Asiasana: Sosiaalityö

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yhteiskuntatieteelliseen jätettiin yli 1500 hakemusta edellisvuotta enemmän

02.04.2020

Kaikki yhteiskuntatieteellisen hakukohteet keräsivät ennätysmäärän hakemuksia, yhteensä 7328 hakemusta. Viime vuoteen verrattuna tiedekuntaan saapuneiden hakemusten määrä kasvoi yhteensä 1529:llä. Suurimmat määrälliset kasvajat oli poliittinen historia ja valtio-oppi 438 hakemuksen kasvulla, logopedia 417 hakemuksen kasvulla,  sosiaalitieteet 243 hakemuksen kasvulla ja psykologia 210 hakemuksen kasvulla.

Sosiaalityön opetusnäyte

Aika

14.6.2019 klo 9.00 - 9.30
Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävää varten annettava opetusnäyte Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtäväntäyttöön liittyen annetaan 14.6. klo 9.00 alkaen opetusnäyte PublicumissaOpetusnäytteen aihe ja aikataulu:9:00 Anni Vanhala – Sosiaalityön tutkimuksen ja asiantuntijuuden tila - näkökulmana...

Lastensuojelun tutkimuksen ja käytännön työn välinen kuilu halutaan kuroa umpeen

20.12.2018

Lastensuojelun kehittämisessä ollaan ottamassa uutta askelta länsirannikolla. Tavoitteena on kehittää lastensuojeluun oma, mutta terveydenhuollosta mallia ottava toimintatapa, jossa yliopisto ja yliopistollinen sairaala tekevät tiivistä yhteistyötä. Länsirannikolle on perustettu verkosto, joka luo tiiviin yhteyden lastensuojelun käytännön työn, koulutuksen ja tutkimuksen välille.

Sosiaalityön oppiaine

Sosiaalityön oppiaineessa tutkimus painottuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, lähisuhdeväkivallan, maahanmuuton ja monikulttuurisuuden sekä marginalisaation, eriarvoisuuden ja kaupunkitutkimuksen kysymyksiin. Tutkimuksen painopistealueet profiloivat oppiaineen perus-, jatko- ja erikoistumiskoulutuksen opetusta. Lisäksi toiminnassa korostuu moniammatillinen ja -tieteinen yhteistyöverkosto, jonka yhtenä keskeisenä ilmentymänä on moniammatillinen opetusklinikka osana ammatillista opetusta.

Moniammatillinen opetusklinikka

Psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden alla toimii moniammatillinen opetusklinikka. Klinikalla opiskellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Opetusklinikka tarjoaa psykologian, sosiaalityön ja logopedian (puheterapia) alaan kuuluvia lasten, nuorten, aikuisten ja perheide tutkimus- ja arviointipalveluja moniammatillisella työotteella

Opiskelu sosiaalityön oppiaineessa

Sosiaalityön opetuksessa kiinnitetään huomiota ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä sekä hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen sekä eriarvoistumiskehitykseen. Sosiaalityössä tarvittavat valmiudet liittyvät yhteiskuntatieteellisiin ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentointitaitoihin. Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta sosiaalityön tieto- ja arvoperustaan pohjautuen.