Tasapainoilua huippusuorittamisen ja hyvinvoinnin välillä - työllistettävyyden ihanteet ja haavoittavuudet teemana EDutu!-webinaarissa 23.2.

08.02.2023

Työllistettävyyden ihanteet ja haavoittavuudet on teemana Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan EDutu!-webinaarisarjassa torstaina 23.2. kello 15 alkaen. Teemaan johdattaa apulaisprofessori aikuiskasvastukseen, korkeakoulutukimuykseen, työllistettävyyteen, akateemiseen yrittäjyyteen ja sosiaalisiin eroihin tutkimuksissaan keskittynyt apulaisprofessori Päivi Siivonen.

Kasvatustieteiden EDutu! -webinaarisarjassa asiantuntijat esittelevät kasvatustieteiden ajankohtaisia aiheita. Webinaarit ovat interaktiivisia, joten yleisö pääsee esittämään asiantuntijoillemme kysymyksiä. Vuoden 2023 ensimmäinen EDutu!-webinaarissa Siivonen johdattaa teemaan alustamalla
työllistettävyyteen ja huippusuorittamiseen liittyvistä ihanteista ja vaateista, jotka näyttäytyvät melko yleisinä ja kaikkia korkeakoulutettuja samalla tavalla koskevina. Siivonen johti vuosina 2018–2022 toteutettua Suomen Akatemian rahoittamaa konsortiohanketta Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille.

Esityksessään Siivonen kertoo työllistettävyyteen ja huippusuorittamiseen liittyvistä ihanteista ja vaateista, jotka näyttäytyvät melko yleisinä ja kaikkia korkeakoulutettuja samalla tavalla koskevina. Hän tuo esille, että varsinkin naiset pyrkivät paikkaamaan työelämässä nuorta ikää sekä työkokemuksen puutetta huippusuorittamisella/tekemällä kovasti töitä. Esille nousee myös tasapainoilua huippusuorittamisen ja hyvinvoinnin välillä.

– Tuore tutkimuksemme osoittaa, että erityisesti korkeakoulutetut nuoret naiset joutuvat jatkuvasti tasapainoilemaan huippusuorittamisen ja hyvinvoinnin välillä bisnesorganisaatioissa, joissa he työskentelevät, Siivonen sanoo.

Siivosen EDutu!-puheenvuoron pohjana on hänen, Itä-Suomen yliopiston psykologian yliopistonlehtorin Maija Korhosen ja Turun yliopiston kasvatustieteen professori Ulpukka Isopahkala-Bouretin yhteistyössä kirjoittama tutkimusartikkeli Sinnikkään työntekijän ihanne ja haavoittuvuus naisten asiantuntijatyössä.

Oman näkökulmansa teemaan tuo kommentoijaksi kutsuttu kasvatustieteiden tiedekunnan alumnitoimikunnan jäsen, Fountain Parkin varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi. Asiakastyössä Lähdeniemi on erikoistunut muun muassa strategiatyöhön ja sivistysinstituutioihin. Toisen kommenttipuheenvuoron esittää kasvatustieteiden laitoksen ja CELEn (Centre for Research on Lifelong Learning and Education) erikoistutkija Heikki Kinnari. Hänen lähestymistapa on kasvatussosiologinen ja hänen tutkimuksensa ovat keskittyneet elinikäiseen oppimiseen, kasvatuksen ja koulutuksen hallinnallisuuteen ja koulutuspolitiikkaan. Parhaillaan hän on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Elämää reunalla: elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen.

Webinaarin juontaa kasvatustieteiden laitoksen yliopistotutkija Nina Haltia, korkeakoulutuksen ja aikuiskasvatuksen tutkija, joka on erityisesti kiinnostunut tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kysymyksistä sekä iän sosiaalisten taustan vaikutuksista kouluttautumisen ja oppimisen mahdollisuuksiin.

Yleisö voi osallistua keskusteluun kommentoimalla puheenvuoroja sekä esittämällä kysymyksiä lähetyksen chatissa.

Luotu 08.02.2023 | Muokattu 08.02.2023