Psykologian oppiaine

Turun yliopiston psykologian oppiaineen tutkimuksessa korostuvat kognitiiviset prosessit ja niiden aivomekanismit sekä kehityspsykologia, erityisesti lasten ja nuorten vertaissuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen tutkimus. Psykologiassa tutkitaan koulukiusaamisen ehkäisemistä ja nuorten vertaissuhteita (KiVa Koulu), oppilaiden hyvinvointia kouluissa, ihmistä tiedonkäsittelijänä (kielen ymmärtäminen, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus), tajunnan aivoperustaa, unennäköä ja lasten varhaiskehitystä. Maisterivaiheen kliininen opetus toteutetaan moniammatillisessa opetusklinikassa.

Oppiaineen historia

Maamme ensimmäinen yliopistollinen psykologian laboratorio perustettiin Turun Suomalaiseen yliopistoon jo sen perustamisvuonna 1922.

Laboratorio oli tuolloin filosofian professorin alaisuudessa; sen perustaja oli filosofian professori Eino Kaila. Ensimmäinen psykologian professuuri perustettiin Turun yliopistoon vuonna 1956. Psykologian professorin virkaan hoiti lyhyen aikaa Arvo Lehtovaara.
Vuodesta 1958 vuoteen 1983 professorin virassa toimi Johan von Wright. Hän toi kognitiivisen psykologian Suomeen. von Wrightin aloittama tutkimustraditio on edelleen nähtävissä oppiaineen tutkimustoiminnassa.