Anniina
Kaittila
erikoistutkija, Sosiaalityö

Ota yhteyttä

+358 29 450 3068
+358 50 326 3094
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Asiantuntijuusalueet:
raha perhesuhteissa
lähisuhdeväkivalta
perhekonfliktit
taloudellinen väkivalta

BiografiaBibliografia

Työskentelen lukukaudella 2020-2021 tutkimushankkeessa Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ). Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (hankkeen johtaja), Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston kesken. Lisätietoa tutkimushankkeesta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/koronaepidemian-vaikutukset-lahisuhdevakivallan-kokemuksiin-ja-palveluiden-kayttoon-kova-

Yliopistotyön lisäksi työskentelen lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisessa tutkimusyksikössä (TYKS) sosiaalityöntekijänä. Olen aiemmin työskennellyt sosiaalityön asiakastyö- ja kehittämistehtävissä kriisityön ja lastensuojelun alalla sekä lapsiperhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE). Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta 2009 ja valtiotieteiden tohtoriksi 2017 sosiaalityön tieteenalalta.


Opetus

Pro gradu -seminaari, sosiaalityön maisteriopintojen harjoittelu, moniammatillinen opetusklinikka (ryhmäohjaus)

Tutkimus

Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat olleet rahan rooli perhesuhteissa, konfliktit ja väkivalta perheissä, parisuhdeväkivallan uhrien avunsaannin kokemukset sekä lasten kokemukset sosiaalityöstä. Käytän tutkimuksissani laadullisia ja määrällisiä menetelmiä.

Julkaisut

Järjestä:

Sosiaalityöntekijän työ ei ole puuhastelua. (2017)

Turun Sanomat
Assi Ailoranta, Merja Anis, Mikko Aro, Katja Forssén, Riitta Granfelt, Anne-Mari Jaakola, Anniina Kaittila, Niina Nurmela, Leo Nyqvist, Enna Toikka.
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)