Tekoälyn tuottama taide ilahduttaa teknologiasta pitäviä mutta ärsyttää luovia ihmisiä

27.02.2024

Tutkimukseen osallistuneet pitivät myös taidetta heikompilaatuisena, kun he uskoivat sen olevan tekoälyn tuottamaa.

Oma asenne ja persoonallisuuspiirteet vaikuttavat siihen, miten ihmiset suhtautuvat tekoälyn luomaan taiteeseen. Bergenin yliopiston apulaisprofessori Simone Grassinin ja Turun yliopiston psykologian dosentti Mika Koiviston tutkimuksesta "Understanding how personality traits, experiences, and attitudes shape negative bias toward AI-generated artworks” selviää, että esimerkiksi oma asenne luovuutta ja teknologiaa kohtaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokevat tekoälyn tuottamat teokset.

Esimerkiksi osallistujat, jotka pitivät itseään luovina tai taiteen ystävinä, suhtautuivat tekoälyn tuottamaan taiteeseen negatiivisemmin kuin muut tutkittavat yleensä. Positiivisemmin tekoälytaiteeseen taas suhtautuivat tutkittavat, joilla oli myönteinen asenne teknologiaa kohtaan. Tutkimuksessa selvisi myös, että kun osallistujat uskoivat teosten olevan tekoälyn käsialaa, he arvioivat ne heikompilaatuisiksi ja vähemmän positiivisia tunteita herättäväksi kuin teokset, joiden he uskoivat olevan ihmisten tekemiä.

Lisäksi tekoälyn luomat taideteokset miellyttivät osallistujia enemmän ja he suhtautuivat niihin positiivisemmin kuin ihmisten tekemään taiteeseen.

– Se että tutkittavat pitivät enemmän tekoälyn tuottamista teoksista ei sinänsä ole mielenkiintoista, sillä tulokseen voi vaikuttaa se, mitä nimenomaisia ihmisten valmistamia teoksia tutkimukseen oli valittu. Ihmisten tekemät teokset valittiin Google Images -palvelusta käyttäen samoja termejä, joilla tekoälyä ohjeistettiin laatimaan teokset, Koivisto kertoo.

– Joillain muilla ihmisten teoksilla tämä tulos olisi voinut olla erilainen – tässä tutkimuksessa kuitenkin pääidea oli tutkia ihmisten asenteita tekoälyn luomia tuotuotoksia kohtaan.

Tutkimukseen osallistui 201 henkilöä. He arvioivat ihmisten ja tekoälyn luomia eri tyylisuuntia edustavia maalauksia sen suhteen, kuinka paljon he pitivät niistä, kuinka positiivisia tunteita ne herättivät ja uskoivatko he maalausten olevan ihmisen vai tekoälyn tuottamia. Tutkittaville ei kerrottu, mitkä teoksista olivat tekoälyn ja mitkä ihmisen tuottamia. He eivät myöskään pystyneet yleisesti erottamaan tekoälyn ja ihmisen luomia maalauksia toisistaan.

– Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa tekoälyn tuottamien tuotteiden hyväksyttävyydestä ja siitä, miten yksilölliset erot vaikuttavat niiden kokemiseen, Koivisto sanoo.

Luotu 27.02.2024 | Muokattu 27.02.2024