Tuska-seminaari: Kuormittavien aiheiden tutkimus – kokemuksia ja työkaluja

Aika

21.8.2024 klo 9.00 - 16.00
Tuska-seminaari nostaa keskusteluun tutkimustyön kuormittavuuden raskaiden tutkimusaiheiden parissa. Seminaarin keskeisiä kysymyksiä on, miten tutkija tai opiskelija huolehtii hyvinvoinnistaan ja työssä jaksamisesta, kun aineisto on aiheeltaan sensitiivistä, rankkaa tai jopa raakaa? Mitä tarkoittavat myötätuntouupumus, sijaistraumatisoituminen tai eettinen stressi, ja miten niitä voi ennaltaehkäistä? Entä millaista tukea akateeminen yhteisö tarjoaa? Seminaaripäivä on Turun yliopiston Suomen historian ja sosiaalityön oppiaineen organisoima, ja se jakautuu kolmeen osioon: kokemuksiin, työkaluihin ja paneeliin vaikeiden asioiden kohtaamisen vaikeudesta ja julkisen keskustelun roolista. Seminaaria voi seurata myös etäyhteydellä (linkki julkaistaan myöhemmin).

Kokemukset-osiossa tutkijat ja opiskelijat kertovat omista kokemuksistaan raskaiden aineistojen ja aiheiden äärellä. He pohtivat muun muassa, millaisia nämä aineistot historian ja sosiaalityön kentillä ovat, miten niiden kuormittavuuden voi tunnistaa ja miten ne pitäisi huomioida työn arjessa. Millaisia ristiriitaisia tunteita esimerkiksi tutkittavien huono-osaisuus tai rankat elämänkokemukset voivat herättää? Aamupäivän osio valottaa erilaisia näkökulmia tutkijan arkeen ja antaa vertaistukea samanlaisten asioiden kanssa kamppaileville.

Työkalut-osiossa ääneen pääsevät hyvinvoinnin ammattilaiset, kun psykoterapeutti Marko Manninen ja oppilaitospappi Mia Pusa pohtivat konkreettisia ratkaisuja tutkimustyön tueksi. Tutkijantyö on jo perusluonteeltaan kuormittavaa, mutta mitä täytyy vielä erityisesti ottaa huomioon, kun tutkii raskaita aiheita? Esimerkiksi historiantutkimuksessa on viime vuosina painotettu kokemuksellista näkökulmaa, joka lisää myös tutkijan tunnekuorman riskiä työssään. Tulisiko tämä ottaa jo koulutuksessa huomioon? Keskipäivän osio tarjoaa työnohjauksellista ja psykologista näkökulmaa työssäjaksamiseen ja antaa työkaluja vaikeiden tutkimusaiheiden kohtaamiseen. Paneelikeskustelussa pohditaan, miten raskaat, ja siksi usein myös vaietut, aiheet tulisi ottaa mukaan julkiseen keskusteluun. Miten viestiä tutkimuksen tuloksista? Entä millaista tukea ja koulutusta niin tutkijat kuin opiskelijat tarvitsevat?

Seminaari järjestetään Publicumin Pub1-luentosalissa Turun yliopiston kampuksella, ja kahvituksen takia tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen, joka aukeaa elokuun alussa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä, jonka linkki tulee jakoon myöhemmin.

OHJELMA
KOKEMUKSET klo 9.30 – 11.30
Kirsi Vainio-Korhonen: Seminaarin avaus
Serafina Mikkola: Haavoittuvaisista haavoittuvimmat – itsemurhaa yrittäneiden kokemusten kohtaaminen
Antti Malinen ja Marianne Notko: Kaltoinkohtelun kokemusten kasvokkainen kohtaaminen – havaintoja haastattelutilanteista ja ryhmätapaamisista
Noora Viljamaa: Löytämisen ilo ja suru – huono-osaisuus väestörekisteriaineistoissa
Teija Karttunen: Rikostaustaiset naiset ja traumakokemukset

Lounas 11.30-12.30 (omakustanteinen)

TYÖKALUT klo 12.30–13.45
Mia Pusa, oppilaitospappi: Tutkimus(työ) ja tunteet
Marko Manninen, tutkija ja psykoterapeutti: Minun elefanttini – kokemuksia ja hoitovinkkejä

Kahvi 13.45-14.15

HILJAISUUDET klo 14.15 –15.45
Kati Keskihannu: Lasten MeToo-työ ja traumasensitiivinen teatteri. #RikotaanHiljaisuus
Paneeli: Kuormittavien ja hiljaisten aiheiden tutkimisen ja julkisen keskustelun tarpeellisuus. Anna-Maria Isola ja Toni Rajala ohjaavat keskustelua.

Yhteistyössä:

Turun yliopiston Suomen historian ja sosiaalityön oppiaineet
Koneen Säätiön rahoittamat tutkimushankkeet “Lasten ja nuorten kokemukset köyhyydestä” sekä Kuulluksi-hanke
Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio, THL

Lisätietoja

Noora Viljamaa