Oikeustieteelliseen tiedekuntaan kaksi uutta akatemiahanketta

19.06.2024

Tuomas Myllyn ja Annika Rosinin hankkeiden rahoituksen arvo on yhteensä lähes 1,1 miljoonaa euroa. 

Suomen akatemia on myöntänyt rahoituksen kahdelle uudelle oikeustieteellisen tiedekunnan akatemiahankkeelle. Turun yliopiston kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan rahoituksen arvo on yhteensä lähes 1,1 miljoonaa euroa.

Rahoituksen saivat professori Tuomas Mylly hanke Digitaalisten oikeuksien dynamiikka Euroopassa ja apulaisprofessori Annika Rosin hanke Algoritmien käyttö työelämässä.

Myllyn vetämässä hankkeessa on kyse alustataloudesta ja alustojen vallasta, jota viimeaikaiset ja näköpiirissä olevat EU:n lainsäädäntötoimet paitsi suitsivat, toisaalla myös vahvistavat.

Alustoilla on velvoitteet tasapainottaa ja täytäntöönpanna perus- ja ihmisoikeuksia omassa päätöksenteossaan. Se voi tapahtua esimerkiksi sisällön moderoinnin tai teknisten ratkaisujen kautta. Sääntelyllä pyritään suitsimaan alustojen valtaa, mutta toisaalta sillä voidaan tosiasiassa antaa niille uutta määrittelyvaltaa.

Akatemiahanke keskittyy tämän kehityksen kriittiseen analysointiin. Mylly kertoo olevansa innostunut projektin mahdollistavasta rahoituksesta.

“Koossa on lahjakas ryhmä oman tiedekunnan kasvattamia post doc -tutkijoita ja väitöskirjatutkijoita, joiden kanssa hanketta on ilo lähteä toteuttamaan.”

Rosinin vetämässä hankkeessa tutkitaan algoritmijohtamista eli algoritmeihin pohjautuvaa työn johtamista. 

Yhtäältä se edistää työntekijöiden suojaa ja mahdollistaa erilaiset joustavat työmuodot, kuten alustatyön ja etätyön. Toisaalta algoritmijohtaminen voi Rosinin mukaan olennaisesti heikentää työntekijän asemaa ja työehtoja.

”Algoritmijohtamisen laajempi käyttö työelämässä johtaa ristiriitaisiin lopputuloksiin”,

Miten algoritmijohtamisen käyttö vaikuttaa työnsuorittajien yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan? Miten nämä oikeudet rajoittavat algoritmijohtamisen käyttöä? Näihin kysymyksiin hankkeessa haetaan vastauksia.

Lisäksi selvitetään, mikä vaikutus algoritmijohtamisella on työntekijän työoikeudelliseen asemaan, ja miten algoritmijohtaminen vaikuttaa työntekijän oikeuksiin ja työoloihin työpaikalla.

Työelämää sääntelee pääasiallisesti työoikeus, mutta algoritmijohtamista ei voida käyttää ilman henkilötietojen käsittelyä. Projektissa tutkitaankin sekä työ- että tietosuojaoikeudellisia rajoituksia algoritmijohtamisen käytölle työelämässä, selvitetään mahdolliset lainsäädännölliset aukot ja tehdään ehdotuksia tulevaa lainsäädäntöä varten.

Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat myönsivät Turun yliopistoon rahoitusta 28 akatemiahankkeelle, kymmenelle akatemiatutkijalle ja kahdelle kliiniselle tutkijalle yhteensä yli 20 miljoonaa euroa. 

Luotu 19.06.2024 | Muokattu 19.06.2024