Väittelijä ennakoi ammattiyhdistysliikkeen heikentymisen kutistavan sosiaalimenoja ja lisäävän tuloeroja (Väitös VTM Ari-Matti Näätänen, 29.9.2023, sosiaalipolitiikka)

Ammattiyhdistysliikkeen jäsenmäärän lasku vähentää sosiaalimenoja ja kasvattaa tuloeroja länsimaissa, ennakoi valtiotieteiden maisteri Ari-Matti Näätänen Turun yliopistoon tekemässään väistötutkimuksessa.

Näätänen tutki sosiaalipolitiikan alan väitöstyössään ammattiyhdistysliikkeen ja talouden globalisaation yhteyttä OECD-maiden sosiaalipolitiikkaan. Globalisaatiolla hän viittaa prosesseja, joiden myötä ihmiset, tavarat, pääoma ja palvelut liikkuvat kansainvälisesti aiempaa vapaammin tai vähäisemmin kustannuksin.

– Tutkimukseni mukaan talouden globalisaation yhteys tuloeroihin ei ole selkeä suuntaan tai toiseen. Talouden globalisaation sijaan tuloeroja kasvattavat selkeimmin korkea työttömyys ja työmarkkinoiden polarisoituminen. Tuloeroja vähentävät selkeimmin sosiaalimenot, ammattiyhdistysliike ja progressiivinen verotus, Näätänen sanoo.

Väitöstyössään hän havaitsi, että ammattiyhdistysliikkeen heikentyminen näyttäisi vähentävän sosiaali- ja työllisyyspolitiikan menoja sekä voimistavan tuloerojen kasvua.

– Jäsenmäärän laskiessa ammattiyhdistysliikkeen on vaikeampi puolustaa tuloeroja tasaavaa hyvinvointivaltiota. Jos esimerkiksi Suomessa työikäinen väestö olisi korkeammin järjestäytynyttä, nyt nähtävien sosiaaliturvaleikkausten läpiviemiseen sisältyisi huomattavasti enemmän poliittista riskiä hallituksen näkökulmasta, aihepiiriä väitöstutkimuksessaan tutkinut Näätänen sanoo.

Näätäsen mukaan jäsenmäärän ja työehtosopimusten kattavuuden lasku voi johtaa myös siihen, että ammattiyhdistysliikkeessä keskitytään kapeamman, liittoihin kuuluvien työntekijäjoukkojen intresseihin, jolloin kattavan sosiaalipolitiikan merkitys vähenee myös ammattiyhdistysliikkeen omalla asialistalla.

Ammattiliiton jäsenyys on erityisen tärkeää Näätäsen arvion mukaan kaikkein heikoimmassa asemassa työelämässä oleville palkansaajille.

– Laaja sosiaalipolitiikka vähentää työntekijän taloudellista riippuvuutta työnantajasta. Näin ollen sosiaalipolitiikasta hyötyvät eniten pienipalkkaiset, matalasti koulutetut, tai epäsäännöllisessä työssä olevat palkansaajat, koska heidän työttömyysriskinsä on muita korkeampi, Näätänen sanoo.

***

VTM Ari-Matti Näätänen esittää väitöskirjansa ”The Role of Trade Unions and Economic Globalization in Contemporary Social Policy” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.9.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub3-luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Jouko Kajanoja (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Heikki Ervasti (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sosiaalipolitiikka.

Väittelijän yhteystiedot: ari-matti.naatanen@sak.fi, 044 505 5974

>> Väittelijän kuva

>> Väitöskirja sähköisenä

Luotu 28.09.2023 | Muokattu 28.09.2023