Asiasana: Psykologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Psykologian oppiaine

Turun yliopiston psykologian oppiaineen tutkimuksessa korostuvat kognitiiviset prosessit ja niiden aivomekanismit sekä kehityspsykologia, erityisesti lasten ja nuorten vertaissuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen tutkimus. Psykologiassa tutkitaan koulukiusaamisen ehkäisemistä ja nuorten vertaissuhteita (KiVa Koulu), oppilaiden hyvinvointia kouluissa, ihmistä tiedonkäsittelijänä (kielen ymmärtäminen, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus), tajunnan aivoperustaa, unennäköä ja lasten varhaiskehitystä. Maisterivaiheen kliininen opetus toteutetaan moniammatillisessa opetusklinikassa.