Turun kaupunkitutkimusohjelma myönsi rahoituksen kolmelle Turun yliopiston hankkeelle

21.12.2023

Turun yliopiston hankkeet saivat yhteensä 450 000 euroa rahoitusta.

Jokainen kolmesta hankkeesta sai 150 000 euroa. Ne käsittelevät uusia tapoja opettaa ensin suomea maahanmuuttajataustaisille lapsille, palveluverkon läpäisyä ennen asunnottomuutta ja 8–9-vuotiaiden lasten psyykkistä hyvinvointia.

Rahoitusta saaneet Turun yliopiston hankkeet:

  • Professori Maija S. Peltola & työryhmä (Turun yliopisto, fonetiikka / monitieteinen puheen oppimisen asiantuntijaryhmä): Kielitaidon tukeminen tienä oppimisen yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen, 150.000€
  • Yliopistonlehtori Jarkko Rasinkangas & työryhmä (Turun yliopisto, sosiaalityö & TSE Porin yksikkö & Satakunnan ammattikorkeakoulu): Asunnottomuuden polut Turun seudulla – murroksista kohti sosiaalista, terveydellistä, taloudellista ja teknologista kestävyyttä, 150.000€
  • Professori André Sourander & työryhmä (Turun yliopisto, lääketiede, hoitotiede, kansanterveystiede, psykologia, kasvatustieteet ja tilastotiede): Muutokset Turun ja lähikuntien lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, palveluiden käytössä, liikkumistottumuksissa ja media-arjessa, 150.000€

Lisäksi professori Ron Zevenhoven työryhmineen Åbo Akademista sai 150 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelleen. Kaikkiaan rahoitusta jaettiin neljälle eri hankkeelle yhteensä 600 000 euroa.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen. Sen tavoitteena on vahvistaa alueellisen elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämisen tietoperusteita ja asiantuntijuutta sekä tuottaa kaupungille uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi. Se myös lisää akateemisen kaupunkitutkimuksen vaikuttavuutta.

Luotu 21.12.2023 | Muokattu 22.12.2023