etätyö-ja-lapsiperhe

Korona-arki lapsiperheissä (KOLA-hanke)

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa kerättiin keväällä 2020 tutkimustarkoituksiin kyselyaineisto lapsiperheiden haasteista ja erimielisyyksistä korona-arjessa. Kerätyn aineiston pohjalta tutkitaan korona-arkea suomalaisissa lapsiperheissä (KOLA-hanke).

Korona aiheutti kevään 2020 aikana suuria muutoksia lapsiperheiden arkeen: muutokset liittyvät niin vanhempien työtilanteeseen kuin lasten päiväkodissa ja koulussa käyntiin. Nämä muutokset aiheuttivat monia haasteita lapsiperheissä: Perheissä jouduttiin järjestämään uudella tavalla lasten hoitoon, koulunkäynnin tukemiseen ja omaan työssäkäyntiin liittyviä käytäntöjä. Näistä käytännöistä sopiminen puolestaan saattoi aiheuttaa erilaisia erimielisyyksiä perheissä.

KOLA-hankkeessa olemme erityisen kiinnostuneita seuraavista asioista:

  • Millaisia järjestelyitä lapsiperheiden arjessa on tehty koronan takia?
  • Millaisia käytäntöjä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen suhteen on luotu?
  • Miten oman työn teko sekä lasten hoitamisen ja koululaisten etäkoulunkäynnin tukeminen on onnistunut?
  • Millaisia ongelmia ja erimielisyyksiä vanhempien välillä on ilmennyt? Entä lasten ja vanhempien välillä?
  • Miten näitä ongelmia ja erimielisyyksiä on pyritty ratkaisemaan?   

Tutkimushankkeen julkaisut

2021

Hakovirta, Mia; Salin, Milla & Kaittila, Anniina (2021) Korona-arjen haasteet kasautuvat yksinhuoltajaperheisiin. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen blogi 10.3.2021 https://vslj.fi/korona-arki-yksinhuoltajaperheet/

Otonkorpi-Lehtoranta, Katri; Salin, Milla; Hakovirta, Mia & Kaittila, Anniina (2021) Gendering Boundary Work: Experiences of Work and Family Practices among Finnish Working Parents during COVID-19 Lockdown. Gender, Work & Organization: early view –versio. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gwao.12773

Salin, Milla; Otonkorpi-Lehtoranta, Katri; Hakovirta, Mia & Kaittila, Anniina (2021) Työ- ja perhe-elämän hämärtyvät rajat: suomalaisten äitien työ- ja perhe-elämän rajapintojen hallinnan strategiat korona-arjessa. Työelämän tutkimus 19(4): 570-594. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/112501