Oikeustieteellisen tiedekunnan publiikkia juhlistettiin Caloniassa 8.12.2023

22.12.2023

Oikeustieteellisen tiedekunnan publiikkia tuoreille oikeustieteen maistereille juhlistettiin Caloniassa 8.12.2023.

Oikeustieteellisen tiedekunnan publiikkia, juhlaa vastavalmistuneille oikeustieteen maistereille, vietettiin Caloniassa 8.12.2023. Publiikin avasi koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaava vararehtori Piia Björn. Hänen mukaansa tutkinnon valmiiksi saaminen oli erityistä, sillä nyt valmistuneet maisterit olivat suorittaneet sen ainakin osin poikkeuksellisina aikoina. 

– Ymmärrätte läsnäolon merkityksen, ja olette ratkaisevassa asemassa siinä, millaista työskentelykulttuuria luotte, Björn totesi.

Björnin mukaan monitieteistä tietoa tarvitaan, jotta päästään asioiden ytimeen paremmin. Alakohtaiselle ekspertiisiillekin on kuitenkin tarvetta. 

– Olkaa ylpeitä roolistanne yhteiskunnallisina lähettiläinä. Vaikka Turun yliopiston ovi saattaa nyt väliaikaisesti sulkeutua, olette yliopiston alumneja ja teillä on mahdollisuus täydentää tutkintoa kahden vuoden ajan, jatkoi Björn.

Vararehtori Piia Björn puhuu oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 8.12.2023
Vararehtori PIia Björn toivotti vastavalmistuneet maisterit tervetulleiksi väitöskirjatutkijoiksi tai jatkuvan oppimisen opintoja suorittamaan.

Dekaani Anne Kumpula pohdiskeli, että valmistumiseen voi liittyä monia tuntemuksia sekä pohdintoja siitä, osaako ja löytääkö osaamistaan vastaavaa työtä. Hänellä oli kannustuksen sanoja vastavalmistuneille oikeustieteen maistereille.

– Saamamme työnantajapalute on kauttaaltaan positiivista. Olemme ylpeitä siitä että meiltä siirtyy työelämään osaavia juristeja, Kumpula sanoi.

Kumpulan mukaan jokainen valmistuva sukupolvi tunnistaa ne muutokset, jotka ovat tapahtumassa oikeudellisessa ajattelussa ja tulkinnoissa. Esiin nousevat myös haasteet, joihin on tulevaisuudessa pystyttävä vastaamaan. Esimerkkinä tämänhetkisistä haasteista Kumpula nosti esiin tekoälyn, joka herättää kiinnostusta myös juristikunnassa. Kumpula kertoi Turun yliopiston antamasta tekoälyä koskevasta linjauksesta.

– Lähtökohtana on, että tekoälyyn on hyvä suhtautua uteliaasti, ei torjuvasti. Viesti on lohdullinen: mitä enemmän asia edellyttää kriittistä ajattelua, sitä vaikeampaa on tekoälyn hyödyntäminen. Oikeudellinen päätöksenteko ja kiperien oikeudellisten ongelmien ratkaisu on edelleen ihmisten vastuulla, tähdensi Kumpula.

Dekaani Anne Kumpula puhuu oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 8.12.2023
Opiskelijat ovat aina haastaneet, kehittäneet uutta ja tuoneet oman panoksensa tiedekunnan osaamiseen, sanoi dekaani Anne Kumpula.

Alumniyhdistys Senilex ry:n tervehdyksen publiikkiin toi asianajaja, osakas Niina Palaja. Hän totesi, että ammatillisen kehittämisen aika alkaa valmistumisesta. 

– Osa on saattanut olla työelämässä jo opiskeluaikana, joku etsii vielä paikkaansa. Älkää olko kuitenkaan huolissanne. Itse en 20 vuoden jälkeenkään vielä tiedä, mikä minusta isona tulee, Palaja lohdutti maistereita pilke silmäkulmassa.

Palaja pohdiskeli, että juristin työ merkitsee usein ja pääosin pitkiä ja raskaita työpäiviä. Työelämässä hän kannustikin maistereita miettimään ei vain sitä, mitä he voivat antaa työlle, vaan sitä, miten työ voisi kehittää jokaista sitä kohti, mitä he olivat tulleet opiskelemaan.

– Teillä on erinomaiset mahdollisuudet edistyä uralla. Turusta valmistuneet maisterit ovat tilannetajuisia ja esiintymiskykyisiä eivätkä pelkää tekemistä. Kun tämä yhdistyy osaamiseen, muodostuu juridinen ammattitaito, Palaja sanoi.

Oikeustieteellisen tiedekunnan alumni Niina Palaja puhuu oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 8.12.2023
Työelämässä on hyvä myös verkostoitua, luoda suhteita ja kontakteja, totesi Niina Palaja.

Lopuksi Palaja jakoi vielä Senilex ry:n myöntämän stipendin. Noora Sirolan saaman tunnustuksen perusteena oli erinomainen pro gradu -tutkielma sekä vahva aktiivisuus aineyhdistys Lex ry:ssä.

Opiskelija Kaapo Havuluoto puhuu oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 8.12.2023
Lex ry:n hallituksen puheenjohtaja Kaapo Havuluoto onnitteli maistereita valmistumisen merkkipisteen saavuttamisesta.

Ainejärjestö Lex ry:n tervehdyksen maistereille toi sen hallituksen puheenjohtaja Kaapo Havuluoto

– Toivon, että lexiläisyyden lisäksi olette saaneet elinikäisiä ystäviä, muistoja ja yhteisön, jonka merkitys ei ole kiinni siitä, opiskeleeko vai ei. Mikään ei ole elämässä pysyvää – paitsi muutos ja lexiläisyys, hauskuutti Havuluoto kuulijoita.

Havuluoto pohdiskeli, että matka valmistumiseen ei ole ollut helppo, ja se on ollut jokaisella valmistuneella itsensä näköinen. Silti valmistuneet ovat yhtenäinen joukko täynnä tietoa ja taitoa.

– Älkää pelätkö tulevan työuranne suhteen, sillä lexiläiset pärjäävät aina. Kuten ChatGPT toteaa, jos asia on sille liian vaikea: ”Konsultoi vielä juridiikan ammattilaista”, totesi Havuluoto.

Vastavalmistunut OTM Ellenetta Jestoi puhuu oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 8.12.2023
Vastavalmistuneilla oikeustieteen maistereilla on takataskussa laadukas ja monipuolinen yleistutkinto, totesi Ellenetta Jestoi.

Valmistuneen opiskelijan puheen piti oikeustieteen maisteri Ellenetta Jestoi

– Erityiskiitos kaikille niille, joiden kanssa olen saanut jakaa viisi liian nopeasti kulunutta vuotta. Oikeustieteellisen teidekunnan ovien sulkeutuessa elämä jatkuu, lausui Jestoi.

Jestoi pohdiskeli, että opiskelijoiden toiveet käytännönläheisestä opetuksesta ovat aiheellisia. 

– On hienoa huomata, että tiedekunta pyrkii kuuntelemaan opiskelijoiden toiveita ja muokkaamaan opintoja niin, että se vaatisi nykyelämän vaateita, Jestoi totesi.

Moni asia on Jestoin mukaan muuttunut nyt valmistuneiden maistereiden opiskellessa, ja kyky oikeudelliseen ajatteluun on muodostunut hiljalleen opintojen aikana. Harvalla alalla oppiminen kuitenkaan loppuu, eikä oikeustiede ole tässä poikkeus.

– Tartutaan jatkossakin meille tarjoutuviin mahdollisuuksiin ja ollaan rohkeita. Tästä saavutuksesta voidaan olla ylpeitä. Tämä saavutus ei vanhene koskaan, päätti Jestoi.

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden musiikkiesitys oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 8.12.2023
Publiikin musiikkiesityksistä vastasivat opiskelijat Jonas Lund (basso), Sofia Raivio (kitara), Lumi Rönkä ja Veeti Kainulainen (laulu).
Iloiset vastavalmistuneet oikeustieteen maisterit yhteiskuvassa publiikissa 8.12.2023
Vastavalmistuneet oikeustieteen maisterit iloisissa tunnelmissa.

Kuvat: Suvi Harvisalo / Turun yliopisto (maisterien yhteiskuva: Minna Nerg).

MN

Luotu 22.12.2023 | Muokattu 30.12.2023