Tutkimus kasvatustieteiden laitoksella

Kasvatustieteiden laitoksella tutkimus keskittyy pääosin vuonna 2000 perustettuun Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEen. Lisäksi laitoksella toimii oma tohtoriohjelma KEVEKO, ja laitos on vahvasti mukana kasvatusalan monitieteisessä valtakunnallisessa tohtorikoulutusverkostossa (FinEd)

  Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEssä toimii noin 40 tutkijaa, kun mukaan lasketaan professorit, apulaisprofessorit, yliopisto- ja erikoistutkijat, laitoksen opettajakunta ja tutkimusavustajat. Laitoksen tutkimushankkeet sijoittuvat paljolti CELEen ja luovat nuorille tutkijoille ja tohtorikoulutettaville mahdollisuuden kiinnittyä laitoksen akateemiseen tutkijayhteisöön.

  Laitoksen tutkimuksen painopistealat ovat:

  • kasvatussosiologia
  • koulutuspolitiikka
  • vertaileva kansainvälinen koulutustutkimus
  • korkeakoulututkimus
  • elinikäinen oppiminen ja aikuiskasvatus
  • kasvatuksen historia