Suomalaiselta Lakimiesyhdistykseltä apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

23.11.2022

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Oikeuskulttuurin päivää juhlittiin Säätytalossa perjantaina 10.11.2022. Tilaisuudessa jaettiin Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallinnoimista rahastoista palkintoja ja apurahoja yhteensä 297.403 euroa. Lisäksi Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiö jakoi elokuussa 2022 yhteensä 166 598 euroa.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Oikeuskulttuurin päivää juhlittiin Säätytalossa perjantaina 10.11.2022. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallinnoimista rahastoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä 297 403 euroa. Lisäksi Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiö jakoi elokuussa 2022 yhteensä 166 598 euroa. Yhdessä Laitisen säätiön kanssa Suomalainen Lakimiesyhdistys on suurin oikeustieteen tutkimusrahoittaja.

Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin palkinto myönnettiin professori Kaius Tuorille teoksesta Empire of Law. Nazi Germany, Exile Scholars and the Battle for the Future of Europe (Cambridge University Press, 2020).

Palkintoperustelujen mukaan Tuorin teos on erityisen sujuvasti ja kiinnostavasti kirjoitettu, mikä laajentaa teoksen vaikutuspiiriä oman alansa ulkopuolelle. Teos tarkastelee sitä muutosta, jonka maanpakolaisuus aiheutti tutkimuksen kohteiksi valikoitujen oikeustieteilijöiden tavassa jäsentää oikeutta ja yhteiskuntaa sodanjälkeisessä Euroopassa. Teos osoittaa, miten näiden kokemusten myötä syntyi käsitys Euroopan yhteisestä oikeudellisesta perinteestä, jonka avulla torjuttiin niin kansallissosialistisen Saksan natsismi kuin Neuvostoliiton edustama sosialistinen perinne.

Vuoden 2021 väittelijän palkinto myönnettiin oikeustieteen tohtori Mirka Kuismalle väitöskirjasta Confronting Realities with the Legal Rule: On Why and How the European Court of Justice Changes Its Mind.

Kuisma käsittelee väitöskirjassaan oikeuden jatkuvuuden ja muutoksen jännitettä unionin tuomioistuimen ratkaisujen kautta ja kysyy, miksi ja miten unionin tuomioistuin muuttaa mieltään. Palkintoperustelujen mukaan Kuisman väitöskirja erottuu aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista laajuudellaan ja perusteellisuudellaan ja palvelee myös yleistä tiedonintressiä avaamalla kriittisen näkökulman siihen, miten ratkaisulinjojen muutoksia tai muuttumattomuutta voitaisiin perustella ja viestiä paremmin yleisölle. 

Lakimies-aikakauskirjan nuorten kirjoittajien palkinto myönnettiin OTM Jalo Vatjus-Anttilalle kirjoituksesta ”Tunnustukseen perustuva esitutkinnan rajoittaminen ja syyttämättä jättäminen toimenpiteistäluopumis-järjestelmän uudenkaltaisten tavoitteiden ilmentäjänä” (LM 6/2021).

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2021 valmistuneista tutkielmista:

  • OTM Sonja Vileniukselle ympäristöoikeuden tutkielmasta ”Kaivossopimukset vaihtoehtona paikallisyhteisön ja kaivosyhtiön välisen suhteen sääntelyyn”

Väitöskirja-apurahoja myönnettiin kokopäiväiseen tutkimustyöhön:

  • MICL, B Sc Juho Aallolle yhdenvertaisuusoikeuden väitöskirjatutkimukseen ”Oikeudellisen ajattelun kaksijakoisuuden haastaminen uusmaterialismin näkökulmasta sukupuolten ja seksuaalisuuden konteksteissa”
  • LL.M. Ferdinando La Placalle valtiosääntöoikeuden väitöskirjatutkimukseen ”Populism, constitution, and democracy. A comparative analysis of the populist phenomenon and the constitutional and Europan instruments in defence of democracies"
  • OTM Samuli Melartille kauppaoikeuden väitöskirjatutkimukseen ”Copyright and Private Regulatory Power: Constructing Fair Balance in the Internet Era”
  • OTM Johanna Sammalmaalle velvoiteoikeuden väitöskirjatutkimukseen ”Dialog between contracting authorities and potential tenderers during the preparation phase of public procurement – legal and empirical study”

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiöstä myönnettiin:

  • OTM Oona Alitalolle tutkimusapuraha oikeussosiologian väitöskirjatyöhön ”Näkökulmia perheenyhdistämisen toimeentuloedellytykseen ulkomaalaisoikeuden jännitteiden ilmentäjänä”
  • OTT, KTM, VT Jussi Päivärinteelle julkaisuapuraha väitöskirjan Siviiliprosessuaalinen asiavaltuus tekijänoikeuden loukkaustapauksissa julkaisukuluihin.

> Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen apurahat

> Laitisen säätiön apurahat

Luotu 23.11.2022 | Muokattu 24.11.2022