Asiasana: Sosiaalipolitiikka

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Perhetausta ja matala koulutus yhteydessä taloudellisten vaikeuksien kokemisen riskiin nuorilla aikuisilla (Väitös: VTM Ilari Ilmakunnas, 3.5.2019, sosiaalipolitiikka)

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa tutkittiin nuoren aikuisuuden aikaisia taloudellisia vaikeuksia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Suomessa taloudelliset vaikeudet ovat nuorilla aikuisilla tyypillisiä, mutta suurimmalle osalle lyhytaikaisia. Riski taloudellisten vaikeuksien kokemiselle ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Etenkin matala koulutus ja perhetausta ovat voimakkaasti yhteydessä riskiin.

Tutkimus sosiaalipolitiikan oppiaineessa

Turun yliopistossa sosiaalipoliittinen tutkimus on profiloitunut empiiriseen ja erityisesti tilastollisia menetelmiä soveltavaan usein kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen. Oppiaineessa on perinteisesti tutkittu paljon sosiaalipoliittisia riskejä, sosiaalipoliittisia järjestelmiä sekä niiden vaikutusta hyvinvointiin, köyhyyteen, tulonjakoon ja hyvinvointivaltion kannatusperustaan.

Opiskelu sosiaalipolitiikan oppiaineessa

Oppiaineessa koulutetaan asiantuntijoita hallinnoimaan, suunnittelemaan, kehittämään ja ylläpitämään sosiaaliturvan, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalipalvelujen toimeenpanojärjestelmiä. Sosiaalipolitiikasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin.

Sosiaalipolitiikan oppiaine

Sosiaalipolitiikka-oppiaineen tutkimus ja opetus kohdistuu sosiaalipolitiikan peruskysymyksiin, kuten hyvinvointiin, sitä turvaaviin järjestelmiin ja hyvinvoinnissa ilmeneviin puutteisiin. Oppiaineen tutkimusta ja opetusta luonnehtii erityisesti suurten määrällisten aineistojen käyttö ja kansainvälisesti vertaileva tutkimus.

Vauvaikäisen perheen köyhyys vaarantaa nuoruuden

22.08.2018

Vauvaikäiset eli 0–2-vuotiaat ovat perheiden taloudellisille ongelmille herkimmässä iässä. Vanhempien köyhyys erityisesti vauva-aikana voi aiheuttaa nuorelle vaikeuksia pitkälle tulevaisuuteen, osoittaa tuore tutkimustieto.

Publiikissa juhlistettiin valmistuneita maistereita ja tohtoreita

03.07.2018

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan publiikissa kukitettiin yli 60 tuoretta maisteria ja tohtoria. Dekaani Juha Räikkä totesi valmistumisen jälkeisen ajan olevan usein toivon ja optimismin aikaa. – Toivo kertoo siitä, että tulevaisuuden mahdollisuudet nähdään avoimina. Optimisti taas näkee toiveensa varsin realistisina, Räikkä totesi.