Aleksi Heinilä ympäristöoikeuden apulaisprofessoriksi ja Martti Häkkänen maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden professoriksi

02.02.2024

Aleksi Heinilä aloitti ympäristöoikeuden apulaisprofessorin tehtävässä vuoden alussa. Martti Häkkänen valittiin jatkamaan tehtävässään maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden lahjoitusprofessuurissa.

Turun yliopistossa tehdään vireää ja ajassa kiinni olevaa ympäristöoikeudellista tutkimusta. Ympäristöoikeuden apulaisprofessorina (tenure track) aloittaneen Aleksi Heinilän tämänhetkinen tutkimus keskittyy erityisesti oikeuden ja demokratian suhteeseen maankäytön suunnittelussa.

– Tutkimukseni teema vie minut väistämättä myös konstitutionalismin peruskysymysten äärelle. Toisaalta alati muuttuva ympäristöoikeus tuottaa jopa kiihtyvältä tuntuvalla tahdilla tiedontarpeita myös aineellisen ympäristölainsäädännön tulkinnan, arvioinnin ja kehittämisen suhteen. Tätäkin tietoa olen mukana tuottamassa, Heinilä sanoo.

Heinilä on profiloitunut erityisesti kaavoitus- ja rakentamisoikeuden tutkijaksi. Siirtyminen Turun yliopistoon helpottaa tämän profiilin laventamista, sillä muun muassa Heinilän opetustehtävät kattavat lähtökohtaisesti koko ympäristöoikeuden alan. Hän ei kuitenkaan ole hylkäämässä kaavoitus- ja rakentamisoikeutta, jonka osalta oikeustieteellisessä tiedekunnassa on nyt paljon osaamista.

Oikeustieteen tohtori, tekniikan tohtori ja kauppatieteiden maisteri Martti Häkkänen jatkaa maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden professuurissa rahoituskauden loppuun, eli 1.1.2024–31.1.2027. Hän on hoitanut professuuria siitä lähtien, kun se perustettiin 1.2.2022. Häkkänen on alansa johtavia asiantuntijoita Suomessa. Professuuri on perustettu ulkopuolisin lahjoitusvaroin erityisesti maankäyttöön ja kiinteistöihin sekä omaisuudensuojaan kohdistuvan tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

– Tämä Suomessa uniikki ja uudentyyppinen tehtävä sijoittuu oikeudenalarajat ylittäen ympäristöoikeuden ja esineoikeuden taitekohtaan sisältäen myös valtiosääntöoikeudellisen ulottuvuuden. Professuurin puitteissa tiedekuntaan on avattu runsaasti aihepiiriin liittyvää opetustarjontaa, ja kurssit ovatkin olleet täpösen täynnä. Kysyntää siis on selvästi. Tutkimustoimintani painopisteenä on ja tulee jatkossakin olemaan laaja-alaisesti maankäytön, kiinteistöjen ja myös rakentamisen oikeudelliset kysymykset niin yksityis- kuin julkisoikeudellisesta näkökulmasta. Olen innoissani tehtävästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista alan kehittämiseksi tiedekunnassa ja yhteiskunnassamme laajemminkin, Häkkänen sanoo.

Uusien rekrytointien myötä Turun yliopistoon muodostuu poikkeuksellisen vahva maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden osaamiskeskittymä. Häkkäsen ja Heinilän lisäksi tätä osaamista täydentää apulaisprofessori Teemu Juutilainen.

Luotu 02.02.2024 | Muokattu 02.02.2024