Kasvatustieteiden laitos

Minustako opettaja? Aineenopettajaksi opiskelu ja uranäkymät

Aika

17.1.2019 klo 10.00 - 14.30
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka) lukuvuodelle 2019-2020 on käynnistynyt. Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 15.00. Minustako opettaja? Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää torstaina 17.1.2019 klo 10.00-14.30 Turun normaalikoululla aineenopettajaksi...

Luokanopettajat tarvitsevat lisää ammatillisia valmiuksia sosioemotionaalista tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen (Väitös: KM Sanna Hirvensalo, 14.12.2018, kasvatustieteet)

Käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet kouluissa herättävät aika ajoin julkista keskustelua ja yleistä huolestuneisuutta. KM Sanna Hirvensalon väitöstutkimuksen mukaan opettajat suhtautuvat myönteisesti tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen osana yleisopetusta, mutta kokevat samalla puutteita ammatillisissa valmiuksissaan kohdata haastavia tilanteita tai antaa oppilaille heidän tarvitsemaa tukea. Opettajien kokemusten mukaan kouluissa tarvittaisiin myös yhteisiä toimintamalleja haastaviin tilanteisiin ja enemmän aikaa tunne-elämän taitojen systemaattiseen opettamiseen. 

Yhteiskunta muuttuu – muuttuuko matematiikan opetus?

14.05.2018

Syksyllä käynnistyy uusi verkossa toteutettava Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelma. Eri asteiden opettajille suunnatun ohjelman tavoitteena on kehittää matemaattisten aineiden opetustapoja varhaiskasvatuksesta lukioon. Koulutusohjelma on perustettu vastaamaan yhteiskunnassa ja työelämässä kasvaneisiin osaamisvaatimuksiin. Koulutusohjelman tuottavat yhteistyössä Turun yliopisto, Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto ja se on Opetushallituksen rahoittama.