Asiasana: Osallistu tutkimukseen

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Osallistu sosiaaliset verkostot työnhaussa -kyselytutkimukseen

04.03.2022

Verkostoitumisesta puhutaan yhtenä keskeisimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista, mutta aihetta on tutkittu vähän. Palkkatyössä oleville suunnatulla kyselyllä pyrimme tuottamaan uutta tietoa siitä, miten sosiaalisia suhteita käytetään työnhaun apuna. Selvitämme myös sosiaalisten verkostojen, työnhaun ja yhteiskunnallisten rakenteiden yhteyttä.