Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa kerättiin keväällä 2020 tutkimustarkoituksiin kyselyaineisto lapsiperheiden haasteista ja erimielisyyksistä korona-arjessa. Kerätyn aineiston pohjalta tutkitaan korona-arkea suomalaisissa lapsiperheissä (KOLA-hanke).

Korona aiheutti kevään 2020 aikana suuria muutoksia lapsiperheiden arkeen: muutokset liittyvät niin vanhempien työtilanteeseen kuin lasten päiväkodissa ja koulussa käyntiin. Nämä muutokset aiheuttivat monia haasteita lapsiperheissä: Perheissä jouduttiin järjestämään uudella tavalla lasten hoitoon, koulunkäynnin tukemiseen ja omaan työssäkäyntiin liittyviä käytäntöjä. Näistä käytännöistä sopiminen puolestaan saattoi aiheuttaa erilaisia erimielisyyksiä perheissä.

KOLA-hankkeessa olemme erityisen kiinnostuneita seuraavista asioista:

  • Millaisia järjestelyitä lapsiperheiden arjessa on tehty koronan takia?
  • Millaisia käytäntöjä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen suhteen on luotu?
  • Miten oman työn teko sekä lasten hoitamisen ja koululaisten etäkoulunkäynnin tukeminen on onnistunut?
  • Millaisia ongelmia ja erimielisyyksiä vanhempien välillä on ilmennyt? Entä lasten ja vanhempien välillä?
  • Miten näitä ongelmia ja erimielisyyksiä on pyritty ratkaisemaan?