Lahjoita oikeustieteelliselle tiedekunnalle ja tue oikeustieteellistä tutkimusta ja koulutusta

02.06.2022

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on nykyaikainen tutkimus- ja koulutusyhteisö, joka tuottaa korkealaatuista tutkimusta kaikilla oikeudenaloilla sekä kouluttaa juristeja työelämän tarpeisiin. Lahjoittamalla tiedekunnalle tuet tätä tärkeää työtä. 30.6.2022 päättyvän vastinrahakauden sääntöjen puittessa tehdyt lahjoitukset saavat lisäkertoimen.

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on nykyaikainen tutkimus- ja koulutusyhteisö, joka tuottaa korkealaatuista tutkimusta kaikilla oikeudenaloilla sekä kouluttaa juristeja työelämän tarpeisiin. Tiedekunta osallistuu suomalaisen yhteiskunnan ja sen oikeuskäytäntöjen kehittämiseen kotimaisten ja kansainvälisten julkaisujen kautta ja tuottamalla tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Valtio pääomittaa yliopistoja vuosina 2020–2022. Vastinrahan myötä Turun yliopistolle tehdyn lahjoituksen vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Vastinrahakausi jatkuu 30.6.2022 asti. Vastinrahakauden sääntöjen puitteissa tehdyt lahjoitukset saavat lisäkertoimen, joka tulee osaksi Turun yliopiston peruspääomaa. Lahjoitussumma ohjataan lahjoittajan toiveen mukaan joko yliopiston yleiseen rahastoon tai lahjoittajan toivomalle koulutusalalle. 10 000 euron ja sitä suuremmat lahjoitukset ovat vastinrahakelpoisia myös koulutusalalle kohdennettuina.

Oikeustieteelliselle koulutusalalle kohdistetut lahjoitukset tukevat oikeustieteellistä tutkimusta ja koulutusta laajasti. Tiedekunnan tutkimusprojekteissa paneudutaan monipuolisesti uusiin oikeudellisiin ilmiöihin. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi tekoälyn tuomat uudet kysymykset, digitalisaation merkitys yksityisyyden suojalle, globaalien kriisien vaikutus huoltovarmuuteen sekä oikeudelliset ja hallinnolliset edellytykset Covid19 pandemiasta palautumiseen.

Tutkimuksessamme nousevat esiin myös lainsäädännön valmistelu ja siihen liittyvä lainsäädännön vaikutusten arviointi. Tätä tutkimusta tukee myös kansainvälisesti ainutlaatuinen Lakitutka. Se hyödyntäen kerää yhteen koko lain elinkaaren aikana syntyvät lainvalmisteluaineistot ja mahdollistaa aiempaa merkittävästi monipuolisemman ja laajamittaisemman hyödyntämisen.

Lahjoituksilla vahvistetaan tutkintojen työelämärelevanssia

Tiedekunnan opetus tarjoaa laaja-alaisen näkymän oikeuden eri osa-alueisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin sekä mahdollisuuksia syventyä omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti kansallisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin oikeudellisiin teemoihin. Opetus kiinnittyy tiiviisti tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen. Tiedekunta kehittää rohkeasti opetustamme ja opetusmuotojamme vahvistaaksemme antamiemme tutkintojen työelämärelevanssia ja meiltä valmistuneiden valmiuksia aktiivisina ja kehittyvinä oikeudellisina asiantuntijoina yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Yhteisöt voivat vähentää yliopistolle tekemänsä lahjoitukset verotuksessaan. Verovähennyskelpoisia ovat vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron lahjoitukset tieteen tukemiseen.

> Lahjoita yliopistolle

Lisätietoja

Dekaani Anne Kumpula
anne.kumpula@utu.fi

Luotu 02.06.2022 | Muokattu 17.08.2022