Asiasana: Sosiaalityö

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Sosiaalityön opetusnäyte

Aika

14.6.2019 klo 9.00 - 9.30
Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävää varten annettava opetusnäyte Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtäväntäyttöön liittyen annetaan 14.6. klo 9.00 alkaen opetusnäyte Publicumissa Opetusnäytteen aihe ja aikataulu: 9:00 Anni Vanhala – Sosiaalityön tutkimuksen ja asiantuntijuuden tila -...

Lastensuojelun tutkimuksen ja käytännön työn välinen kuilu halutaan kuroa umpeen

20.12.2018

Lastensuojelun kehittämisessä ollaan ottamassa uutta askelta länsirannikolla. Tavoitteena on kehittää lastensuojeluun oma, mutta terveydenhuollosta mallia ottava toimintatapa, jossa yliopisto ja yliopistollinen sairaala tekevät tiivistä yhteistyötä. Länsirannikolle on perustettu verkosto, joka luo tiiviin yhteyden lastensuojelun käytännön työn, koulutuksen ja tutkimuksen välille.

Sosiaalityön oppiaine

Sosiaalityön oppiaineessa tutkimus painottuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, lähisuhdeväkivallan, maahanmuuton ja monikulttuurisuuden sekä marginalisaation, eriarvoisuuden ja kaupunkitutkimuksen kysymyksiin. Tutkimuksen painopistealueet profiloivat oppiaineen perus-, jatko- ja erikoistumiskoulutuksen opetusta. Lisäksi toiminnassa korostuu moniammatillinen ja -tieteinen yhteistyöverkosto, jonka yhtenä keskeisenä ilmentymänä on moniammatillinen opetusklinikka osana ammatillista opetusta.

Moniammatillinen opetusklinikka

Psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden alla toimii moniammatillinen opetusklinikka. Klinikalla opiskellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Opetusklinikka tarjoaa psykologian, sosiaalityön ja logopedian (puheterapia) alaan kuuluvia lasten, nuorten, aikuisten ja perheide tutkimus- ja arviointipalveluja moniammatillisella työotteella

Opiskelu sosiaalityön oppiaineessa

Sosiaalityön opetuksessa kiinnitetään huomiota ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä sekä hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen sekä eriarvoistumiskehitykseen. Sosiaalityössä tarvittavat valmiudet liittyvät yhteiskuntatieteellisiin ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentointitaitoihin. Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta sosiaalityön tieto- ja arvoperustaan pohjautuen.

Vauvaikäisen perheen köyhyys vaarantaa nuoruuden

22.08.2018

Vauvaikäiset eli 0–2-vuotiaat ovat perheiden taloudellisille ongelmille herkimmässä iässä. Vanhempien köyhyys erityisesti vauva-aikana voi aiheuttaa nuorelle vaikeuksia pitkälle tulevaisuuteen, osoittaa tuore tutkimustieto.

Publiikissa juhlistettiin valmistuneita maistereita ja tohtoreita

03.07.2018

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan publiikissa kukitettiin yli 60 tuoretta maisteria ja tohtoria. Dekaani Juha Räikkä totesi valmistumisen jälkeisen ajan olevan usein toivon ja optimismin aikaa. – Toivo kertoo siitä, että tulevaisuuden mahdollisuudet nähdään avoimina. Optimisti taas näkee toiveensa varsin realistisina, Räikkä totesi.