Asiasana: Suomen historia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Talonpojat tavoittelivat isojaossa maankäytön muutoksia mutta työn muuttumattomuutta (Väitös: FM Kirsi Laine, 8.5.2020, Suomen historia)

Lounaissuomalaiset talonpojat olivat valmiita huomattaviin maankäytön muutoksiin isojaossa Ruotsin ajan lopulla. Muutoksia pidettiin tervetulleina, jos ne eivät uhanneet tilan taloudellista toimeentuloa tai muuttaneet maataloustyötä. Tämä selviää Turun yliopistossa tarkastettavasta FM Kirsi Laineen Suomen historian väitöstutkimuksesta.

Yhdistetty todellisuus auttaa tuottamaan moniaistista tietoa menneisyydestä (Väitös: FM Lauri Viinikkala, 26.1.2019, Suomen historia)

Turun yliopistossa väittelevä FM Lauri Viinikkala tarkasteli Suomen historian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan yhdistetyn todellisuuden teknologian mahdollisuuksia menneisyydestä kertomisen apuvälineenä. Tutkimus osoitti, että näkö- ja kuuloaistimukset sekä muut aistihavainnot voivat välittää historiallista tietoa ja kertoa, miltä asiat ovat menneisyydessä saattaneet näyttää tai kuulostaa. Menneisyyden aineellisia jäännöksiä ja digitaalisia tehosteita yhdistävät esitykset voivat siten tarjota enemmän tietoa menneisyydestä kuin perinteiset kirjalliset teokset.

Suomalainen liikuntavalistus tarvitsee rohkeutta ja monipuolisuutta (Väitös: FM Maria Rantala, 12.1.2019, Suomen historia)

FM Maria Rantala selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan suomalaista liikuntavalistusta sekä suomalaisten kuntoliikuntajärjestöjen organisoitumista ja toimintaa vuosien 1941–2010 välisenä aikana. Rantala tutki, millaisin visuaalisin ja tekstuaalisin keinoin suomalaisia on yritetty saada harrastamaan liikuntaa. Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisessa liikuntakampanjoinnissa on keskitytty pääasiassa kuntoon, terveyteen ja positiivisiin näkökulmiin. Kampanjoita on vaivannut varovaisuus ja yksipuolisuus.