Asiasana: Oikeustiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Seksuaalirikoslain kokonaisuudistus vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaa, mutta haavoittuvuutta ei edelleenkään tunnisteta riittävästi (Väitös: OTM, VT Minni Leskinen, 26.11.2022, oikeustiede)

Seksuaalirikosoikeuden kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä asetettiin huhtikuussa 2019 ja kokonaan uudistettu rikoslain 20 luku astuu voimaan 1.1.2023. Uudistettu laki perustuu vapaaehtoisuuden käsitteelle. OTM, VT Minni Leskinen selvitti oikeustieteen alan väitöstutkimuksessaan, miten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden käsite on tullut osaksi seksuaalirikosoikeutta ja miten se on konkretisoitu rikosten tunnusmerkistöiksi.

Perusoikeuksien puute estää oikeudellisen tasa-arvon toteutumisen Kiinassa (Väitös: HTM Pia Eskelinen, 9.9.2022, oikeustiede)

Kiinalaista yhteiskuntaa ovat viime vuosina alkaneet enenevässä määrin määrittää kungfutselaiset arvot ja yhteiskunnan puuttuminen median vapauteen. Tämä on vaikuttanut myös kiinalaisten naisten toimintaympäristöön. HTM Pia Eskelinen tutki oikeustieteen alan väitöskirjassaan Kiinan maaseudun naisten maaoikeudellista asemaa ja naisten oikeudellista asemaa kiinalaisessa yhteiskunnassa. Väitöstutkimus osoittaa, että lainsäädännön soveltaminen on Kiinassa muuttunut epätasa-arvoisemmaksi asettaen naiset ja heidän perusoikeutensa epäedulliseen asemaan.