Asiasana: Oikeustiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Monitieteisyys tuo turvaa oikeusoppineillekin

30.11.2021

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa tutkimusassistenttina toimiva Marjaana Sjölund omaa monitieteisen taustan. Ennen käynnissä olevia oikeustieteen opintojaan hän luki ohjelmistotekniikkaa ja sulautettuja järjestelmiä, valmistuen diplomi-insinööriksi. Sjölundin mukaan kiihtyvän tieteellisen kehityksen aikakaudella oikeusoppineidenkin on tärkeää pysyä ajan hermolla siitä, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia uudet teknologiat tuovat oikeusjärjestelmille.

Onko startup- ja kasvuyrityksillä keinoja puolustautua eurooppalaisissa patenttioikeudenkäynneissä? (Väitös: VTM, OTK Krista Rantasaari, 26.11.2021, oikeustiede)

Oikeussuojakeinot tarjoavat startup- ja kasvuyrityksille keinoja puolustaa oikeuksiaan, mutta näiden riittävyyttä voidaan kritisoida erityisesti oikeusvarmuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Tämä käy ilmi VTM, OTK Krista Rantasaaren Turun yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Turun yliopisto mukana strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa

17.11.2021

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt rahoituksen Monimuotoisuus, luottamus ja kansisuuntainen kotoutuminen (Mobile Futures) -konsortiohankkeelle. Konsortiota johtavan Åbo Akademin lisäksi tutkimusta tehdään Turun yliopistossa, Turussa toimivassa Siirtolaisuusinstituutissa ja Oulun yliopistossa. Ensimmäiselle kolmelle vuodelle myönnetty rahoitus hankkeelle on 3,3 miljoonaa euroa, joista Turun osuus on 2,4 miljoonaa euroa. 

Turun yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle kannustavaa palautetta alan korkeakoulutuksen kansallisessa arvioinnissa

08.11.2021

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteutti Oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arvioinnin vuosina 2020–2021.  Erityisesti huomion kohteena olivat tutkinto-ohjelmien tuottama osaaminen, työelämärelevanssi ja jatkuva oppiminen. Painopisteet sovittiin yhdessä koulutusyksiköiden kanssa. Arvioinnin mukaan oikeustieteellisen alan koulutus tuottaa monipuolista, oikeudelliseen yleissivistykseen keskittyvää osaamista.

Turun yliopistolle maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden lahjoitusprofessuuri

11.10.2021

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan perustetaan määräaikainen maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden professuuri ajalle 1.1.2022–30.11.2023. Uuden professuurin ovat lahjoituksillaan mahdollistaneet MTK:n säätiö, Kiinteistösäätiö, Salaojituksen tukisäätiö, Lounais-Suomen metsänhoitoyhdistysten säätiö sekä MTK Varsinais-Suomi. 

 

Uusia tuulia oikeustieteelliseen

08.10.2021

Oikeustieteellisen opetusvahvuuteen liittynyt OTT Samuli Hurri on uusvanha turkulainen. Helsingin yliopistossa opiskellut ja pitkään pääkaupungissa työskennellyt Samuli palaa positiivisin mielin maisemiin, joissa hän vietti poikavuotensa. Kaupungin kasvanut vireys sekä sen vertaansa vailla oleva historia inspiroivat oikeustieteellisen tiedekunnan uutta lehtoria hänen polkiessaan arkiaamuisin Aurajoen vartta kohti Caloniaa.

Rethinking Internet Governance (Väitös: LLM Vasiliki Koniakou, 22.9.2021, Oikeustiede)

Internet Governance (Internetin hallinnointi) on uudistus- ja muutosprosessi, jota ilmentävät useiden hallitusten ja hallitustenvälisten organisaatioiden aloitteet eri puolilla maailmaa. Aloitteilla pyritään uudistamaan Internetin tähänastinen hallinnoimisen tapa. Väitöskirjan lähtökohta on nykyinen uudistamisen ja muutoksen ajankohta, jota monet Internet Governance -suuntauksen tutkijat pitävät ’Internetin konstitutionaalisena hetkenä’.

Lobbauksen ja lahjonnan rajapyykki tulisi tiedostaa paremmin (Väitös: OTL, VT Tanja Mansikka, 22.11.2019, rikosoikeus)

Tanja Mansikka tutkii rikosoikeuden alan väitöskirjassaan erityisesti kuntien toimintaan liittyviä lahjusrikossäännöksiä ja niihin kytkeytyviä virkarikossäännöksiä. Oikeuskäytäntö hyväksyy tietynasteisen järkevän ja kohtuullisen suhdetoiminnan julkisen ja yksityisen sektorin välillä ilman, että kyse olisi varsinaisesta lahjonnasta. Organisaatioiden itsesääntelyllä on tärkeä merkitys, kun edustamisen rajoja määritetään.