12.2024. Ohjaajat: Piia Seppänen ja Tero Järvinen

KAUSI 2021-2024

 • Kim, Yoojin, rahoituskausi: 1.1.-30.6.2021 ja 1.1.–31.12.2022. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Tero Järvinen ja Johanna Kallo
 • Heinonen, Marianna, rahoituskausi: 6 kk vuonna 2022. Ohjaajat: Päivi Pihlaja ja Riitta Viitala (JY)
 • Kiesi, Iida, rahoituskausi: 6 kk vuonna 2021 ja 1.1.–31.12.2023. Ohjaajat: Piia Seppänen, Tuire Palonen ja Sonia Lempinen
 • Lahtomaa, Mervi, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2022 ja 6 kk vuonna 2023. Ohjaajat: Arto Jauhiainen ja Nina Haltia
 • Nivanaho, Nina. rahoituskausi: 1.1.–31.12.2023. Ohjaajat: Piia Seppänen, Tero Järvinen ja Sonia Lempinen
KEVEKOssa tekeillä olevia väitöstutkimuksia
Tohtoriohjelman johtoryhmä kaudelle 1.8.2023–31.7.2025

KEVEKO-tohtoriohjelman johtoryhmä, kausi 1.8.2021–31.7.2025

Professori Tero Järvinen (TY), puheenjohtaja
Professori Ulpukka Isopahkala-Bouret (TY) , varapuheenjohtaja
Professori Piia Seppänen (TY)
Professori Minna Kyttälä (TY)
Tutkimusprofessori Taina Saarinen (JY)
Apulaisprofessori Päivi Siivonen (TY)
Tutkijatohtori Nina Haltia (TY)
Akatemiatutkija Johanna Kallo (TY)
Väitöskirjatutkija Paulina Chavez Rodriquez (TY) (ajalla 1.8.2023-31.7.2025)
Väitöskirjatutkija Jaakko Honkanen (TY) (ajalla 1.8.2023-31.7.2025)

Valmistelijat

Koulutuspäällikko Anne Niemimäki (TY)
Koordinaattori Sanna Niukko (TY), sihteeri

Sitaatti PhD keveko Lietzen 5
Parasta KEVEKO-tohtorikoulutusohjelmassa on sen tarjoama monipuolinen ja kannustava oppimis- ja työskentely-ympäristö. Kollegoilta ja ohjaajilta on aina helppo saada rakentavaa kriittistä palautetta, ja yhteistyö vierailevien professoreiden kanssa tekee koulutusohjelmasta aidosti kansainvälisen.
Outi Lietzén, väitöskirjatutkija KEVEKO-tohtoriohjelmassa