Turun yliopistoon 40 uutta akatemiahanketta, akatemiatutkijaa ja kliinistä tutkijaa

14.06.2024

Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat myönsivät Turun yliopistoon rahoitusta 28 akatemiahankkeelle, kymmenelle akatemiatutkijalle ja kahdelle kliiniselle tutkijalle yhteensä yli 20 miljoonaa euroa. 

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi Turun yliopistoon rahoituksen 11 akatemiahankkeelle, viidelle akatemiatutkijalle ja kahdelle kliiniselle tutkijalle.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnasta rahoitusta myönnettiin 12 akatemiahankkeelle ja kahdelle akatemiatutkijalle Turun yliopistoon.

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta rahoituksen sai Turun yliopistossa viisi akatemiahanketta ja kolme akatemiatutkijaa.

Turun yliopistossa biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan rahoituksen saivat:

Akatemiahankkeet:

 • Ilkka Julkunen (biolääketieteen laitos, InFLAMES-lippulaiva): Lintuinfluenssa- ja kausi-influenssarokotteen aikaansaamat humoraaliset ja soluvälitteiset immuunivasteet (Turun yliopisto partnerina THL:n johtamassa hankkeessa), 350 000 e
 • Jyrki Heino (biokemia, InFLAMES-lippulaiva): Uudet ihosyövän merkkitekijät ja hoidon kohteet, 350 000 e
 • Jukka Hytönen (biolääketieteen laitos): NoveLyme; Perustutkimuksesta uusia menetelmiä Lymen borrelioosin diagnostiikkaan, 588 751 e
 • Tuomas Kiviniemi (sisätautioppi): Satunnaistettu etenevä monikeskustutkimus vasemman eteiskorvakkeen ennaltaehkäisevästä sulkutoimenpiteestä aorttabioläppäleikkauksen yhteydessä, 503 740 e
 • Noora Kotaja (biolääketieteen laitos): Sukusolujen RNA-säätely hedelmällisyyden ja ylisukupolvisen terveyden määrittäjänä, 551 330 e
 • Mikhail Kozlov (ekologia ja evoluutiobiologia): Maaperässä elämisen haasteet: Miksi kasvinsyöjähyönteiset alihyödyntävät kasvien juuria ravinnonlähteenä?, 599 452 e
 • Veli-Matti Kähäri (iho- ja sukupuolitautioppi): Uudet ihosyövän merkkitekijät ja hoidon kohteet, 449 989 e
 • Katja Pahkala (sydäntutkimuskeskus): Suolistomikrobisto lihavuuden ylisukupolvisen riskin välittäjänä, 599 725 e
 • Andre Sourander (lastenpsykiatria): Yhdessä vahvaksi – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (RCT) väestöpohjaisesta digitaalisesta interventiosta raskausajan masennukseen, 549 050 e
 • Arzu Tezvergil-Mutluay (hammaslääketieteen laitos): Hampaiden ja biomateriaalien rajapinnan rappeutumisen ymmärtämisen edistäminen, 483 119 e
 • Anton Zavialov (MediCity): Fimbria-välitteisen bakteerien adheesion ja antibioottiresistentin kolmiulotteisen biofilmin muodostumisen uudet mekanismit, 541 056 e

Akatemiatutkijat:

 • Jonna Alanko (MediCity, InFLAMES-lippulaiva): Soluvälitteiset kemokiinigradientit ja imusolmukkeen strooma immuunisolujen ohjauksessa, 719 346 e
 • Santosh Lamichhane (bioteknologian laitos, Turun biotiedekeskus, InFLAMES-lippulaiva): Suolistomikrobiston ja lipidien yhteys ja niiden kliiniset vaikutukset varhaislapsuudessa, 791 327 e
 • Jani Sormunen (ekologia ja evoluutiobiologia): Elämäni taudinvälittäjänä - Borrelia-infektioon liittyvät muutokset puutiaisten geenien ilmentymisessä ja käytöksessä, 597 809 e
 • Jarmo Teuho (valtakunnallinen PET-keskus, lääketieteellinen tiedekunta): Parametrinen kuvarekonstruktio iskemian havainnointiin koko kehon perfuusiotutkimuksiin pitkän kuvantamiskentän PET-laitteistolla, 761 224 e
 • Ye Tian (elintarviketieteet): Kasviproteiinin sulavuuden parantaminen maitohappobakteerien muokkaamien fenolisten yhdisteiden avulla (PhenolLAB), 706 009 e

Kliiniset tutkijat:

 • Juho Joutsa (kliiniset neurotieteet): Riippuvuussairauksien hoitokohteiden paikannus aivoleesioiden avulla, 266 744 e
 • Teemu Maaniitty (lääketieteellinen tiedekunta): Sepelvaltimoiden ateroskleroosin ja sydänlihasperfuusion kvantitatiivinen kuvantaminen: merkitys hoidolle ja ennusteelle, 232 549 e

Turun yliopistossa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan rahoituksen saivat:

Akatemiahankkeet:

 • Louis Clerc (poliittinen historia): Osallistumisen ja pettymyksen välillä. Suomen toiminta Etyk/Etyjissä, 1975-1994, 497 750 e
 • Jani Erola (INVEST-lippulaiva): Erityisten ja jaettujen perhevaikutteiden malli: uusi menetelmä mahdollisuuksien tasa-arvon tutkimiseen, 642 890 e
 • Kim Holmberg (taloussosiologia): Epäluotettavan tieteellisen tiedon yhteiskunnalliset vaikutukset: takaisinvedettyjen tieteellisten artikkelien vaikutus yleiseen mielipiteeseen, asenteisiin ja todistepohjaiseen päätöksentekoon, 549 990 e
 • Michael Laakasuo (sosiaalitieteiden laitos): Lääketieteellisten tekoälyjen moraalipsykologiaa (NU TECH), 550 000 e
 • Veronika Laippala (kieli- ja käännöstieteiden laitos): Rekisterivaihtelun mekanismit massiivisen monikielisissä internet-aineistoissa, 549 665 e
 • Markku Lehtimäki (kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen): Kirjailija tarinataloudessa: kerronnallinen ja digitaalinen pääoma 2000-luvun kirjallisella kentällä (Turun yliopisto partnerina Tampereen yliopiston johtamassa hankkeessa), 279 989 e
 • Jan Löfström (opettajankoulutuslaitos, Turku): Deliberaatiokasvatus: dialogisen tutkimisen käytännöt demokratiakasvatuksessa, 283 440 e
 • Minna Maijala (kieli- ja käännöstieteiden laitos): Kielten opetus ja oppiminen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttajana, 548 053 e
 • Jake McMullen (opettajankoulutuslaitos, Turku): Joustavan matemaattisen ajattelun kehittäminen pelipohjaisessa oppimisympäristössä: Oppimisen ja sitoutumisen tukeminen (Turun yliopisto partnerina Tampereen yliopiston johtamassa hankkeessa), 284 080 e
 • Tuomas Mylly (oikeustiede): Digitaalisten oikeuksien dynamiikka Euroopassa, 565 140 e
 • Annika Rosin (oikeustiede): Algoritmien käyttö työelämässä, 511 964 e
 • Anna Sivula (digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus): Talven historia: Ihminen ja ilmasto vuodenaikaisuuden näkökulmasta teollisen vallankumouksen aikana, 493 996 e

Akatemiatutkijat:

 • Sarah Malamut (INVEST-lippulaiva): Yksin tai yhdessä vatvominen: Kiusatuksi joutumisen ja (yhteis)ruminaation yhteydet mielenterveyteen, 617 167 e
 • Pauliina Peltonen (kieli- ja käännöstieteiden laitos): Vieraskielisen vuorovaikutuksen sujuvuus eri konteksteissa, 590 907 e

Turun yliopistossa luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan rahoituksen saivat:

Akatemiahankkeet:

 • Talvikki Hovatta (Suomen ESO-keskus): Mustien aukkojen suihkujen synty - Suihkujen muodostumisalueen kuvaaminen millimetrialueella, 509 807 e
 • Pekka Peljo (materiaalitekniikka): Vedyn tuotanto hiilivetyelektrolyysillä, 456 229 e
 • Rami Vainio (avaruustutkimuslaboratorio): Voimakkaiden auringonpurkausten vaikutukset Merkuriuksen ympäristöön, 375 000 e
 • Mika Lastusaari (kemian laitos): Valoa emittoiva 3D-tulostettu hydrogeeliin upotettu biohajoava tukirakenne, joka mahdollistaa kasvo- ja leukaluun paranemisen ja vähentää tulehduksen todennäköisyyttä (Turun yliopisto partnerina Tampereen yliopiston johtamassa hankkeessa), 291 782 e
 • Jovana Milic (lääkekehityksen kemia): Kerrostettujen kaksoisperovskiittien supramolekulaarinen suunnittelu kestävää energian muuntamista varten aurinkosähkössä, 430 515 e

Akatemiatutkijat:

 • Ashish Ganvir (konetekniikka): Harmonisering av ljud och laser med vätskor: En ny metod för att utveckla nästa generations digitalt tillverkad termisk-miljöbarriärkeramik för nästa generations gröna väte- och ammoniakdriven framdrivning (SOLACE), 765 789 e
 • Konstantinos Konstantinou (materiaalitekniikka): Ei-tasapainoprosessien lukituksen avaaminen resistiivisissä kytkentämuistissa ja valitsinlaitteissa (NoneqRSMSD), 566 850 e
 • Joni Teräväinen (matematiikka): Satunnaisuus multiplikatiivisissa struktuureissa, 699 880 e

Lisätietoja

Kalle-Antti Suominen, vararehtori, p. 040 537 3263, kalle-antti.suominen@utu.fi

> Rahoitusta saaneiden tutkijoiden yhteystiedot löytyvät Turun yliopiston henkilöhausta

Luotu 14.06.2024 | Muokattu 14.06.2024