Kasvatustieteiden opiskelijoita ainejärjestöjen haalareissa

EDutu! -webinaarit "Kuullaan ja kuunnellaan"

Kasvatustieteiden EDutu! -webinaarisarja ”Kuullaan ja kuunnellaan” starttaa lokakuussa. Sarja koostuu kolmesta noin tunnin mittaisesta webinaarista, joissa asiantuntijat esittelevät kasvatustieteiden ajankohtaisia aiheita. Webinaarit ovat interaktiivisia, joten yleisö pääsee esittämään asiantuntijoillemme kysymyksiä. Webinaareihin pääsee ilmoittautumaan tällä sivulla olevasta linkistä, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

To 18.2. klo 18.00: Mitä me oikeastaan oppimisesta tiedämme?

Erno Lehtisen kasvokuva.

Kaikki puhuvat oppimisesta, mutta mistä oppimisessa oikeastaan on kysymys? Tähän kysymykseen vastausta etsii emeritusprofessori Erno Lehtinen helmikuun EDUtu!-webinaarissa.

– Kun puhumme oppimisesta, emme puhu yhdestä ilmiöstä vaan kyseessä on valtava perhe erilaisia tapahtumia. Tätä teemaa avaan EDUtu!-webinaarissa, Lehtinen sanoo.

Puheenvuorossaan Lehtinen tuo esille oppimisen monitahoisuutta. Hän avaa luennolla sitä, mitä me tutkimustiedon perusteella tiedämme oppimisprosessista, miten voimme edistää oppimista sekä siitä, miten voimme välttää ei-toivottua oppimista.

Lehtinen on keskittynyt omassa tutkimustyössään oppimisen ja motivaation tutkimiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Erityisesti hän on tutkinut matematiikan oppimista, tietotekniikan opetuskäyttöä sekä asiantuntijuuden kehittymistä verkostoituneissa toimintaympäristöissä.

Kevään 2021 tulossa olevat EDUtu!-webinaarit

to 25.3. klo 18.00 teemana koulutuspoliittisen selonteon anti sekä oppivelvollisuusiän pidentäminen

to 22.4. klo 18.00 teeman opiskelijoiden tukeminen ja motivointi

to 20.5. klo 18.00 teemana taito- ja taideaineet

EDUtu!-webinaari 5.12. klo 12.00–13.00

Yksin yhteisössä – työpaikkaostrakismi yhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden esteenä

Yksi suurimmista työhyvinvoinnin syöpöistä on työpaikkaostrakismi, eli tapa, jossa joku työkavereista jätetään yhteisen toiminnan ulkopuolelle. Kahvihuoneessa ei istuta viereen, käytävällä ei tervehditä, palavereissa sanomiset jätetään huomiotta. Kollegasta tehdään näennäisen sivistynein ja sallituin keinoin näkymätön, kuulumaton ja ulkopuolinen. Ulossulkeminen on henkistä väkivaltaa, mutta siitä ei yleensä jää kiinni, koska kyse ei ole tekemisestä vaan tekemättä jättämisestä.

Suomen johtava yksinäisyystutkija kasvatuspsykologian professori Niina Junttila on perehtynyt ostrakismiin myös työpaikkayhteisöissä ja kertoo siitä EDUtu! -webinaarissamme.

– Ostrakismin tutkimus on vahvassa kasvussa. Koronan ja etäkokousten myötä ostrakismi on entistäkin helpompaa ja haitallisempaa. Samalla sen vaikutuksista tiedetään yhä enemmän, reilut 20 vuotta yksinäisyyttä tutkinut Junttila sanoo.

Ostrakismi heikentää työpaikoilla paitsi työhyvinvointia ja yhteisöllistä turvallisuutta myös tuloksellisuutta. Niina Junttila avaa ilmiötä ja kertoo alan uusimmista tutkimustuloksista. Keskusteluun tulevat myös keinot, miten ongelmaa voi lähteä ratkaisemaan.

Junttilan alustuksen jälkeen aihetta kommentoivat erityisopettajakoulutuksen yliopistonlehtori Marita Neitola ja aikuiskasvatustieteistä valmistunut utu-alumni Piia Järvinen.

Neitola työskentelee Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella erilaisissa hankkeissa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vertaissuhteet, sosiaalisemotionaalinen kompetenssi sekä sosiaalisemotionaalinen oppiminen. Näissä kaikissa yhteisön toiminta ja hyvinvointi on keskeisessä asemassa. Neitola on myös työnohjaaja ja erityisopettaja.

Piia Järvinen valmistui maisteriksi vuonna 2004 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä. Parhaillaan hän työskentelee asianajotoimisto Krogeruksella vastaten liiketoiminnan tukipalveluista eli henkilöstöhallinnosta, markkinoinnista, viestinnästä ja assistenttipalveluista.

Junttilan, Neitolan ja Järvisen puheenvuorojen jälkeen keskustelemme asiasta yhdessä. Jokainen verkkotapahtumaan osallistuva pääsee kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan.

 

>> Video: Niina Junttila kertoo työpaikkaostrakismista

Marraskuun 2020 EDutu!-webinaari: Vinkkejä korkeakoulu- ja aikuisopetuksen etäopetuksen suunnitteluun

EDUtu!-webinaarin puhujat ja keskustelun ydin

Mikä opettajia huolettaa etäopetuksessa? Miten suunnitella ja toteuttaa verkko-opetus, joka tukee opiskelijoiden yhteistä tiedonrakentelua? Millaista vuorovaikutusta verkon välitteisesti on mahdollista tavoitella ja miten lisätä opiskelijoiden motivaatiota?

Näihin kysymyksiin johdattaa EDutu! -webinaarissa Turun yliopiston korkeakoulupedagogiikan professori Mari Murtonen. Pohjana on Murtosen ja hänen kollegoidensa keväällä tekemä, korkeakoulussa opettaville suunnattu tutkimus koronan vaikutuksista opetukseen. Hieman yllättäenkin suurin haaste ei ollut digiteknologia, mutta mikä, sen Mari Murtonen kertoo EDutu! -webinaarissa.

Murtosen esityksen jälkeen kommenttipuheenvuoron pitävät Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen erityisasiantuntija Erno Lehtinen sekä kasvatustieteiden tiedekunnan alumni, Tehyn koulutussuunnittelija Maiju Toivonen.

Näkökulma on korkeakouluopetuksen sekä aikuisopetuksen suunnittelussa.

Alustusten jälkeen keskustelemme asiasta yhdessä. Jokainen verkkotapahtumaan osallistuva pääsee kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan.

Lokakuun 2020 EDUtu!-webinaari: kevään poikkeusajan etäopetus - miten se koettiin ja mitä opittiinkoettiin

EDUtu!-webinaarin puhujat ja keskustelun ydin

EDutu!-webinaari 3.10.2020 

Miten kevään poikkeusajan etäopetus koettiin? Mitä oppilaat ja huoltajat ajattelivat? Entä opettajat? Mitä etäopetuksesta opittiin? 

Professori Pasi Koski kertoo tutkimuksen tuloksia, jossa selvitettiin oppilaiden, opettajien ja huoltajien kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta. Tuloksia kommentoidaan ja niistä keskustellaan. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja kysymään!

Ohjelma

Tiedekunnan tervehdys
Tiedekunnan kuulumisia lyhyesti
Dekaani Jukka Husu

Oppilaiden, opettajien ja huoltajien kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta
Professori Pasi Koski, OKL

Kommenttipuheenvuorot:
Yksikön johtaja, KT Hannele Seppälä, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kasvatustieteiden yo, Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma Iida Aaltonen, OKL
Luokanopettaja Sameli Valkama, Turun kaupunki 

Keskustelua

 

Pidä yhteystietosi ajantasalla

Päivitä omat yhteystietosi Turun yliopiston ja kasvatustieteiden tiedekunnan alumnirekisteriin ja kutsu kaverisi mukaan EDutu!-webinaarisarjaan:

konsta.utu.fi, palvelutunnus EDUTU!