Tutkija valokeilassa: Johanna Vanto

05.02.2024

Oikeustieteellisen tiedekunnan Tutkija valokeilassa -uutissarjassa esittelyvuorossa on tutkijatohtori Johanna Vanto.

Nimi: Johanna Vanto
Tehtävä tiedekunnassa: Tutkijatohtori
Suoritetut tutkinnot: filosofian maisteri (Itä-Aasian tutkimus); oikeustieteen maisteri; oikeustieteen tohtori
Kiinnostuksen kohteet: ulkomaalaisoikeus, hallinto-oikeus, harkintavalta, katutason byrokratia, oikeussosiologia, empiirinen tutkimus, laadulliset menetelmät, monimenetelmätutkimus, tieteidenvälisyys

Kuvaile urapolkuasi. Miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi?

Elämä on kuljettanut. Aloitin oikeustieteellisessä tiedekunnassa tutkimusavustajana sukupuolistunutta väkivaltaa käsittelevässä projektissa. Kun olin pari vuotta myöhemmin valmistumassa oikeustieteen maisteriksi minut pyydettiin mukaan turvapaikkapäätöksenteon muutoksia vuoden 2015 niin kutsutun pakolaiskriisin kontekstissa tarkastelevaan projektiin. Kiinnostuin aihepiiristä ja päätin hakea tohtoriohjelmaan tutkimusaiheella, joka käsittelee harkintavallan käyttöä turvapaikkapäätöksenteossa. Työn erityinen painopiste oli seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvässä turvapaikkapäätöksenteossa.

Oli onnea saada tutkijakoulupaikka ja nelivuotinen rahoitus, joka mahdollisti keskittymisen tutkimuksen tekemiseen. Toimin väitöskirjaa tehdessäni tutkijana myös eri tutkimushankkeissa, joista yhdessä kartoitettiin hallinnollisen rikostorjunnan mahdollisuuksia ja rajoja, toisessa lainsäädännön vaikutuksia hiljaisiin toimijoihin. Vuonna 2023 väittelin oikeustieteen tohtoriksi ja työ jälkimmäisen tutkimushankkeen parissa jatkuu edelleen.

Johanna Vanto

Millaisten projektien (tai projektin) parissa työskentelet parhaillaan?

Olen tutkijana Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin (SILE)” (lisätietoa: hiljaisettoimijat.fi).

Hankkeen tavoitteena on saada perustietoa siitä, kuinka lainsäädännössä huomioidaan hiljaisten toimijoiden asema, hyvinvointi ja oikeudet, miten lait vaikuttavat heihin ja millaisten prosessien kautta vaikutukset muodostuvat. Hiljaisilla toimijoilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden asema nostattaa herkästi ristiriitaisia jännitteitä: lastensuojelun piirissä olevat lapset ja nuoret, velka-, päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevat, vangit, ulkomaalaistaustaiset ei-kansalaiset sekä eläimet.

Toimin tutkimushankkeen ei-kansalaisia eli Suomen kansalaisuutta vailla olevia henkilöitä koskevassa osiossa. Olemme esimerkiksi yhteistyössä sisäministeriön kanssa haastatelleet Suomeen alaikäisenä yksin tulleita nuoria selvittääksemme, millaisia ajatuksia heillä on oleskelulupaprosessista ja millä tavoin heitä kannattaisi kuulla lainvalmistelussa. Tutkimushankkeessa kiinnostuksen kohteina ovat myös esimerkiksi paperittomien eli oleskelulupaa vailla olevien henkilöiden sekä ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden asema ja oikeudet.

Ovatko kiinnostuksen kohteesi muuttuneet opiskelujesi jälkeen?

Miellän itseni jonkinlaiseksi generalistiksi, hyvin monenlaiset ilmiöt ja lähestymistavat tutkimuksen tekemiseen herättävät mielenkiintoni. Olen myös saanut työskennellä tutkimusprojekteissa, jollaisia en olisi voinut kuvitella vielä opiskeluaikana.

Jos et olisi tutkija, missä ammatissa olisit?

Puolison kanssa joskus vitsailemme mehiläistarhureiksi ryhtymisestä, ehkä siinä ammatissa sitten.

Mistä innostut?

Tutkijana innostun esimerkiksi eri tieteenalojen välisestä yhteistyöstä ja ajankohtaisista yhteisprojekteista, joissa toimivilla ihmisillä on erilaisia osaamisalueita ja kokemuspohjaa. Olen oppinut paljon vuorovaikutuksessa toisten kanssa, yhdessä pohtien ja yhdessä kirjoittaen.

Luotu 05.02.2024 | Muokattu 05.02.2024