Turun yliopiston maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden lahjoitusprofessuuriin valittu OTT Martti Häkkänen

11.02.2022

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden lahjoitusprofessuuriin on valittu OTT Martti Häkkänen. Professuuri on määräaikainen ajalle 1.2.2022–31.12.2023.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden lahjoitusprofessuuriin on valittu OTT Martti Häkkänen.

Häkkänen on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja kauppatieteiden maisteri. Hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa sekä ollut valmistelemassa alan lainsäädäntöä ympäristö- ja oikeusministeriöissä. Tutkimustoiminnassaan Häkkänen on syventynyt erityisesti maankäytön, kaavoituksen, rakentamisen ja kiinteistöjen oikeudellisiin kysymyksiin.

Häkkäsen mukaan maankäyttö- ja kiinteistösektoria koskeva ympäristösääntely on parhaillaan voimakkaassa muutoksessa. Keskeiset maankäyttöä ohjaavat lait, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki, lunastuslaki, luonnonsuojelulaki ja kaivoslaki sekä ilmastolaki, ovat uudistettavina. Samalla useat eurooppaoikeudelliset säädös- ja politiikkainstrumentit asettavat välittömiä tai välillisiä vaatimuksia maankäytön sääntelyjärjestelmälle myös kansallisella tasolla.

Maankäytön ja maanomistuksen näkökulmasta sääntelytoimenpiteillä vaikutetaan merkittävästi omaisuuden käyttömahdollisuuksiin, kuten esimerkiksi rakentamiseen ja metsien hyödyntämiseen.

- Mainittuja aihepiirejä on sinänsä Suomessa tutkittu, mutta ei juurikaan omaisuuden suojan kannalta eli siitä näkökulmasta, mitä vaatimuksia kansallisesta ja ylikansallisesta omaisuudensuojasta erilaisille sääntelytoimenpiteille johtuu. Omaisuudensuojanäkökulman ja ympäristösääntelyn suhteeseen keskittyvän professuurin perustamista on mielestäni pidettävä tieteellisesti perusteltuna ja yhteiskunnallisesti jopa poikkeuksellisen relevanttina ja ajankohtaisena, sanoo Häkkänen.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa iloitaan uudesta lahjoitusprofessuurista.

- Tiedekunta on iloinen ja ylpeä siitä, että rahoittajat ovat halunneet vahvistaa ja tukea tiedekunnassa tehtävää ympäristötutkimusta. Kyse on tutkimusteemoista, jotka ovat jo pitkään kaivanneet paneutumista ja oikeustieteellistä tutkimusta. Teemoiltaan se kiinnittyy oivallisesti tiedekunnan tutkimuksen painopistealueille ja vahvistaa yliopiston strategista kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamista, toteaa oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Kumpula.

Professuuri on määräaikainen ajalle 1.2.2022–31.12.2023. Professuurin ovat lahjoituksillaan mahdollistaneet MTK:n säätiö, Kiinteistösäätiö, Salaojituksen tukisäätiö, Lounais-Suomen metsänhoitoyhdistysten säätiö sekä MTK Varsinais-Suomi.

Lisätietoja:

Dekaani Anne Kumpula
ankumpu@utu.fi
050 309 4416

Professori Martti Häkkänen
martti.hakkanen@utu.fi
050 404 8411

Luotu 11.02.2022 | Muokattu 14.02.2022