Kansalaisten aloitteellisuus uudistuksen keskiössä – Vastajulkaistu teos esittelee uuden tavan tehdä sosiaalipolitiikkaa

29.02.2024

Kansainvälisen Edward Elgar -kustantamon julkaisemassa kirjassa tuodaan muun muassa esiin, kuinka esimerkiksi sosiaaliturvaa ja taloudellista oikeudenmukaisuutta koskevien aloitteiden tekijät tulisi saada mukaan muutoksen tekemiseen.

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan yliopisto-opettaja Johannes Kanasen uusi teos Creative Social Policy hahmottelee uudenlaisen sosiaalipolitiikan tekemisen tavan, jossa laskelmoiva asiantuntijatieto yhdistyy kansalaisten tekemiin aloitteisiin.

– Näiden aloitteiden edustajilla on arvokasta tietoa ja heidät pitäisi kutsua sosiaaliturvan uudistusta pohtiviin komiteoihin ja heidän näkemyksensä pitäisi ottaa huomioon uutta lainsäädäntöä laadittaessa, Kananen sanoo.

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion uudistus

Osana tutkimustaan Kananen on kehittänyt uuden käsitteen: luovuuden sosiaalipolitiikka. Se tähtää kulttuurissamme piilevän inhimillisen potentiaalin vapauttamiseen. Sen näkökulmasta kansalaiset ei ole hallinnan kohde vaan yhteiskunnallisen muutoksen alulle panija.

– Jokaisessa ihmisessä on luovaa potentiaalia, ei vain asemansa vakiinnuttaneilla taiteilijoilla. Suomalainen ITE-taide on tästä hyvä esimerkki – jokainen on taiteilija.

Kanasen mukaan sosiaalipolitiikassa on perinteisesti ajateltu, että sen avulla hallitaan niitä sosiaalisia riskejä, joita väestö voi kohdata teollistuneessa yhteiskunnassa. Näitä ovat esimerkiksi vanhuus, sairaudet, työttömyys ja työkyvyttömyys. Lähestymistapa on ollut laskelmoiva.

– Laskelmoiva sosiaali-insinöörimäinen ote oli toimiva hyvinvointivaltion kultakaudella 1950–1980-luvuilla. Tuolloin perinteinen pohjoismainen sosiaalipolitiikka vapautti kulttuurimme luovaa potentiaalia, toteaa Kananen.

Uusi teos osoittaa kuitenkin, kuinka pohjoismainen sosiaalipolitiikka päätyi myöhemmin rajoittamaan luovuutta vahvistamalla ihmisten välisiä eroja. Kanasen mukaan tästä ovat merkkinä kasvaneet tulo- ja varallisuuserot, jotka ovat syntyneet sosiaaliturvan leikkausten ja veroalennusten myötä.

– Aikamme haasteet ovat niin syvälle meneviä, että emme selviä niistä ilman perusteellista ajattelutapojen muutosta. Luovuuden sosiaalipolitiikan käsite auttaa meitä tunnistamaan sosiaalipolitiikan tehtävän tässä ajassa, toteaa Kananen.

Kyse ei ole vanhan sosiaalipolitiikan korvaamisesta jollain täysin uudella vaan sosiaalipolitiikan ja taloudellisten käytäntöjen muuntamisesta niin, että ihmiset voisivat parhaiten toteuttaa omia päämääriään ja omaa luovaa potentiaaliaan.

Vapauden ja välttämättömyyden tasapaino

Koska sosiaaliturva ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmä luotiin hyvin toisenlaisissa olosuhteissa nykypäivään verrattuna, pakottavat nykyajan kriisit ajattelemaan uudestaan sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion toimintaperiaatteita. Näihin kriiseihin lukeutuu esimerkiksi vihreä siirtymä.

Creative Social Policy osoittaa, että vastaukset aikamme haasteisiin löytyvät itse asiassa niistä aloitteista, joita jo edistetään kansalaisyhteiskunnassa. Nämä aloitteet liittyvät esimerkiksi työn ja toimeentulon erottamiseen sekä yleishyödyllisten tuotantotapojen edistämiseen.

– Tärkeää on löytää tasapaino välttämättömiä tarpeita tyydyttävän talouden alueen, sekä vapaasti luovuutta ilmaisevan kulttuurialueen välillä. Luovuuden sosiaalipolitiikka on tie vapauden ja välttämättömyyden tasapainoon, toteaa Kananen.

Luotu 29.02.2024 | Muokattu 29.02.2024