Milla Salin profiilikuva
Milla
Salin
yliopistonlehtori, Sosiaalipolitiikka
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 3085
+358 50 407 6219
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Äitien työajat ja työssäkäynti
työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen
työtä, perhettä ja sukupuolirooleja koskevat asenteet
työelämän tutkimus
kansainvälinen vertaileva tutkimus
kvantitatiivinen tutkimus

Biografia

Toimin sosiaalipolitiikan yliopistonlehtorina ja Topsos, sosiaalivakuutuksen erikoistumiskoulutuksen johtajana. Olen työskennellyt sosiaalipolitiikan oppiaineessa maisteriksi valmistumisesta lähtien erilaisissa opetustehtävissä sekä tohtorikoulutettavana LabourNet-tutkijakoulussa. Väittelin sosiaalipolitiikasta vuonna 2014. Väitöskirjassani ”Opportunities, constraints and constrained opportunities. A study on mothers’ working time patterns in 22 European countries”  tarkastelin äitien työaikamalleja 22 Euroopan maassa.

Opetus

Tällä hetkellä toimin 50 prosenttisesti opetustehtävissä ja opetukseni sijoittuu sosiaalipolitiikan maisterivaiheen opintoihin. Opetukseeni kuuluu sosiaalipolitiikan substanssiopintoja, kvantitatiivisia menetelmäopintoja ja pro gradu -tutkielmien ohjausta. Lukuvuonna 2018-2019 opetan seuraavia sosiaalipolitiikan syventäviä kursseja: Työ- ja perhepolitiikka, Kansainvälinen vertaileva tutkimus ja Pro gradu -seminaarit.

Tutkimus

Tekemäni tutkimus liittyy työelämän tutkimukseen. Olen kiinnostunut äitien työssäkäyntiä ja työaikaa koskevista kysymyksistä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Lisäksi olen tutkinut työtä, perhettä ja sukupuolirooleja koskevia asenteita. Tutkimusmenetelmällisesti tutkimukseni sijoittuvat kansainväliseen vertailevaan tutkimukseen sekä kvantitatiiviseen tutkimusperinteeseen.

Julkaisut

Järjestä: