Asiasana: Oikeustiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Ohjaavaa palautetta juristiopiskelijoille

Aika

24.1.2020 klo 13.00 - 14.00
Ohjelma:• Sampo Mielityinen (UEF): Tausta• Anne Haarala-Muhonen (HY): Saako oikeustieteen opiskelija palautetta?• Sakara Saari (Pykälä): Tavoitteita tukeva palaute: case HY / rikosoikeus• Tuula-Riitta Välikoski (TUNI/UEF): Välitön palaute osaamisesta: case UEF / rikosoikeus ja rikosprosessioikeus•...

Vapaakauppa ja ympäristöystävällisen tuotantoprosessin vaatiminen eivät ole ristiriidassa (Väitös: OTM, KTM Max Jansson, 24.8.2019, oikeustiede)

Turun yliopistossa väittelevän Max Janssonin väitöstutkimus osoittaa, että vapaakaupan normisto ei ole este sille, että tuotantoprosessien aikana syntyville päästöille ja muille ympäristövaikutuksille asetettaisiin pitkällekin meneviä vaatimuksia. Tämä tosin edellyttää, että tuontitavaroihin ulottuvat vaatimukset on suunniteltu huolellisesti.

Ihmisten tapa tehdä päätöksiä heikentää valinnanvapauden hyötyjen saavuttamista (Väitös: VTT Taina Rintala, 10.8.2019, oikeustiede)

Valinnanvapautta edistävä lainsäädäntö on kirjoitettu oletuksella, että ihmiset toimivat rationaalisesti. Taina Rintalan Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus tuo vahvasti esille, että rationaalisen valinnan sijasta asiakkaat, yksityiset palveluntuottajat ja kunnat voivat kuitenkin usein turvautua päätöksiä tehdessään erilaisiin vinoumiin ja nyrkkisääntöihin. Rintalan mukaan niiden vaikutus olisi hyvä ottaa huomioon lainvalmistelussa ja pohtia keinoja, jotka tukevat harkittua valintaa. 

Työsuhteen päättämissopimuksiin ehdotetaan sääntelyä (Väitös: OTK Juha-Matti Moilanen, 1.3.2019, oikeustiede)

OTK Juha-Matti Moilanen selvitti väitöstutkimuksessaan nykyistä työsuhteen päättämissopimuksiin liittyvää oikeustilaa ja osoitti siihen liittyviä epäkohtia. Johtopäätöksenä esitetään sääntelyä, jolla edistetään työsuhteen päättymiseen liittyvää oikeudenmukaista ja reilua sopimista sekä lisätään sopimusvapautta.