Anniina
Kaittila
Tutkimuskeskus ja lippulaiva INVEST
erikoistutkija, Tutkimuskeskus ja lippulaiva INVEST

Contact

Asiantuntijuusalueet

Asiantuntijuusalueet:
raha perhesuhteissa
lähisuhdeväkivalta
perhekonfliktit
taloudellinen väkivalta

BiografiaBibliografia

Työskentelen lukukaudella 2020-2021 tutkimushankkeessa Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ). Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (hankkeen johtaja), Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston kesken. Lisätietoa tutkimushankkeesta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/koronaepidemian-vaikutukset-lahisuhdevakivallan-kokemuksiin-ja-palveluiden-kayttoon-kova-

Yliopistotyön lisäksi työskentelen lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisessa tutkimusyksikössä (TYKS) sosiaalityöntekijänä. Olen aiemmin työskennellyt sosiaalityön asiakastyö- ja kehittämistehtävissä kriisityön ja lastensuojelun alalla sekä lapsiperhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE). Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta 2009 ja valtiotieteiden tohtoriksi 2017 sosiaalityön tieteenalalta.


Opetus

Pro gradu -seminaari, sosiaalityön maisteriopintojen harjoittelu, moniammatillinen opetusklinikka (ryhmäohjaus)

Tutkimus

Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat olleet rahan rooli perhesuhteissa, konfliktit ja väkivalta perheissä, parisuhdeväkivallan uhrien avunsaannin kokemukset sekä lasten kokemukset sosiaalityöstä. Käytän tutkimuksissani laadullisia ja määrällisiä menetelmiä.

Julkaisut

Järjestä:

Kuinka sijoitettujen nuorten mielenterveyttä voi tukea? (2022)

Lääkärilehti
Kraav Siiri-Liisi, Kekkonen Virve, Vornanen Riitta, Anis Merja, Voutilainen Ari, Karukivi Max, Kaittila Anniina, Leinonen Leena, Alin Minna, Tolmunen Tommi
(Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2))

Lähisuhdeväkivalta koronapandemian aikana (2021)

Haaste
Kaittila Anniina, Husso Marita, Hietamäki Johanna, Äärelä Eveliina, Peltonen Joonas, Tuominen Jarno, Hakovirta Mia, Ewalds Hanna, Karhinen-Soppi Anu
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))