Psykologian oppiaine yhteistyökumppanina

Psykologian oppiaine tekee laaja-alaista monitieteistä yhteistyötä tutkimuksen ja opetuksen alalla sekä huolehtii yhteyksistä alumneihinsa.

Koulujen ja oppilaitosten tukena

KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. KiVan on tutkimuksissa todettu olevan yksi tehokkaimmin kiusaamista ehkäisevistä ohjelmista. Suomessa KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana yli 900 koulua ja Suomen lisäksi ohjelma on käytössä useassa muussakin maassa.

Oppiaineessa on kehityetty myös Opintokamu®, joka on toisen asteen oppilaitoksille tarkoitettu toimenpideohjelma opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
 

Klinikkatoiminta

Psykologian oppiaine on vastuussa sekä mukana kahdessa eri klinikkatoiminnassa.

Oppimistutkimuksen keskus (OTUK) on psykologian oppiaineessa toimiva oppimisen ja oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen palveluyksikkö, kustantaja ja tutkimuskeskus.

Moniammatillisella opetusklinikalla opiskellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Opetusklinikka tarjoaa psykologian, sosiaalityön ja logopedian (puheterapia) alaan kuuluvia lasten, nuorten, aikuisten ja perheide tutkimus- ja arviointipalveluja moniammatillisella työotteella.

Osallistu tutkimukseen

Psykologian oppiaineessa on jatkuvasti meneillään useita tutkimuksia, joihin tarvitaan vapaaehtoisia koehenkilöitä. Voit ilmoittautua koehenkilöksi psykologian tutkimuksiin täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

Lue myös mahdollisuudesta osallistua Human emotion systems laboratoryn kokeisiin, joista suurin osa perustuu aivotoiminnan mittaamiseen laboratoriossa. Lue lisää tarjolla olevista mahdollisuuksista osallistua kokeisiin.

Alumnit

Turun yliopiston psykologian alumneja ovat kaikki Turun yliopistossa psykologian tutkinnon suorittaneet, psykologian oppiaineessa opiskelleet ja työskennelleet.

Psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Fobia ry on aloittanut alumnitoiminnan, johon kaikki fobialaiset, vanhat ja uudet, voivat osallistua. Tietoa Fobian järjestämistä aluminitapaamisista ja muusta alumnitoiminnasta saat Fobian sivuilta.

Turun yliopiston järjestämästä alumnitoiminnasta saat tietoa yliopiston alumnisivustolta. Siellä voit myös ilmoittautua Turun yliopiston alumniksi.