Kasvatustieteiden EDutu! -webinaarisarjassa asiantuntijat esittelevät kasvatustieteiden ajankohtaisia aiheita. Webinaarit ovat interaktiivisia, joten yleisö pääsee esittämään asiantuntijoillemme kysymyksiä. Webinaareihin pääsee ilmoittautumaan tällä sivulla olevasta linkistä, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

EDutu!-webinaarit korvaa jatkossa yliopiston yhteinen EDutu!-podcast.

 

Katso aiempien webinaarien tallenteet

Slouching towards modification: digital tools for transformative pedagogies

 Keynote speaker: Associate Professor Jake McMullen

Jake McMullen profile picture.

Jake McMullen is Associate Professor (apulaisprofessori, vaihe II) of Mathematics Education at the Department of Teacher Education, University of Turku. His research focuses on the development of flexible mathematical thinking and approaches to supporting it, including with digital-game based learning environments.

In his speech Jake MCMullen will explore Puentedora’s SAMR model of technological change, aiming epecially to understand barriers to implementing changes at higher levels in the model (e.g. modification) in the classroom.

Commentator: Alumni, Head of Pedagogy at Eduten Einari Kurvinen

Einari Kurvisen kasvokuva.

PhD “Effects of Regular Use of Scalable, Technology Enhanced Solution for Primary Mathematics Education” @ University of Turku

Master of Arts, Education (class teacher)

Master of Science, Computer Science

Dr. Einari Kurvinen (M.Sc., M.Ed. PhD). is an expert in the field of digital learning. He has researched the impact of digital learning on students' math skills and his interests are in digital learning experience and AI in education. Dr. Kurvinen is the Head of Pedagogy at Eduten and has trained thousands of teachers to use Eduten - in Finland and internationally.

Commentator Laura Kinnunen, English and Spanish teacher at Nousiainen High School

Laura Kinnusen kasvokuva.

Laura Kinnunen (MA) is an English and Spanish teacher at Nousiainen High School (Nousiaisten lukio). She also teaches Spanish at Hemminki Middle School (Hemmingin koulu, Masku). Ms. Kinnunen has worked as a language teacher for more than 15 years and she is also the Erasmus+ coordinator at Nousiainen High School. At the moment she is studying in the DigiErko program at the University of Turku.

Host: University Teacher, Department of Teacher Education Sanna Rantanen
Sanna Rantasen kasvokuva.

Sanna Rantanen (Class Teacher, MA) works as a university teacher at the Department of Teacher Education in the University of Turku. She is responsible for digital learning and teaching. In addition, she works as a responsible teacher for DigiErko, is involved in various digital pedagogical development projects and is working on a PhD thesis on phenomenon-based learning.

Työllistettävyyden ihanteet ja haavoittavuudet

 

Päivi Siivonen kasvokuva.
Pääpuhujana apulaisprofessori Päivi Siivonen, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

Päivi Siivonen työskentelee apulaisprofessorina Kasvatustieteiden laitoksella Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa kiinnittyy aikuiskasvatukseen ja korkeakoulututkimukseen, erityisesti työllistettävyyteen, akateemiseen yrittäjyyteen, sosiaalisiin eroihin (ikä, luokka, sukupuoli) sekä narratiivis-diskursiiviseen metodologiaan. Päivi johti Suomen Akatemian rahoittamaa konsortiohanketta: Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille (HighEmploy, 2018-2022).

Esityksessään hän alustaa työllistettävyyteen ja huippusuorittamiseen liittyvistä ihanteista ja vaateista, jotka näyttäytyvät melko yleisinä ja kaikkia korkeakoulutettuja samalla tavalla koskevina. Elämäntilanteet, uran vaihe ja sosiaaliset erot (kuten sukupuoli, ja ikä) ja myös työelämän todelliset kontekstit jätetään huomiotta. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että erityisesti korkeakoulutetut nuoret naiset joutuvat jatkuvasti tasapainoilemaan huippusuorittamisen ja hyvinvoinnin välillä bisnesorganisaatioissa, joissa he työskentelevät.

Tuomo Lähdeniemen kasvokuva.

Oman näkökulmansa teemaan tuo kommentoijaksi kutsuttu alumnitoimikuntamme jäsen, Fountain Parkin varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi. Tuomo on varatoimitusjohtaja sekä yksi Fountain Parkin perustajaosakkaista. Asiakastyössä Tuomo on erikoistunut muun muassa strategiatyöhön ja sivistysinstituutioihin.

Heikki Kinnarin kasvokuva.
Kommenttipuheenvuoron pitää myös kasvatustieteiden laitoksen ja CELEn (Centre for Research on Lifelong Learning and Education) erikoistutkija, KT Heikki Kinnari. Hänen lähestymistapa on kasvatussosiologinen ja hänen tutkimuksensa ovat keskittyneet elinikäiseen oppimiseen, kasvatuksen ja koulutuksen hallinnallisuuteen ja koulutuspolitiikkaan. Parhaillaan hän on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Elämää reunalla: elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen (2020–2024).

Nina Haltian kasvokuva.

Juontajana kasvatustieteiden laitoksen yliopistotutkija Nina Haltia. Haltia on korkeakoulutuksen ja aikuiskasvatuksen tutkija, joka on erityisesti kiinnostunut tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kysymyksistä sekä iän sosiaalisten taustan vaikutuksista kouluttautumisen ja oppimisen mahdollisuuksiin. Haltia on ollut mukana avauspuheenvuoron pitävän Päivi Siivosen HighEmploy-hankkeessa.

 

Kulttuurisesti vastuullinen opetus moninaisten identiteettien tukena

Pääpuhuja: Heli Vigren, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Vigrenin näkökulma on siinä, miten kieli ja kulttuuri ovat olennainen osa identiteettiä ja miksi identiteetin tuki on tärkeää sekä koulumenestyksen että yhteiskuntaan integroitumisen kannalta. Puheenvuoro kiteytyy tietoon siitä, miten oppimista edistää se, että tullee nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Kulttuurisesti vastuullinen opetus huomioi sekä oppijoiden moninaisuuden että tiedostaa kulttuurin merkityksen ja pyrkii lisäämään koulutuksellista oikeudenmukaisuutta.

Heli Vigren toimii kielellisesti tuetun opetuksen opettajana Lausteen koulussa. Hän on toiminut aiemmin kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan yliopisto-opettajana sekä ollut mukana useissa kieleen ja kulttuurin liittyvissä hankkeissa kuten Dived ja Minästä ja kielestä kiinni. Heli Vigren on väitöskirjatutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Tutkimuksen aiheena on opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus sekä opettajien kulttuurienvälinen osaaminen.

Kommenttipuheenvuoron pitävät

Annika Rae, monikulttuurisen opetuksen suunnittelija, Turun kaupunki

Päivi Lyhykäinen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö

Maria Tyrer, yliopisto-opettaja, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus

Annika Rae toimii monikulttuurisen opetuksen suunnittelijana Turun kaupungilla. Hän kehittää ja koordinoi opetuspalveluita, jotka koskevat sekä juuri maahan muuttaneita lapsia ja nuoria että pidempään Turussa asuneita monikielisiä oppilaita. Rae kertoo, miten monikielisiä oppilaita, erityisesti Ukrainasta Suomeen saapuvia lapsi ja nuoria, tuetaan perusopetuksessa Turussa.  

Päivi Lyhykäinen on eritysasiantuntija koulutuspolitiikan yksikössä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:ssa. Vastuualueena maahanmuuttajien koulutus sekä opettajankoulutus. Lyhykäinen tuo esille lainsäädäntöä erityisesti valmistavan opetuksen osalta, mutta myös oman äidinkielen ja S2-opetuksen näkökulmasta ja sekä OAJ:n tavoitteita, miten lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Lisäksi Lyhykäinen kertoo, miten opettajat ovat kertoneet työstään ukrainalaisten opettamisessa ja minkälaisia haasteita heillä on ollut.

Maria Tyrer toimii Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen koordinaattorina. Tällä hetkellä käynnissä ovat hankkeet: KiVe - Kielten vertailu kielitietoisen pedagogiikan tukena varhaiskasvatuksessa ja  VakMo – Monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien tukeminen varhaiskasvatuksessa. Tyrer lähestyy aihetta varhaiskasvatuksen näkökulmasta ja kertoo, miten Turun yliopistolla tuotettua kielitietoisuutta tukevaa materiaalia voi hyödyntää monikelisten lasten tukemiseen ja osallistamiseen.

Tilaisuuden juontaa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen koulutusasinatuntija Mirjami Jeskanen. Jeskanen työskentelee opettajankoulutuslaitoksella koulutusasiantuntijan tehtävissä ja kansainväliseen GINTL-verkostoon liittyvien hankkeiden koordinoijana.

Opettajan ammatillisen kehittymisen polku: pätkissä vai jatkumona?

 Opettajan ammatillisen kehittymisen polun keskeisimpänä vaiheena pidetään opettajankoulutusta. Opettajan ammatillisen kehittymisen polun tulisi kuitenkin olla pitkä katkeamaton polku, joka alkaa opettajankoulutukseen valintavaiheesta ja jatkuu opettajan viimeiseen työpäivään asti.

Etsimme webinaarissa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Toteutuuko ajatus opettajan osaamisen kehittymisestä jatkumona? Onko kehittymisen polussa erityisen tärkeitä osuuksia? Miten voimme vahvistaa opettajan ammatillisen kehittymisen polkua? Mikä on yliopistojen rooli opettajan ammatillisen kehittymisen vahvistamisessa?

Aiheeseen johdattavat kasvatustieteiden tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski ja kasvatustieteen professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann. Heidän kanssaan aiheeseen pureutuvat OAJ:n koulutuspolitiikan asiantuntija Risto-Matti Alanko, opettaja ja kirjailija Tommi Kinnunen ja kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusvaradekaani Inkeri Ruokonen. 

Anu Warinowski on kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntapäällikkö ja EDutu!-webinaaria järjestävän alumnitoimikunnan puheenjohtaja. Koulutukseltaan Anu on luokanopettaja sekä kasvatustieteen tohtori ja dosentti. Anulla on pitkä ja laaja-alainen kokemus opettamisesta ja opettajankoulutuksesta sekä niiden kehittämisestä. Hän toimi OVET-hankkeen (2017 - 2020) vastuullisena johtajana ja toimii tällä hetkellä Opettajankoulutuksen tietovarannon (FinTED) operatiivisena johtajana. Anu on ollut aktiivisesti mukana Opettajankoulutusfoorumin toiminnassa vuodesta 2017.

kuva Anu Warinowskista

Kasvatustieteen professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään -tutkimushanketta, toimii varajohtajana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI) -hankkeessa sekä kehittää tutkimusperusteista opettajien ja rehtoreiden täydennyskoulutusta yhteistyössä Salon sivistystoimen kanssa. Lisäksi Mirjamaija toimii Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskuksen eli CERLIn johtajana.

kuva Mirjamaija Mikkilä-Erdmannista

Ensimmäisen kommenttipuheenvuoron pitää Tommi Kinnunen, kuusamolainen kirjailija sekä turkulainen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, joka on työskennellyt yli 20 vuotta yläkoulussa ja lukiossa.

kuva Tommi Kinnusesta

Toisessa kommenttipuheenvuorossa saamme kuulla Inkeri Ruokosta, joka toimii Turun yliopistossa varhaiskasvatuksen pedagogiikan professorina ja Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusvaradekaanina.

kuva Inkeri Ruokosesta

Webinaarin juontaa Risto-Matti Alanko,  joka toimii Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspoliittisena asiantuntijana. Risto-Matti on valmistunut luokanopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun yksiköstä. 

kuva Risto-Matti Alangosta

 

How digital learning environments enhance learning?  

How digitalization and the integration of technology into learning can help us gain better understanding of learning and teaching were the topics discussed in the latest EDutu! Webinar on November 18th, 2021.

This topic was introduced to us by Jussi-Pekka Järvinen, who holds a Master’s Degree in Education from the University of Turku where he worked as an Educational Technologist and a University Teacher in the subject of Digital Pedagogies from 2016 - 2021. He has worked with both pre-service and in-service teachers and his favourite topics are learning analytics, the effects of AI on education and computational thinking. In 2019, he was elected as the University Teacher of The Year together with his colleague. Currently Jussi-Pekka works as a pedagogy expert at Eduten Oy to provide research-based EdTech solutions to teachers around the world.

kuva Jussi-Pekka Järvisestä

 

Commentaries:

Peter Lehto is a senior software developer and CEO of BeanBakers Oy, a Turku-based enterprise software company with 30 talented experts. BeanBakers's profile ranges from web application consulting to EdTech products and co-operations with the University of Turku and Turku Business Region. The largest customer varies from publishing houses to public transport and insurance, all using modern web applications to drive their businesses. During the commentary speech, Peter Lehto discussed how EdTech applications are developed and how educational research is combined with software development at BeanBakers. 

Kuva Peter Lehdosta

 

Kalypso Filippou, the host of this webinar, completed her Master’s Degree studies and Doctoral Degree at the Department of Education, University of Turku. Her research activities mainly focus in the field of higher education, international education, and university pedagogy. She is a university lecturer at UTUPEDA – Centre for University Pedagogy and Research in the Department of Teacher Education and co-leads the research project "EqualISM: International Students in Times of Crisis". 

Kuva Kalypso Filippousta

 

Harry Chi-Shing Lau is a student in the Master's Degree Programme in Education and Learning at University of Turku and a former Head of Science and Technology Key Learning Area at Stewards Pooi Kei College in Hong Kong.

Kuva Harry Chi-Shing Lausta

Kokemuksellisesti oppien, tekemällä tehden

Kevään viimeisessä EDutu!-webinaarissa pureudutaan taito- ja taideaineisiin. Aihepiiriin johdattaa käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors, joka painottaa tekemällä oppimista. 

Lindforsin mukaan Suomen kouluissa on moniin muihin maihin nähden pitkä, jo Cygnaeuksen 1860-luvulla aloittama traditio oppilaiden kokonaisvaltaisen kehittymisen tukemisessa. Tämä perustuu siihen, että koulussa on oppilaita monin tavoin kehittäviä oppiaineita. Taide- ja taitoaineet tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen, kokemukselliseen oppimiseen teorian kautta voi oppia, Lindfors sanoo.

Lindforsin johdolla opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella järjestettiin huhtikuun lopulla kansainvälinen PATT eli Pupils’ Attitudes Toward Technology -konferenssi. Sessioissa perehdyttiin muiden muassa käsityö- ja teknologiakasvatuksen merkitykseen, muotoiluun ja teknologiaan opetuksessa sekä arviointiin teknologia- ja muotoilukasvatuksessa.

Lindfors tuo webinaariin uusinta tutkimustietoa PATT38-klonferenssista. Sen yhteydessä julkaistiin tutkimusartikkeleita Techne series -sarjassa, mukana useita Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkijoiden kirjoittamia. Alustuksessaan Lindfors avaa muun muassa ulkona oppimisen etuja, tutkimusta koronapandemia aiheuttamasta muutoksesta peruskoulujen käsityökasvatuksen opetuksessa sekä muotoiluajattelun tulos osaksi käsityökasvatusta.

Kommenttipuheenvuoron käyttävät opettajankoulutuslaitoksen yliopisto-opettaja Maria Sula ja tohtorikoulutettava Kaisa Korpinen. Webinaarin juontaa tiedekuntamme alumni, Suomen Lukiolaisten Liiton järjestösuunnittelija Sanni Salmenoja.


>> Eila Lindfors: Kokemuksesti oppien, tekemällä tehden diaesitys

Näkökulmia oppimisen tukemiseen perusopetuksessa

 

Minna Kyttälän kasvokuva.

Mitä tarkoittaa oppimisen tukeminen ja minkälainen prosessi se on? Kuka tarvitsee tukea ja kenelle sitä pitäisi tarjota? Aiheeseen pureudutaan huhtikuun EDutu!-webinaarissa torstaina to 22.4. klo 18 alkaen.

Teemaan johdattaa apulaisprofessori Minna Kyttälä, joka tutkii oppimisen, erityisesti matematiikan oppimisen, haasteita sekä tiedonkäsittelyvalmiuksien roolia oppimisessa. Yksi Kyttälän tutkimusaiheista on opettajaksi opiskelevien ja opettajien arviointiosaaminen. Hän tutkii muun muassa tuen tarpeen arviointiin ja tuen vaikuttavuuden seurantaan liittyviä ilmiöitä

Tuen tarpeesta puhuttaessa ajatus liittyy usein tehostettuun ja erityiseen tukeen, mutta Kyttälä korostaa, että oppimisen tukeminen on tarpeen kaikilla tuen tasoilla.

– Me kaikki olemme erilaisia tiedonkäsittelijöitä ja meillä on erilaiset valmiudet siihen. Oppimiseen vaikuttaa merkittävästi se, minkälaista opetusta ja tukea on tarjolla, Kyttälä sanoo.

Yleisö voi osallistua keskusteluun kysymällä ja kommentoida zoomin Q&A-toiminnon kautta. Keskustelussa voi myös jakaa tietoa omista, hyviksi koetuista työkaluista ja vinkeistä.

Puheenvuoroa kommentoivat yliopistonlehtori Tiina Annevirta ja lukion erityisopettaja Heli Ketovuori.

Tiina anneviraan kasvokuva

Tiina Annevirta on valmistunut kasvatustieteiden tohtoriksi Turun yliopistosta. Tällä hetkellä hän toimii yliopistonlehtorina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja vastaa luokan-, aineen- ja erityisopettajan tutkinto-ohjelmien oppimisen edellytyksiä ja haasteita sekä oppimisen tukemisen mahdollisuuksia käsittelevistä opintojaksoista. Ennen opettajankoulutuslaitokselle siirtymistään hän toimi pitkään Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen erilaisissa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustehtävissä. Nykyisessä työtehtävässään hän on mukana myös kasvatustieteiden tiedekunnan jatkuvan oppimisen valmisteluryhmässä ja vastaa tiedekunnan Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksesta. Hän edustaa kasvatustieteellistä tiedekuntaa Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmässä ja on mukana Sote-akatemian koulutus- ja kehittämistyössä erityisesti lasten ja nuorten arjen hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmasta.

Heli Ketovuoren kasvokuva.

Kasvatustieteen lisensiaatti Heli Ketovuori on koulutukseltaan luokanopettaja, erityisopettaja ja rehtori. Uransa aikana hän on työskennellyt perusopetuksessa, toisella asteella ja yliopistossa sekä opettajana, opettajankouluttajana että erilaisissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä kehittämistehtävissä. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa liittyvät koulun kehittämiseen, opettajien hyvinvointiin ja inkluusioon.

Keskustelun juontaa kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Jukka Husu.

Ruodittavana valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle

Torstaina 25.3. kello 18 EDutu!-webinaarissa pureudutaan koulutuspoliittiseen selontekoon. Valtioneuvosto lähetti viime vuoden lopulla selonteon luonnoksen lausuntokierrokselle. Lausunnot on nyt annettu ja työstö jatkuu.

Webinaarissa selontekoa avaa sen valmistelua koordinoinut opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Petri Haltia. Kansliapäällikön esikunnassa työskentelevän Haltian tehtäviin kuuluu myös muun muassa tiedolla johtamisen tukeminen. Haltia on Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan alumni.

Kasvokuva Petri Haltia.

 

Selonteossa valtioneuvosto antaa selonteossa linjat koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja ihmiskuntaa laadukkaasti ja vaikuttavasti. Siinä esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio. Siinä myös linjataan tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset, joilla vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutostekijöihin sekä luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille.

Puheenvuoroa kommentoivat kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunnan jäsen, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ja Opettajien Ammattijärjestön koulutuspoliittinen asiantuntija Risto-Matti Alanko. Tapahtuman juontaa varadekaani Piia Seppänen.

 

Eeva-Johanna Elorannan kasvokuva

Eloranta on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineesta ja valtiotieteen maisteriksi sosiaalipolitiikasta. Hän on toiminut kansanedustajana (sd) vuodesta 2011 ja ollut alusta saakka myös sivistysvaliokunnan jäsenenä, tällä hetkellä valiokunnan varapuheenjohtajana. Hän on myös lakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja maatalousjaostojen jäsen. Hänen muita koulutukseen liittyviä tehtäviä ovat  Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajuus, Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen ryhmän jäsenyys, eduskunnan Takki-verkoston eli ammattikorkeakoulun kanssa toimivan verkoston puheenjohtajuus.

Risto-Matti Alangon kasvokuva.

Risto-Matti Alanko on valmistunut luokanopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun yksiköstä. Hän toimii Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspoliittisena asiantuntijana. Vastuualueenaan hänellä on erityisesti koulutuksen rahoitukseen liittyvät kysymykset. Ennen siirtymistään OAJ:n palvelukseen hän toimi seitsemän vuotta luokanopettajana pääosin Espoossa.

>> Koulutuspoliittisen selonteon luonnos

Mitä me oikeastaan oppimisesta tiedämme?

 

Kaikki puhuvat oppimisesta, mutta mistä oppimisessa oikeastaan on kysymys? Tähän kysymykseen vastausta etsii emeritusprofessori Erno Lehtinen helmikuun EDUtu!-webinaarissa.

– Kun puhumme oppimisesta, emme puhu yhdestä ilmiöstä vaan kyseessä on valtava perhe erilaisia tapahtumia. Tätä teemaa avaan EDutu!-webinaarissa, Lehtinen sanoo.

Puheenvuorossaan Lehtinen tuo esille oppimisen monitahoisuutta. Hän avaa luennolla sitä, mitä me tutkimustiedon perusteella tiedämme oppimisprosessista, miten voimme edistää oppimista sekä siitä, miten voimme välttää ei-toivottua oppimista.

Lehtinen on keskittynyt omassa tutkimustyössään oppimisen ja motivaation tutkimiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Erityisesti hän on tutkinut matematiikan oppimista, tietotekniikan opetuskäyttöä sekä asiantuntijuuden kehittymistä verkostoituneissa toimintaympäristöissä.

Webinaarin juontaa koulutuksesta vastaava varadekaani Inkeri Ruokonen. Kommenttipuheenvuoron pitävät kasvatustieteiden laitoksen yliopistotutkija Hanna Nori ja opiskelija Saana Ylikruuvi.

Hanna Nori kasvokuva.

Hanna Nori toimii yliopistotutkijana Turun yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella ja vastikään perustetussa Yliopistopedagogiikan UTUPEDA keskuksessa. Hän johtaa valtioneuvoston rahoittamaa GATE-hanketta, jossa kartoitetaan korkeakoulutuksen tasa-arvoa ja saavutettavuutta Suomessa ja verrokkimaissa. Lisäksi Nori on tutkinut tohtorikoulutukseen hakeutumista ja väitöskirjatutkijoiden kokemuksia.

Saana Ylikruuvin kasvokuva.

Saana Ylikruuvi on tuleva historian ja yhteiskuntaopin opettaja, joka on erityisesti kiinnostunut kestävästä kehityksestä osana kasvatusta ja koulutusta. Tällä hetkellä hän toimii Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin puheenjohtajana.

Yksin yhteisössä – työpaikkaostrakismi yhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden esteenä

Yksi suurimmista työhyvinvoinnin syöpöistä on työpaikkaostrakismi, eli tapa, jossa joku työkavereista jätetään yhteisen toiminnan ulkopuolelle. Kahvihuoneessa ei istuta viereen, käytävällä ei tervehditä, palavereissa sanomiset jätetään huomiotta. Kollegasta tehdään näennäisen sivistynein ja sallituin keinoin näkymätön, kuulumaton ja ulkopuolinen. Ulossulkeminen on henkistä väkivaltaa, mutta siitä ei yleensä jää kiinni, koska kyse ei ole tekemisestä vaan tekemättä jättämisestä.

Suomen johtava yksinäisyystutkija kasvatuspsykologian professori Niina Junttila on perehtynyt ostrakismiin myös työpaikkayhteisöissä ja kertoo siitä EDUtu! -webinaarissamme.

– Ostrakismin tutkimus on vahvassa kasvussa. Koronan ja etäkokousten myötä ostrakismi on entistäkin helpompaa ja haitallisempaa. Samalla sen vaikutuksista tiedetään yhä enemmän, reilut 20 vuotta yksinäisyyttä tutkinut Junttila sanoo.

Ostrakismi heikentää työpaikoilla paitsi työhyvinvointia ja yhteisöllistä turvallisuutta myös tuloksellisuutta. Niina Junttila avaa ilmiötä ja kertoo alan uusimmista tutkimustuloksista. Keskusteluun tulevat myös keinot, miten ongelmaa voi lähteä ratkaisemaan.

Junttilan alustuksen jälkeen aihetta kommentoivat erityisopettajakoulutuksen yliopistonlehtori Marita Neitola ja aikuiskasvatustieteistä valmistunut utu-alumni Piia Järvinen.

Neitola työskentelee Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella erilaisissa hankkeissa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vertaissuhteet, sosiaalisemotionaalinen kompetenssi sekä sosiaalisemotionaalinen oppiminen. Näissä kaikissa yhteisön toiminta ja hyvinvointi on keskeisessä asemassa. Neitola on myös työnohjaaja ja erityisopettaja.

Piia Järvinen valmistui maisteriksi vuonna 2004 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä. Parhaillaan hän työskentelee asianajotoimisto Krogeruksella vastaten liiketoiminnan tukipalveluista eli henkilöstöhallinnosta, markkinoinnista, viestinnästä ja assistenttipalveluista.

Junttilan, Neitolan ja Järvisen puheenvuorojen jälkeen keskustelemme asiasta yhdessä. Jokainen verkkotapahtumaan osallistuva pääsee kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan.

Vinkkejä korkeakoulu- ja aikuisopetuksen etäopetuksen suunnitteluun

Mikä opettajia huolettaa etäopetuksessa? Miten suunnitella ja toteuttaa verkko-opetus, joka tukee opiskelijoiden yhteistä tiedonrakentelua? Millaista vuorovaikutusta verkon välitteisesti on mahdollista tavoitella ja miten lisätä opiskelijoiden motivaatiota?

Näihin kysymyksiin johdattaa EDutu! -webinaarissa Turun yliopiston korkeakoulupedagogiikan professori Mari Murtonen. Pohjana on Murtosen ja hänen kollegoidensa keväällä tekemä, korkeakoulussa opettaville suunnattu tutkimus koronan vaikutuksista opetukseen. Hieman yllättäenkin suurin haaste ei ollut digiteknologia, mutta mikä, sen Mari Murtonen kertoo EDutu! -webinaarissa.

Murtosen esityksen jälkeen kommenttipuheenvuoron pitävät Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen erityisasiantuntija Erno Lehtinen sekä kasvatustieteiden tiedekunnan alumni, Tehyn koulutussuunnittelija Maiju Toivonen.

Näkökulma on korkeakouluopetuksen sekä aikuisopetuksen suunnittelussa.

Alustusten jälkeen keskustelemme asiasta yhdessä. Jokainen verkkotapahtumaan osallistuva pääsee kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan.

Kevään poikkeusajan etäopetus - miten se koettiin ja mitä opittiin

EDutu!-webinaari 3.10.2020 

Miten kevään poikkeusajan etäopetus koettiin? Mitä oppilaat ja huoltajat ajattelivat? Entä opettajat? Mitä etäopetuksesta opittiin? 

Professori Pasi Koski kertoo tutkimuksen tuloksia, jossa selvitettiin oppilaiden, opettajien ja huoltajien kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta. Tuloksia kommentoidaan ja niistä keskustellaan. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja kysymään!

Ohjelma

Tiedekunnan tervehdys
Tiedekunnan kuulumisia lyhyesti
Dekaani Jukka Husu

Oppilaiden, opettajien ja huoltajien kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta
Professori Pasi Koski, OKL

Kommenttipuheenvuorot:
Yksikön johtaja, KT Hannele Seppälä, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kasvatustieteiden yo, Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma Iida Aaltonen, OKL
Luokanopettaja Sameli Valkama, Turun kaupunki 

Keskustelua

Pidä yhteystietosi ajantasalla

Päivitä omat yhteystietosi Turun yliopiston ja kasvatustieteiden tiedekunnan alumnirekisteriin ja kutsu kaverisi mukaan EDutu!-webinaarisarjaan:

konsta.utu.fi, palvelutunnus EDUTU!