Asiasana: Suomen historia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Juhlaseminaari Akateeminen suomi satavuotiaassa Turun yliopistossa

Aika

24.11.2020 klo 17.00 - 20.00
Seminaarissa kuullaan seuraavat esitelmät:Professori emerita Kaisa Häkkinen: Suomen kieli Turun Suomalaisessa YliopistossaProfessori Kirsi Vainio-Korhonen: Milloin Suomi sai historian?Apulaisprofessori Ilmari Ivaska: Mikä erottaa ja mikä yhdistää tieteellisiä tekstejä toisistaan: Akateeminen suomi...

Talonpojat tavoittelivat isojaossa maankäytön muutoksia mutta työn muuttumattomuutta (Väitös: FM Kirsi Laine, 8.5.2020, Suomen historia)

Lounaissuomalaiset talonpojat olivat valmiita huomattaviin maankäytön muutoksiin isojaossa Ruotsin ajan lopulla. Muutoksia pidettiin tervetulleina, jos ne eivät uhanneet tilan taloudellista toimeentuloa tai muuttaneet maataloustyötä. Tämä selviää Turun yliopistossa tarkastettavasta FM Kirsi Laineen Suomen historian väitöstutkimuksesta.

Yhdistetty todellisuus auttaa tuottamaan moniaistista tietoa menneisyydestä (Väitös: FM Lauri Viinikkala, 26.1.2019, Suomen historia)

Turun yliopistossa väittelevä FM Lauri Viinikkala tarkasteli Suomen historian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan yhdistetyn todellisuuden teknologian mahdollisuuksia menneisyydestä kertomisen apuvälineenä. Tutkimus osoitti, että näkö- ja kuuloaistimukset sekä muut aistihavainnot voivat välittää historiallista tietoa ja kertoa, miltä asiat ovat menneisyydessä saattaneet näyttää tai kuulostaa. Menneisyyden aineellisia jäännöksiä ja digitaalisia tehosteita yhdistävät esitykset voivat siten tarjota enemmän tietoa menneisyydestä kuin perinteiset kirjalliset teokset.