Kasvatustieteiden laitos

Kasvatustieteiden laitoksella tehdään korkeatasoista, kansainvälisesti orientoitunutta, vapaata ja kriittistä kasvatustieteellistä tutkimusta sekä harjoitetaan siihen perustuvaa opetusta ja tutkijakoulutusta. Laitoksen oppiaineet ovat kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka.

Laitos vaikuttaa alansa korkeimpana tieteellisenä asiantuntijana maan koulutuspolitiikkaan ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun koulutuksen, kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asioissa. Erityistä huomiota laitoksella kohdennetaan koulutuksen tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin, lasten ja nuorten koulutuspolkuihin sekä vertailevaan kansainväliseen koulutustutkimukseeen. Laitoksella harjoitetaan tutkimukseen perustuvaa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan oppiaineiden opetusta.

Laitoksen yhteydessä toimii Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE tutkimusryhmineen.

Tutustu kasvatustieteiden laitokseen