Osallistu tutkimukseen: naisten kokemuksia hiuksettomuudesta

08.03.2021

Turun yliopiston tutkija Johanna Latva laatii väitöskirjaa siitä, miten naisten hiuksettomuus on koettu ja ymmärretty suomalaisessa kulttuurissa, osana ihmisten hyvinvointia. Latva ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) keräävät nyt naisten omia kokemuksia siitä, millaista on elää naisena ilman hiuksia. Keruu on avoinna vastaajille toukokuun loppuun saakka.

Etnologian alaan kuuluvan tutkimuksen keskiössä ovat naisten omat kokemukset hiuksettomuudesta sekä naisten kaljuudesta käyty julkinen keskustelu. Latva on kiinnostunut sekä sairauksien tai niiden hoidosta johtuvasta hiuksettomuudesta että omaehtoisesti hiuksettomina elävien naisten kokemuksista.

– Hiukset on nähty länsimaisessa kulttuurissamme naiseuden kruununa. Naisten hiuksettomuus sen sijaan yhdistetään kulttuurissamme muun muassa sairauteen, radikalismiin ja häpeään. Esimerkiksi hiusten ajeleminen on ollut yksi naisten julkinen häpäisykeino. Hiukseton nainen on edelleen osittainen tabu, minkä vuoksi hiuksettomuutta saatetaan peitellä ja hävetä, Latva luonnehtii.

Latva kysyy tutkimuksessaan, miten hiuksettomuus vaikuttaa naisten arkeen ja miten hiuksettomuus on näkynyt yhteiskunnassamme eri aikoina. Entä millaisia ennakkoasenteita ja stereotypioita kaljuihin naisiin on liitetty ja miten asenteet ovat muuttuneet? 

– Olen kiinnostunut siitä, miten 1900-luvun loppupuolelta alkaen koko ajan näkyvämmäksi muuttunut naisten julkinen kaljuus sopii aikaisemmin luotuihin negatiivisiin käsityksiin, Latva sanoo.

Tutkimuksen avainkäsitteitä ovat hyvinvointi ja terveys, ulkonäkö, kehollisuus, arki sekä sukupuoli.

– Tutkimukseni tavoitteena on yhtäältä lisätä tietoa naisten hiuksettomuudesta ja siihen liittyvistä kokemuksista sekä toisaalta tarjota vertaistukea kaljuuden kokeneille, Latva kertoo.

Keruu käynnissä toukokuun loppuun asti

SKS:n kanssa yhteistyössä toteutettava Kaljut naiset -kirjoituskeruu on avoinna vastaajille 1.3.–31.5.2021. Keruussa tallennetaan kokemuksia siitä, millaista on elää naisena ilman hiuksia Suomessa. Kyselyssä voi kertoa myös menneistä kokemuksista.

– Vastaajat voivat omin sanoin kuvailla, miten hiuksettomuus näkyy omassa arjessa ja miten se vaikuttaa elämään. He voivat myös kertoa esimerkiksi siitä, millaisia hiuksettomuuteen liitettyjä stereotypioita ja ennakkoluuloja he ovat kohdanneet, mistä oma hiuksettomuus johtuu, missä tilanteissa hiuksettomuus on julkista ja milloin peiteltyä. Keruuseen voi lähettää myös valokuvia, äänitteitä, videoita sekä aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita, Latva sanoo.

Kirjoituskeruun sisältö tallennetaan SKS:n arkistoon. Keruuseen voi osallistua lähettämällä kokemuksensa SKS:n verkkosivustolta löytyvällä lomakkeella tai postitse.

Latva tekee tutkimusta Suomen Kulttuurirahaston tuella.

> Linkki kirjoituskeruuseen ja lisätietoja keruusta

> Latvan väitöstutkimuksen verkkosivusto  

Lisätietoja

SKS:n arkisto, keruu@finlit.fi, p. 0201 131 240

Johanna Latva, johanna.k.latva@utu.fi

Luotu 08.03.2021 | Muokattu 30.05.2022