Asiasana: Sosiaalipolitiikka

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

ESS-tutkimuksen kokoama yhteiskuntatieteellinen data tuo esille eurooppalaisten ajatukset

29.06.2020

Miten Eurooppa ja eurooppalaiset muuttuvat asenteiltaan, uskomuksiltaan ja käyttäytymiseltään? Siihen löytyy vastaus European Social Survey -infrasta, ainutlaatuisesta yhteiskuntatieteellisen kyselytutkimusten avulla kootusta tietokannasta. Ensimmäiset kyselyt tehtiin 2002, ja nyt on käynnistymässä kymmenes kierros. Suomen osuutta on alusta saakka koordinoinut Turun yliopisto ja sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti.

Yhteiskuntatieteelliseen jätettiin yli 1500 hakemusta edellisvuotta enemmän

02.04.2020

Kaikki yhteiskuntatieteellisen hakukohteet keräsivät ennätysmäärän hakemuksia, yhteensä 7328 hakemusta. Viime vuoteen verrattuna tiedekuntaan saapuneiden hakemusten määrä kasvoi yhteensä 1529:llä. Suurimmat määrälliset kasvajat oli poliittinen historia ja valtio-oppi 438 hakemuksen kasvulla, logopedia 417 hakemuksen kasvulla,  sosiaalitieteet 243 hakemuksen kasvulla ja psykologia 210 hakemuksen kasvulla.

Perhetausta ja matala koulutus yhteydessä taloudellisten vaikeuksien kokemisen riskiin nuorilla aikuisilla (Väitös: VTM Ilari Ilmakunnas, 3.5.2019, sosiaalipolitiikka)

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa tutkittiin nuoren aikuisuuden aikaisia taloudellisia vaikeuksia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Suomessa taloudelliset vaikeudet ovat nuorilla aikuisilla tyypillisiä, mutta suurimmalle osalle lyhytaikaisia. Riski taloudellisten vaikeuksien kokemiselle ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Etenkin matala koulutus ja perhetausta ovat voimakkaasti yhteydessä riskiin.

Tutkimus sosiaalipolitiikan oppiaineessa

Turun yliopistossa sosiaalipoliittinen tutkimus on profiloitunut empiiriseen ja erityisesti tilastollisia menetelmiä soveltavaan usein kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen. Oppiaineessa on perinteisesti tutkittu paljon sosiaalipoliittisia riskejä, sosiaalipoliittisia järjestelmiä sekä niiden vaikutusta hyvinvointiin, köyhyyteen, tulonjakoon ja hyvinvointivaltion kannatusperustaan.

Opiskelu sosiaalipolitiikan oppiaineessa

Oppiaineessa koulutetaan asiantuntijoita hallinnoimaan, suunnittelemaan, kehittämään ja ylläpitämään sosiaaliturvan, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalipalvelujen toimeenpanojärjestelmiä. Sosiaalipolitiikasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin.

Sosiaalipolitiikan oppiaine

Sosiaalipolitiikka-oppiaineen tutkimus ja opetus kohdistuu sosiaalipolitiikan peruskysymyksiin, kuten hyvinvointiin, sitä turvaaviin järjestelmiin ja hyvinvoinnissa ilmeneviin puutteisiin. Oppiaineen tutkimusta ja opetusta luonnehtii erityisesti suurten määrällisten aineistojen käyttö ja kansainvälisesti vertaileva tutkimus.