Venla Mathleinille Juliana von Wendtin säätiön palkinto erinomaisesta pro gradusta

15.03.2024

Mathleinin opinnäytetyössä tarkastellaan, miten kuluttajan oikeus saada tietoa tuotteiden valmistusmenetelmistä toteutuu eläinperäisten elintarvikkeiden markkinoinnissa.

Juliana von Wendtin säätiö on myöntänyt opinnäytetyöpalkinnon Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Venla Mathleinille erinomaisesta ja ajankohtaisesta maisterintutkielmasta.

Mathlein arvioi Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan pro gradu -työssään eläinperäisten elintarvikkeiden mainonnassa käytettäviä harhaanjohtavia väitteitä. Hän jatkaa aiheen tutkimista tiedekunnassa väitöskirjatutkijana.

Valinnassaan Juliana von Wendtin säätiön hallitus painotti opinnäytetyön laadukkuuden lisäksi sen merkitystä eläimille ja aiheen ajankohtaisuutta. Nykymuotoisessa ruoan tehotuotannossa eläinten olot ovat usein erittäin huonot, säätiö toteaa. Kuluttajan on silti vaikeaa saada riittävästi tietoa eläinten tilanteesta tehdäkseen informoituja kulutusvalintoja.

"Tutkielmassa osoitetaan, että eläinperäisten ruoka-aineiden markkinointi ei kuvasta eläinten todellisuutta."

Mathleinin opinnäytetyössä tarkastellaan, miten kuluttajan oikeus saada tietoa tuotteiden valmistusmenetelmistä toteutuu eläinperäisten elintarvikkeiden markkinoinnissa. 

Tutkielma on kuluttajansuoja- ja eläinoikeudellinen, ja siinä arvioidaan eläinperäisten tuotteiden markkinointia koskevaa lainsäädäntöä suhteessa kuluttajien käsityksiin. Lisäksi Mathlein peilaa sitä luonnontieteelliseen ja oikeustieteelliseen tietoon tuotantoeläinten hyvinvoinnin toteutumisesta.

Tutkielmassa osoitetaan, että eläinperäisten ruoka-aineiden markkinointi ei kuvasta eläinten todellisuutta. Kuluttajan oikeus saada tietoa eläinten kohtelusta ei aina toteudu lain edellyttämällä tavalla. Markkinoinnissa muun muassa ylikorostetaan eläintuotannon eettisyyttä kutsumalla eläimiä ”vapaiksi”, minkä Mathlein katsoo johtavan kuluttajia harhaan. Eläin tuntevana olentona häivytetään mainonnan taustalle, ja kuluttajan huomio kiinnitetään esimerkiksi tuotteen makuun, kotimaisuuteen tai pienyrittäjyyteen.

Oikea tieto tuotannossa käytettävien eläinten olosuhteista voisi tutkimusten perusteella saada kuluttajat harkitsemaan valintojaan, mikä vähentäisi ympäristöä kuormittavien eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Parempi tietoisuus eläinten kohtelusta voisi välittyä edelleen poliittiseen päätöksentekoon, ja vaikuttaa näin lopulta myös eläimiä suojelevaan lainsäädäntöön, säätiö toteaa.

Mathlein oppi aikoinaan kuluttajansuojaa käsittelevällä kurssilla, että harhaanjohtava markkinointi on lailla kiellettyä. Hän ihmetteleekin, miksi eläinperäisiä tuotteita voidaan tästä huolimatta markkinoida kuluttajaa harhauttavalla tavalla.

Luotu 15.03.2024 | Muokattu 19.03.2024