Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO)

Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmassa (KEVEKO) tutkitaan oppimista ja koulutusta osana ihmisen elämänkaarta ja sosiaalista sekä kulttuurista toimintaa. Koulutusta tarkastellaan vahvasti yhteiskunnallisena ilmiönä globaaleissa, monikansallisissa, kansallisissa ja paikallisissa paikallisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä.

Tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista tohtorikoulutusta arvostettujen professorien ja ohjaajien johdolla. Tohtorikoulutettavat osallistuvat säännöllisesti jatkokoulutusseminaareihin, joissa he esittävät tutkimustaan ja saavat siitä palautetta. Tarjolla on monipuolista tukea kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Lupaavien kansainvälisten opiskelijoiden osuus KEVEKOn tohtorikoulutettavista on korkea.

KEVEKO-tohtoriohjelman tutkimusteemoja ovat erityisesti seuraavat alat:

 •     Vertailevat ja kansainväliset tutkimukset koulutuksen ja koulutuksen hallinnon globaalin, kansallisen ja paikallisen tason politiikkojen integraatiossa.
 •     Koulutuspolitiikkojen ja koulutuspolkujen tutkimus, erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutuksellisen valikoinnin näkökulmasta.
 •     Korkeakoulututkimus sekä yliopistoinstituutioiden muuttuvat funktiot ja asemat
 •     Elinikäisen oppimisen ja työelämän tutkimus, aikuiskoulutus ja aikuisten kompetenssit
 •     Erityisopetuksen, poikkeavuuden ja maahanmuuton tutkimus, nuorisotutkimus

Tohtoriohjelma liittyy erityisesti Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen sekä Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen (CELE) tutkimusalueisiin. Lisäksi KEVEKO toimii aktiivisesti Kasvatusalan valtakunnallisessa monitieteisessä tohtorikoulutusverkostossa (FinEd).

Ota yhteyttä:

Sähköposti: Edupostgraduate@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja: Professori Tero Järvinen

Tohtoriohjelman koordinaattori: Koordinaattori Sanna Niukko

UTUGS-palkkapaikoilla olevat tohtorikoulutettavat

UTUGS-rahoitetut tutkijankoulutuspaikat

KAUSI 2021-2024

 • Kim, Yoojin, rahoituskausi: 1.1.-30.6.2021 ja 1.1.–31.12.2022. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Tero Järvinen ja Johanna Kallo
 • Heinonen, Marianna, rahoituskausi: 6 kk vuonna 2022. Ohjaajat: Päivi Pihlaja ja Riitta Viitala (JY)
 • Kiesi, Iida, rahoituskausi: 6 kk vuonna 2021 ja 1.1.–31.12.2023. Ohjaajat: Piia Seppänen, Tuire Palonen ja Sonia Lempinen
 • Lahtomaa, Mervi, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2022 ja 6 kk vuonna 2023. Ohjaajat: Arto Jauhiainen ja Nina Haltia
 • Nivanaho, Nina. rahoituskausi: 1.1.–31.12.2023. Ohjaajat: Piia Seppänen, Tero Järvinen ja Sonia Lempinen

Lisäksi 6 kk vuodelle 2023 ja 24 kk vuodelle 2024 jätettiin säästöön täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2020-2023

 • Ezechukwu, Gabriel, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2021. Ohjaajat: Arto Jauhiainen ja Johanna Kallo
 • Heinonen, Taina, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2021. Ohjaajat: Tero Järvinen, Markku Vanttaja
 • Peura, Marja, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2021. Ohjaajat: Arto Jauhiainen ja Taina Saarinen (JY)
 • Heinonen, Marianna, rahoituskausi: 6 kk vuonna 2022. Ohjaajat: Päivi Pihlaja ja Riitta Viitala (JY)
 • Kiesi, Iida, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2022. Ohjaajat: Piia Seppänen, Tuire Palonen ja Sonia Lempinen
 • Nivanaho, Nina, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2022. Ohjaajat: Piia Seppänen, Tero Järvinen ja Sonia Lempinen

Johtoryhmän päätöksen mukaan 6 kk vuodelle 2022 ja 12 kk vuodelle 2023 jätettiin säästöön täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2019-2022

 • Lietzén, Outi, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2019, 1.1.–31.12.2021. Ohjaajat: Heikki Silvennoinen, Tero Järvinen
 • Suominen, Olli, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2019. Ohjaajat: Risto Rinne, Johanna Kallo, Lauri Paltemaa
 • Zhou, Xingguo, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2019. Ohjaajat: Risto Rinne, Johanna Kallo, Fan Yihong (Southwest Jiaotong University, Kiina)
 • Ezechukwu,     Gabriel, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Johanna Kallo
 • Heinonen, Taina, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Tero Järvinen, Markku Vanttaja
 • Teelmäki, Larimatti, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Johanna Kallo, Fazal Rizvi, Heikki Silvennoinen
 • Lindström, Susanna, rahoituskausi: 1.1.–31.12.2021. Ohjaajat: Joel Kivirauma, Tero Järvinen, Annukka Jauhiainen

Kaksi paikkaa vuodelle 2021 ja kaksi paikkaa vuodelle 2022 säästettiin täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2018-2021

 •     Taina Heinonen, rahoituskausi 1.1.–31.12.2018. Ohjaajat: Tero Järvinen, Markku Vanttaja
 •     Outi Lietzén, rahoituskausi 1.3.–31.12.2018 ja 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Heikki Silvennoinen, Tero Järvinen
 •     Kalypso Filippou, rahoituskausi 1.1.-31.12.2019. Ohjaajat: Johanna Kallo, Mirmamaija Mikkilä-Erdmann, Risto Rinne
 •     Hanna Laalo, rahoituskausi 1.1.–31.12.2019. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Risto Rinne
 •     Marja Peura, rahoituskausi 1.1.¬–31.12.2019. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Taina Saarinen
 •     Susanna Lindström, rahoituskausi 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Joel Kivirauma, Tero Järvinen, Arto Jauhiainen
 •     Yoojin Kim, rahoituskausi 1.1.–31.12.2020. Ohjaajat: Arto Jauhiainen, Tero Järvinen

Toinen UTUGS-tutkijakoulun myöntämä vuosi 2020 ja molemmat htv:t vuodelta 2021 säästettiin täytettäväksi seuraavassa haussa.

KEVEKOssa tekeillä olevia väitöstutkimuksia
Tohtoriohjelman johtoryhmä kaudelle 1.1.2020-31.7.2021

KEVEKO-tohtoriohjelman johtoryhmä, kausi 1.1.2020-31.7.2021

Professori Tero Järvinen (TY), puheenjohtaja
Professori Piia Seppänen (TY), varapuheenjohtaja
Professori Arto Jauhiainen (TY)
Professori Heikki Silvennoinen (TY)
Professori Ulpukka Isopahkala-Bouret (TY)
Professori Taina Saarinen (JY)
Tutkijatohtori Nina Haltia (TY)
Tutkijatohtori Johanna Kallo (TY)
Tohtorikoulutettava Outi Lietzén (TY)
Tohtorikoulutettava Raakel Plamper (TY)

Valmistelijat

Koulutuspäällikko Anne Niemimäki (TY)
Koordinaattori Sanna Niukko (TY), sihteeri

Sitaatti PhD keveko Lietzen 5
Parasta KEVEKO-tohtorikoulutusohjelmassa on sen tarjoama monipuolinen ja kannustava oppimis- ja työskentely-ympäristö. Kollegoilta ja ohjaajilta on aina helppo saada rakentavaa kriittistä palautetta, ja yhteistyö vierailevien professoreiden kanssa tekee koulutusohjelmasta aidosti kansainvälisen.
Outi Lietzén, tohtorikoulutettava KEVEKO-tohtoriohjelmassa