Teemu Juutilainen nimitettiin yksityisoikeuden professoriksi

04.03.2024

Teemu Juutilainen nimitettiin yksityisoikeuden, erityisesti esine- ja rahoitusoikeuden professoriksi. Hän aloitti tehtävässä 1.3.2024.

Teemu Juutilainen on työskennellyt Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa apulaisprofessorina vuodesta 2019 lähtien. Oikeustieteen maisteriksi ja tohtoriksi hän on valmistunut Helsingin yliopistosta ja saanut siellä dosentin arvon.

Ennen Turun yliopistoon siirtymistä Juutilainen on työskennellyt Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjatutkijana, tutkijatohtorina ja yliopistonlehtorina. Hän on myös ollut vierailevana tutkijana vertailevan ja kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa Hampurissa sekä Euroopan yliopistoinstituutissa Firenzessä.

Suurin osa Juutilaisen tähänastisesta tutkimuksesta on keskittynyt esine- ja rahoitusoikeuteen. Hän on tutkinut esimerkiksi esinevakuusoikeuksia kansainvälisen yksityisoikeuden ja aineellisen oikeuden harmonisointi- ja yhtenäistämishankkeiden kannalta.

– Viime vuosina olen tutkinut myös eräitä EU:n pääomamarkkinaunionin osahankkeita. Oikeusvertailu on luonnollinen osa tutkimustani, ja pyrin tarkastelemaan aiheitani yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa yhteyksissään, Juutilainen kertoo.

Professuuri mahdollistaa Juutilaiselle hänen oikeudenalojensa tutkimuksen ja opetuksen pitkäjänteisen kehittämisen.

– Tutkimusta suuntaan seuraavaksi yksityisoikeuden ja rahoitusmarkkinaoikeuden rajapintaan, digitaaliseen omaisuuteen sekä esine- ja rahoitusoikeuden kansainvälisyksityisoikeudellisiin kysymyksiin. Näistä teemoista minulla on käynnissä niin kotimaista kuin kansainvälistäkin yhteistyötä. Pidemmällä aikavälillä pyrin perustamaan tutkimusryhmiä oppiaineideni tuntumaan, Juutilainen sanoo.

Luotu 04.03.2024 | Muokattu 04.03.2024