Asiasana: Työelämä

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Työhön liittyvä stressi on koronavuosina yleistynyt merkittävästi

31.03.2023

Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaine teki seurantatutkimuksen työhön liittyvän stressin yleisyydestä ja stressin riskiä lisäävistä ja vähentävistä tekijöistä. Työsuojelurahaston tuella tehdyssä tutkimuksessa tutkijat totesivat koetun stressin yleistyneen erityisesti opetus- ja hoitoalan ammattiryhmissä. Näillä aloilla työhön liittyvää stressiä kokee jo noin 40 prosenttia työntekijöistä.

Tasapainoilua huippusuorittamisen ja hyvinvoinnin välillä - työllistettävyyden ihanteet ja haavoittavuudet teemana EDutu!-webinaarissa 23.2.

08.02.2023

Työllistettävyyden ihanteet ja haavoittavuudet on teemana Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan EDutu!-webinaarisarjassa torstaina 23.2. kello 15 alkaen. Teemaan johdattaa apulaisprofessori aikuiskasvastukseen, korkeakoulutukimuykseen, työllistettävyyteen, akateemiseen yrittäjyyteen ja sosiaalisiin eroihin tutkimuksissaan keskittynyt apulaisprofessori Päivi Siivonen.

Väitöstutkimus osoittaa nuorten naisten odottavan työltä myös mielihyvän ja onnistumisen tunteita (Väitös: VTM Emma Lamberg, 13.1.2023, sosiologia)

Nuoret naiset ovat sitoutuneita palkkatyöhön, mutta toivovat rahan rinnalla työltä merkityksellisyyttä, osoittaa Emma Lamberg väitöstutkimuksessaan. Media- ja hoitoalalle valmistuvia tutkinut Lamberg osoittaa, että työn mielekkyyden puute voi johtaa osaajapulaan. – Lähihoitajaopiskelijat olivat työssäoppimisten ja kesätöiden aikana havainneet, että työ on monissa työpaikoissa järjestetty tavalla, joka ei mahdollista hoidettavien tarpeisiin vastaamista. Monet olivatkin pohtineet, etteivät he halua jäädä lähihoitajiksi, Lamberg sanoo.

Digitaaliset tarinat työstä tukevat organisaation uudistumista (Väitös: KM Satu Hakanurmi, 11.11.2022, kasvatustiede)

Tarinoiden kertominen soveltuu hyvin työssä oppimisen menetelmäksi, osoittaa kasvatustieteiden maisteri Satu Hakanurmen Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus. Perinteisten tarinankerrontamuotojen rinnalle ovat nousseet uudet tarinoiden muodot kuten kuvia, videoita ja kerrontaa yhdistävät digitaaliset tarinat. Visuaaliset tarinat ilmaisevat asioita, joita on vaikea sanoittaa ja jotka jäisivät muutoin kertomatta.