Kasvatustieteiden EDutu! -webinaarisarjassa asiantuntijat esittelevät kasvatustieteiden ajankohtaisia aiheita. Webinaarit ovat interaktiivisia, joten yleisö pääsee esittämään asiantuntijoillemme kysymyksiä. Webinaareihin pääsee ilmoittautumaan tällä sivulla olevasta linkistä, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

to 18.11. klo 17.30-19.00: How digital learning environments enhance learning?  

Syksyn EDutu!-webinaarissa syvennytään digioppimisen maailmaan.

 

Katso aiempien webinaarien tallenteet

Kokemuksellisesti oppien, tekemällä tehden

Kevään viimeisessä EDutu!-webinaarissa pureudutaan taito- ja taideaineisiin. Aihepiiriin johdattaa käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors, joka painottaa tekemällä oppimista. 

Lindforsin mukaan Suomen kouluissa on moniin muihin maihin nähden pitkä, jo Cygnaeuksen 1860-luvulla aloittama traditio oppilaiden kokonaisvaltaisen kehittymisen tukemisessa. Tämä perustuu siihen, että koulussa on oppilaita monin tavoin kehittäviä oppiaineita. Taide- ja taitoaineet tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen, kokemukselliseen oppimiseen teorian kautta voi oppia, Lindfors sanoo.

Lindforsin johdolla opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella järjestettiin huhtikuun lopulla kansainvälinen PATT eli Pupils’ Attitudes Toward Technology -konferenssi. Sessioissa perehdyttiin muiden muassa käsityö- ja teknologiakasvatuksen merkitykseen, muotoiluun ja teknologiaan opetuksessa sekä arviointiin teknologia- ja muotoilukasvatuksessa.

Lindfors tuo webinaariin uusinta tutkimustietoa PATT38-klonferenssista. Sen yhteydessä julkaistiin tutkimusartikkeleita Techne series -sarjassa, mukana useita Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkijoiden kirjoittamia. Alustuksessaan Lindfors avaa muun muassa ulkona oppimisen etuja, tutkimusta koronapandemia aiheuttamasta muutoksesta peruskoulujen käsityökasvatuksen opetuksessa sekä muotoiluajattelun tulos osaksi käsityökasvatusta.

Kommenttipuheenvuoron käyttävät opettajankoulutuslaitoksen yliopisto-opettaja Maria Sula ja tohtorikoulutettava Kaisa Korpinen. Webinaarin juontaa tiedekuntamme alumni, Suomen Lukiolaisten Liiton järjestösuunnittelija Sanni Salmenoja.


>> Eila Lindfors: Kokemuksesti oppien, tekemällä tehden diaesitys

Näkökulmia oppimisen tukemiseen perusopetuksessa

 

Minna Kyttälän kasvokuva.

Mitä tarkoittaa oppimisen tukeminen ja minkälainen prosessi se on? Kuka tarvitsee tukea ja kenelle sitä pitäisi tarjota? Aiheeseen pureudutaan huhtikuun EDutu!-webinaarissa torstaina to 22.4. klo 18 alkaen.

Teemaan johdattaa apulaisprofessori Minna Kyttälä, joka tutkii oppimisen, erityisesti matematiikan oppimisen, haasteita sekä tiedonkäsittelyvalmiuksien roolia oppimisessa. Yksi Kyttälän tutkimusaiheista on opettajaksi opiskelevien ja opettajien arviointiosaaminen. Hän tutkii muun muassa tuen tarpeen arviointiin ja tuen vaikuttavuuden seurantaan liittyviä ilmiöitä

Tuen tarpeesta puhuttaessa ajatus liittyy usein tehostettuun ja erityiseen tukeen, mutta Kyttälä korostaa, että oppimisen tukeminen on tarpeen kaikilla tuen tasoilla.

– Me kaikki olemme erilaisia tiedonkäsittelijöitä ja meillä on erilaiset valmiudet siihen. Oppimiseen vaikuttaa merkittävästi se, minkälaista opetusta ja tukea on tarjolla, Kyttälä sanoo.

Yleisö voi osallistua keskusteluun kysymällä ja kommentoida zoomin Q&A-toiminnon kautta. Keskustelussa voi myös jakaa tietoa omista, hyviksi koetuista työkaluista ja vinkeistä.

Puheenvuoroa kommentoivat yliopistonlehtori Tiina Annevirta ja lukion erityisopettaja Heli Ketovuori.

Tiina anneviraan kasvokuva

Tiina Annevirta on valmistunut kasvatustieteiden tohtoriksi Turun yliopistosta. Tällä hetkellä hän toimii yliopistonlehtorina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja vastaa luokan-, aineen- ja erityisopettajan tutkinto-ohjelmien oppimisen edellytyksiä ja haasteita sekä oppimisen tukemisen mahdollisuuksia käsittelevistä opintojaksoista. Ennen opettajankoulutuslaitokselle siirtymistään hän toimi pitkään Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen erilaisissa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustehtävissä. Nykyisessä työtehtävässään hän on mukana myös kasvatustieteiden tiedekunnan jatkuvan oppimisen valmisteluryhmässä ja vastaa tiedekunnan Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksesta. Hän edustaa kasvatustieteellistä tiedekuntaa Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmässä ja on mukana Sote-akatemian koulutus- ja kehittämistyössä erityisesti lasten ja nuorten arjen hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmasta.

Heli Ketovuoren kasvokuva.

Kasvatustieteen lisensiaatti Heli Ketovuori on koulutukseltaan luokanopettaja, erityisopettaja ja rehtori. Uransa aikana hän on työskennellyt perusopetuksessa, toisella asteella ja yliopistossa sekä opettajana, opettajankouluttajana että erilaisissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä kehittämistehtävissä. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa liittyvät koulun kehittämiseen, opettajien hyvinvointiin ja inkluusioon.

Keskustelun juontaa kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Jukka Husu.

Ruodittavana valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle

Torstaina 25.3. kello 18 EDutu!-webinaarissa pureudutaan koulutuspoliittiseen selontekoon. Valtioneuvosto lähetti viime vuoden lopulla selonteon luonnoksen lausuntokierrokselle. Lausunnot on nyt annettu ja työstö jatkuu.

Webinaarissa selontekoa avaa sen valmistelua koordinoinut opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Petri Haltia. Kansliapäällikön esikunnassa työskentelevän Haltian tehtäviin kuuluu myös muun muassa tiedolla johtamisen tukeminen. Haltia on Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan alumni.

Kasvokuva Petri Haltia.

 

Selonteossa valtioneuvosto antaa selonteossa linjat koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja ihmiskuntaa laadukkaasti ja vaikuttavasti. Siinä esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio. Siinä myös linjataan tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset, joilla vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutostekijöihin sekä luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille.

Puheenvuoroa kommentoivat kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunnan jäsen, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ja Opettajien Ammattijärjestön koulutuspoliittinen asiantuntija Risto-Matti Alanko. Tapahtuman juontaa varadekaani Piia Seppänen.

 

Eeva-Johanna Elorannan kasvokuva

Eloranta on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineesta ja valtiotieteen maisteriksi sosiaalipolitiikasta. Hän on toiminut kansanedustajana (sd) vuodesta 2011 ja ollut alusta saakka myös sivistysvaliokunnan jäsenenä, tällä hetkellä valiokunnan varapuheenjohtajana. Hän on myös lakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja maatalousjaostojen jäsen. Hänen muita koulutukseen liittyviä tehtäviä ovat  Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajuus, Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen ryhmän jäsenyys, eduskunnan Takki-verkoston eli ammattikorkeakoulun kanssa toimivan verkoston puheenjohtajuus.

Risto-Matti Alangon kasvokuva.

Risto-Matti Alanko on valmistunut luokanopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun yksiköstä. Hän toimii Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspoliittisena asiantuntijana. Vastuualueenaan hänellä on erityisesti koulutuksen rahoitukseen liittyvät kysymykset. Ennen siirtymistään OAJ:n palvelukseen hän toimi seitsemän vuotta luokanopettajana pääosin Espoossa.

>> Koulutuspoliittisen selonteon luonnos

Mitä me oikeastaan oppimisesta tiedämme?

 

Kaikki puhuvat oppimisesta, mutta mistä oppimisessa oikeastaan on kysymys? Tähän kysymykseen vastausta etsii emeritusprofessori Erno Lehtinen helmikuun EDUtu!-webinaarissa.

– Kun puhumme oppimisesta, emme puhu yhdestä ilmiöstä vaan kyseessä on valtava perhe erilaisia tapahtumia. Tätä teemaa avaan EDutu!-webinaarissa, Lehtinen sanoo.

Puheenvuorossaan Lehtinen tuo esille oppimisen monitahoisuutta. Hän avaa luennolla sitä, mitä me tutkimustiedon perusteella tiedämme oppimisprosessista, miten voimme edistää oppimista sekä siitä, miten voimme välttää ei-toivottua oppimista.

Lehtinen on keskittynyt omassa tutkimustyössään oppimisen ja motivaation tutkimiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Erityisesti hän on tutkinut matematiikan oppimista, tietotekniikan opetuskäyttöä sekä asiantuntijuuden kehittymistä verkostoituneissa toimintaympäristöissä.

Webinaarin juontaa koulutuksesta vastaava varadekaani Inkeri Ruokonen. Kommenttipuheenvuoron pitävät kasvatustieteiden laitoksen yliopistotutkija Hanna Nori ja opiskelija Saana Ylikruuvi.

Hanna Nori kasvokuva.

Hanna Nori toimii yliopistotutkijana Turun yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella ja vastikään perustetussa Yliopistopedagogiikan UTUPEDA keskuksessa. Hän johtaa valtioneuvoston rahoittamaa GATE-hanketta, jossa kartoitetaan korkeakoulutuksen tasa-arvoa ja saavutettavuutta Suomessa ja verrokkimaissa. Lisäksi Nori on tutkinut tohtorikoulutukseen hakeutumista ja väitöskirjatutkijoiden kokemuksia.

Saana Ylikruuvin kasvokuva.

Saana Ylikruuvi on tuleva historian ja yhteiskuntaopin opettaja, joka on erityisesti kiinnostunut kestävästä kehityksestä osana kasvatusta ja koulutusta. Tällä hetkellä hän toimii Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin puheenjohtajana.

Yksin yhteisössä – työpaikkaostrakismi yhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden esteenä

Yksi suurimmista työhyvinvoinnin syöpöistä on työpaikkaostrakismi, eli tapa, jossa joku työkavereista jätetään yhteisen toiminnan ulkopuolelle. Kahvihuoneessa ei istuta viereen, käytävällä ei tervehditä, palavereissa sanomiset jätetään huomiotta. Kollegasta tehdään näennäisen sivistynein ja sallituin keinoin näkymätön, kuulumaton ja ulkopuolinen. Ulossulkeminen on henkistä väkivaltaa, mutta siitä ei yleensä jää kiinni, koska kyse ei ole tekemisestä vaan tekemättä jättämisestä.

Suomen johtava yksinäisyystutkija kasvatuspsykologian professori Niina Junttila on perehtynyt ostrakismiin myös työpaikkayhteisöissä ja kertoo siitä EDUtu! -webinaarissamme.

– Ostrakismin tutkimus on vahvassa kasvussa. Koronan ja etäkokousten myötä ostrakismi on entistäkin helpompaa ja haitallisempaa. Samalla sen vaikutuksista tiedetään yhä enemmän, reilut 20 vuotta yksinäisyyttä tutkinut Junttila sanoo.

Ostrakismi heikentää työpaikoilla paitsi työhyvinvointia ja yhteisöllistä turvallisuutta myös tuloksellisuutta. Niina Junttila avaa ilmiötä ja kertoo alan uusimmista tutkimustuloksista. Keskusteluun tulevat myös keinot, miten ongelmaa voi lähteä ratkaisemaan.

Junttilan alustuksen jälkeen aihetta kommentoivat erityisopettajakoulutuksen yliopistonlehtori Marita Neitola ja aikuiskasvatustieteistä valmistunut utu-alumni Piia Järvinen.

Neitola työskentelee Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella erilaisissa hankkeissa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vertaissuhteet, sosiaalisemotionaalinen kompetenssi sekä sosiaalisemotionaalinen oppiminen. Näissä kaikissa yhteisön toiminta ja hyvinvointi on keskeisessä asemassa. Neitola on myös työnohjaaja ja erityisopettaja.

Piia Järvinen valmistui maisteriksi vuonna 2004 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä. Parhaillaan hän työskentelee asianajotoimisto Krogeruksella vastaten liiketoiminnan tukipalveluista eli henkilöstöhallinnosta, markkinoinnista, viestinnästä ja assistenttipalveluista.

Junttilan, Neitolan ja Järvisen puheenvuorojen jälkeen keskustelemme asiasta yhdessä. Jokainen verkkotapahtumaan osallistuva pääsee kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan.

Vinkkejä korkeakoulu- ja aikuisopetuksen etäopetuksen suunnitteluun

Mikä opettajia huolettaa etäopetuksessa? Miten suunnitella ja toteuttaa verkko-opetus, joka tukee opiskelijoiden yhteistä tiedonrakentelua? Millaista vuorovaikutusta verkon välitteisesti on mahdollista tavoitella ja miten lisätä opiskelijoiden motivaatiota?

Näihin kysymyksiin johdattaa EDutu! -webinaarissa Turun yliopiston korkeakoulupedagogiikan professori Mari Murtonen. Pohjana on Murtosen ja hänen kollegoidensa keväällä tekemä, korkeakoulussa opettaville suunnattu tutkimus koronan vaikutuksista opetukseen. Hieman yllättäenkin suurin haaste ei ollut digiteknologia, mutta mikä, sen Mari Murtonen kertoo EDutu! -webinaarissa.

Murtosen esityksen jälkeen kommenttipuheenvuoron pitävät Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen erityisasiantuntija Erno Lehtinen sekä kasvatustieteiden tiedekunnan alumni, Tehyn koulutussuunnittelija Maiju Toivonen.

Näkökulma on korkeakouluopetuksen sekä aikuisopetuksen suunnittelussa.

Alustusten jälkeen keskustelemme asiasta yhdessä. Jokainen verkkotapahtumaan osallistuva pääsee kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan.

Kevään poikkeusajan etäopetus - miten se koettiin ja mitä opittiin

EDutu!-webinaari 3.10.2020 

Miten kevään poikkeusajan etäopetus koettiin? Mitä oppilaat ja huoltajat ajattelivat? Entä opettajat? Mitä etäopetuksesta opittiin? 

Professori Pasi Koski kertoo tutkimuksen tuloksia, jossa selvitettiin oppilaiden, opettajien ja huoltajien kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta. Tuloksia kommentoidaan ja niistä keskustellaan. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja kysymään!

Ohjelma

Tiedekunnan tervehdys
Tiedekunnan kuulumisia lyhyesti
Dekaani Jukka Husu

Oppilaiden, opettajien ja huoltajien kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta
Professori Pasi Koski, OKL

Kommenttipuheenvuorot:
Yksikön johtaja, KT Hannele Seppälä, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kasvatustieteiden yo, Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma Iida Aaltonen, OKL
Luokanopettaja Sameli Valkama, Turun kaupunki 

Keskustelua

Pidä yhteystietosi ajantasalla

Päivitä omat yhteystietosi Turun yliopiston ja kasvatustieteiden tiedekunnan alumnirekisteriin ja kutsu kaverisi mukaan EDutu!-webinaarisarjaan:

konsta.utu.fi, palvelutunnus EDUTU!