etätyö-ja-lapsiperhe

Vastaa kyselyyn: Lapsiperheiden haasteet ja erimielisyydet korona-arjessa

Hei sinä lapsiperheellinen: millaisia haasteita ja erimielisyyksiä olet kohdannut korona-arjessa? Kerro se meille, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkijoille.

Korona on aiheuttanut tämän kevään aikana suuria muutoksia lapsiperheiden arkeen: muutokset liittyvät niin vanhempien työtilanteeseen kuin lasten päiväkodissa ja koulussa käyntiin.

Vanhemmista suuri osa on siirtynyt ainakin osittain tekemään etätöitä kotoa käsin. Samanaikaisesti valtaosa lapsista on jäänyt pois päiväkodeista ja koululaisista siirtynyt etäopetuksen piiriin. Kaikissa ammateissa etätyöskentely ei kuitenkaan ole mahdollista ja osa vanhemmista käy töissä työpaikalla normaaliin tapaan. Päiväkodeissa ja kouluissa käy myös edelleen pieni osa lapsista.

Nämä muutokset aiheuttavat monia haasteita lapsiperheissä. Perheissä on jouduttu järjestämään uudella tavalla lasten hoitoon, koulunkäynnin tukemiseen ja omaan työssäkäyntiin liittyviä käytäntöjä. Näistä käytännöistä sopiminen on puolestaan saattanut aiheuttaa erilaisia erimielisyyksiä perheissä.

Keräämme Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa tutkimustarkoituksiin kyselyaineistoa lapsiperheiden haasteista ja erimielisyyksistä korona-arjessa. Olemme erityisen kiinnostuneita seuraavista asioista:

  • Millaisia järjestelyitä lapsiperheiden arjessa on tehty koronan takia?
  • Millaisia käytäntöjä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen suhteen on luotu?
  • Miten oman työn teko sekä lasten hoitamisen ja koululaisten etäkoulunkäynnin tukeminen on onnistunut?
  • Millaisia ongelmia ja erimielisyyksiä vanhempien välillä on ilmennyt? Entä lasten ja vanhempien välillä?
  • Miten näitä ongelmia ja erimielisyyksiä on pyritty ratkaisemaan?  

Voit halutessasi kertoa myös muista tärkeiksi kokemistasi lapsiperheen korona-arjen muutoksista. Kyselyssä kysymme sinulta aluksi muutamia taustatietoja ja sekä kysymyksiä korona-arkeen liittyen. Viimeisenä kyselyssä on avokysymys, johon voit kirjoittaa vapaamuotoisesti ja omin sanoin korona-arkesi haasteista ja erimielisyyksistä. Tämän kysymyksen osalta voit valita kirjoitustyylin ja kirjoituksen pituuden itse.

Kyselyn täyttämiseen kuluu aikaa noin 5–10 minuuttia. Vastaukset annetaan anonyymisti.

Aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ilman henkilötietoja. Aineistoa ei luovuteta eikä näytetä projektin ulkopuolisille henkilöille, viranomaisille tms. Aineiston käyttöoikeudet ovat vastuullisilla tutkijoilla ja projektiin mahdollisesti mukaan tulevilla opinnäytetöiden tekijöillä. Aineistoa käytetään ja säilytetään siten, että yksittäiset vastaajat eivät ole tunnistettavissa. Voit lukea lisää tutkimuksen tietosuojailmoituksesta.

Kiitos vastauksestasi! Lisätietoa tutkimuksesta saat sähköpostitse vastuullisilta tutkijoilta.