SIIRTYY ALKUVUOTEEN 2023 Tasapainoilua huippusuorittamisen ja hyvinvoinnin välillä – katso EDutu!-webinaari 15.12.

01.12.2022

Sairaustapausten vuoksi siirtyy alkuvuoteen 2023. Miksi varsinkin nuoret naiset pyrkivät opiskelussa ja työelämässä huippusuorituksiin? Tähän kysymykseen etsitään vastausta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan EDutu!-webinaarissa torstaina 15.12. kello 15.00. Aiheeseen johdattaa kasvatustieteiden apulaisprofessori Päivi Siivonen.

Muun muassa työllistettävyyttä ja akateemista yrittäjyyttä tutkiva Siivonen johti Itä-Suomen ja Turun yliopistojen yhteistä Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille -tutkimushanketta. Hänen EDutu!-puheenvuoronsa pohjana on hänen, Itä-Suomen yliopiston psykologian yliopistonlehtorin Maija Korhosen ja Turun yliopiston kasvatustieteen professori Ulpukka Isopahkala-Bouretin yhteistyössä kirjoittama tutkimusartikkeli Sinnikkään työntekijän ihanne ja haavoittuvuus naisten asiantuntijatyössä.

Esityksessään Siivonen kertoo työllistettävyyteen ja huippusuorittamiseen liittyvistä ihanteista ja vaateista, jotka näyttäytyvät melko yleisinä ja kaikkia korkeakoulutettuja samalla tavalla koskevina. Hän tuo esille, että varsinkin naiset pyrkivät paikkaamaan työelämässä nuorta ikää sekä työkokemuksen puutetta huippusuorittamisella/tekemällä kovasti töitä. Esille nousee myös tasapainoilua huippusuorittamisen ja hyvinvoinnin välillä.

– Tuore tutkimuksemme osoittaa, että erityisesti korkeakoulutetut nuoret naiset joutuvat jatkuvasti tasapainoilemaan huippusuorittamisen ja hyvinvoinnin välillä bisnesorganisaatioissa, joissa he työskentelevät, Siivonen sanoo.

Siivosen puheenvuoroa kommentoivat ja omasta näkökulmastaan uusia ajatuksia keskusteluun tuovat Fountain Parkin varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi, kolmannen vuoden aikuiskasvatustieteen opiskelija Elina Sorsa sekä kasvatustieteiden laitoksen sekä tutkimuskeskus CELEn erikoistutkija Heikki Kinnari.

Lähdeniemi on asiakastyössään erikoistunut muun muassa strategiatyöhön ja sivistysinstituutioihin. Sorsa työskentelee opintojensa ohella henkilöarviointiassistenttina rekrytointipalveluja tarjoavassa Eezy Personnel-yrityksessä ja on ainejärjestö Katkon yhteistyö-, työelämä- ja SKOL-vastaavana. Kinnarin lähestymistapa teemaan on kasvatussosiologinen ja hänen tutkimuksensa ovat keskittyneet elinikäiseen oppimiseen, kasvatuksen ja koulutuksen hallinnallisuuteen ja koulutuspolitiikkaan.

Yleisö voi osallistua keskusteluun kommentoimalla puheenvuoroja sekä esittämällä kysymyksiä lähetyksen chatissa.

>> Lue lisää, ilmoittaudu mukaan ja tule linjoille 15.12. klo 15.00
>> Lue teos tutkimusartikkeli Sinnikkään työntekijän ihanne ja haavoittuvuus naisten asiantuntijatyössä

Luotu 01.12.2022 | Muokattu 12.12.2022