Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan tulokset 2024

28.06.2024

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan 2024 tulokset on julkaistu Opintopolussa.

Todistusvalinnan tulokset on julkaistu 21.5.2024. Hyväksymispisteraja oli tuolloin 133,4/ 154 pistettä. 28.6.2024 alin hyväksytty pistemäärä on 131,1/154 pistettä. Todistusvalinnassa hyväksyttiin 48 ensikertalaista hakijaa.

Valintakoevalinnan tulokset on julkaistu 28.6.2024. Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan tuloksia koskeva tiedote julkaistaan yhteisvalinnan verkkosivulla. Valintakoevalinnassa hyväksyttiin yhteensä 72 hakijaa, joista 42 valittiin ensikertalaisten jonosta ja sen jälkeen 30 hakijaa kaikkien hakijoiden jonosta.

Valintakoevalinnan hyväksymispisterajat Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan olivat seuraavat:

Koepistejono, ensikertalaiset                                       57 / 80 pistettä

Koepistejono, kaikki                                                     56 / 80 pistettä

Hyväksymispisterajat saattavat vielä elää varasijojen liikkumisen myötä.

Valintakokeiden tarkistus oli kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastettiin monivalintatehtävät ja hakijat asetettiin niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä oli rajattu niin, että se oli kolminkertainen suhteessa koko yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastettiin kaikki vastaukset. Edetäkseen toiseen tarkastusvaiheeseen hakijan tuli saada valintakokeen monivalintatehtävistä 23 pistettä.

Molemmissa koepistejonoissa käytettiin hyväksymisrajalla valintaperusteissa tasapistetilanteen varalle määriteltyjä tasapistesääntöjä.  Tasapistetilanteessa hakijat asetettiin paremmuusjärjestykseen valintakokeen kaikkien tehtävien perusteella tehtävästä 1. alkaen, ja tästä eteenpäin valintakokeen tehtävien mukaisessa järjestyksessä.

Ensikertalaisten koepistejonossa käytettiin hyväksymisrajalla ensimmäistä tasapistesääntöä, joka oli tehtävän 1 pistemäärä.  Hakijan, joka sai yhteensä 57 koepistettä, tuli saada valintakokeen ensimmäisestä tehtävästä vähintään 7 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

Kaikkien hakijoiden koepistejonossa käytettiin hyväksymisrajalla ensimmäistä tasapistesääntöä, joka oli tehtävän 1 pistemäärä. Hakijan, joka sai yhteensä 56 koepistettä, tuli saada valintakokeen ensimmäisestä tehtävästä 9 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

Hakijat voivat tarkastella valintakokeessa antamiaan koevastauksia ja niiden pisteytyksiä Oma Opintopolussa Valintakoepisteet-palvelussa 4.7.2024 klo 12.00 alkaen. Ks. tarkemmat ohjeet täältä. Arvosteluperusteet julkaistaan viimeistään maanantaina 1.7.2024 oikeustieteet.fi -sivustolla.

Avoimen väylän tulokset on julkaistu 19.6.2024. Avoimen väylän kautta valittiin 20 hakijaa, joista 10 ensikertalaisten jonossa ja 10 kaikkien hakijoiden jonossa. Ensikertalaisten jonossa alin hyväksytty pistemäärä oli 48 pistettä ja kaikkien hakijoiden jonossa 42 pistettä (28.6.2024 tilanne).

Oikeustieteen maisterihaun tulokset on julkaistu 20.6.2024. Haussa hyväksyttiin 25 hakijaa.

Kaikille paikan vastaanottaneille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta heinäkuun aikana.

Lämpimät onnittelut uusille opiskelijoille ja tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan!

Tiedekunnan sivu uudelle opiskelijalle

Yliopiston sivu uudelle opiskelijalle

Luotu 28.06.2024 | Muokattu 28.06.2024