Asiasana: Oikeustieteellinen tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Alumnitarina: Kansainväliset tehtävät veivät alumni Alexander Puution mennessään

16.03.2023

New Yorkissa YK:n pääsihteeristössä työskentelevä oikeustieteen alumnimme Alexander Puutio kehottaa rohkeuteen ja avoimuuteen oman jutun etsimisessä. Sattumat ovat johdattaneet Puution oikeustieteen opintoihin ja mielenkiintoisiin kansainvälisiin tehtäviin. Väitöskirjatyötään viimeistelevän Puution mukaan laadukas ja laaja-alainen koulutus on antanut hyvät lähtökohdat kansainväliselle uralle.

Alumnitarina: Aktiivisuus ja tiedonjano ovat johdattaneet alumni Inari Kinnusta uralla eteenpäin

14.03.2023

Inari Kinnunen työskentelee asianajotoimistossa liikejuridiikan parissa. Oikeustieteen opinnot loivat vankan pohjan asiantuntemukselle, joka on auttanut kehittymään oikeudellisen tiedonhallinnan ammattilaiseksi. Kinnunen pitää opiskeluaikoina muodostuneita ammatillisia verkostoja ja ystävyyssuhteita mittaamattoman arvokkaina ja hän rohkaisee opiskelijoita elämään aktiivista opiskelijaelämää.

Lahjoita oikeustieteelliselle tiedekunnalle ja tue oikeustieteellistä tutkimusta ja koulutusta

02.06.2022

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on nykyaikainen tutkimus- ja koulutusyhteisö, joka tuottaa korkealaatuista tutkimusta kaikilla oikeudenaloilla sekä kouluttaa juristeja työelämän tarpeisiin. Lahjoittamalla tiedekunnalle tuet tätä tärkeää työtä. 30.6.2022 päättyvän vastinrahakauden sääntöjen puittessa tehdyt lahjoitukset saavat lisäkertoimen.

Kuka voi toimia omissa nimissään tekijänoikeuden loukkausta koskevassa asiassa? (Väitös: OTM, KTM, VT Jussi Päivärinne, 27.5.2022, prosessioikeus ja tekijänoikeus)

OTM, KTM, VT Jussi Päivärinne tutki prosessioikeuden ja tekijänoikeuden alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, kuinka kantaja- ja hakijavaltuuskysymykset on tekijänoikeuden loukkaustapauksissa jäsennettävä ja ratkaistava. Tutkimuksessa selvisi, että näiden kysymysten jäsentäminen ja ratkaiseminen aiheuttavat ajoittain haasteita käytännön oikeuselämässä. Tyhjentävään, lain tasolla tapahtuvaan asiavaltuussääntelyyn ei kuitenkaan ole tulevaisuudessakaan tarvetta, sillä oikeuskäytännön ja -tieteen kautta pystytään hallinnoimaan ja ratkomaan monimutkaisiakin asiavaltuuskysymyksiä.